Chinees Leren
Background image

Onderwijs zonder discriminatie

Ons motto is 有教无类 Yǒujiàowúlèi: Onderwijs zonder discriminatie. Voor lesgeven is er geen verschil tussen leerlingen: iedereen is gelijk.

Dit gezegde komt uit Lúnyǔ (De Analecta van Confucius). Voor de tijd van Confucius was onderwijs een privilege voor de adelstand. Confucius begon het burgeronderwijs, omdat hij vond dat er geen verschil zou moeten zijn tussen leerlingen uit verschillende sociale klassen. Iemand die wil leren moet onderwijs kunnen krijgen. Daarom had hij meer dan drieduizend studenten.

Later werd de betekenis van 有教无类 Yǒujiàowúlèi uitgebreid: de docent mag in zijn houding geen verschil maken tussen arme en rijke studenten.