Chinees Leren
Background image
Swallow Cliff, Ruili Scenic Area, Chiayi(Jiayi), Taiwan

Let’s chat in Chinese

Heb je al wat Chinees geleerd en zou je dat graag in de praktijk willen brengen? Als je niet regelmatig naar China gaat, dan heb je waarschijnlijk weinig kans om Chinees te praten en vergeet je al snel wat je hebt geleerd. Daarom ben ik gestart met “Let’s chat in Chinese”, een studiegroep waarin je onder mijn begeleiding met anderen op hetzelfde niveau Chinees kunt praten.

Waarom dit initiatief?

Ik heb al meer dan 10 jaar Chinees in het hoger onderwijs in Nederland gegeven (zie mijn CV). In het formeel taalonderwijs worden wij geacht het zogenoemde HSK curriculum te volgen. Meestal is dat heel intensief en moeten studenten tijdens een korte cursusperiode (8 à 13 weken) veel leerstof beheersen om een HSK-niveau te behalen. De studenten leren veel theorie, maar ze hebben in feite weinig kans om Chinese taal in andere contexten te oefenen. Dat komt omdat de reguliere cursussen in losse leereenheden (zoals een les of een hoofdstuk) worden opgeleverd. Er is meestal geen tijd voor “integratie” en “transfer”, dat wil zeggen, er is geen tijd om de leerstof van verschillende leereenheden met elkaar te verbinden. Studenten leren dus vooral om Chinees te gebruiken binnen de context van één leereenheid. Ze kunnen de woorden en zinspatronen van een bepaalde les alleen in die les gebruiken, maar verder niet in een andere context. Echter, zonder de leereenheden te verbinden en Chinees in andere contexten te oefenen, komt vergeten in een versneld tempo voor. Een Chinese studiegroep helpt studenten om verbindingen te maken en de leerstof in meer contexten toe te passen, zodat “transfer” van kennis plaatsvindt. Dat helpt de studenten om woorden en zinspatronen in het langetermijngeheugen op te slaan, zodat ze die later terug kunnen vinden en gebruiken wanneer ze ze nodig hebben.

Wie kan er meedoen?

Ik geef “Let’s chat in Chinese” op drie verschillende niveaus: HSK 1, 2 en 3. Het uitgangspunt is, dat je al de basis van het bijbehorende niveau hebt gehaald, waarbij het niet uitmaakt of je dat via formeel onderwijs of door zelfstudie hebt bereikt. Als je interesse hebt, neem dan contact met mij op via het contactformulier. Ik stuur je dan een diagnosetoets per niveau, waarmee je zelf kunt bepalen wat je niveau is. Als je voor een van de toetsen bent geslaagd, kom je in aanmerking.

Wat kan ik verwachten?

De bijeenkomsten van de studiegroep gaan niet om het opbouwen van basiskennis: we gaan dus niet meer de woorden en zinspatronen uitleggen en in de “geïsoleerde” context oefenen. Het uitgangspunt is dat je al de woorden en zinspatronen van HSK 1 (of 2 / 3) hebt geleerd, maar ik houd er wel rekening mee, dat je misschien veel dingen al bent vergeten. Dus beginnen we steeds met een warming-up om de benodigde leerstof terug te halen uit je langetermijngeheugen. Daarna begint het echte “Let’s chat in Chinese”, waarbij je in kleine groepjes zoveel mogelijk met elkaar in het Chinees praat. Ik zorg voor de onderwerpen, invulling van de activiteiten en feedback, waarmee je je Chinees op een hoger plan kunt brengen. Per niveau wordt er een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Elke bijeenkomst duurt 1,5 uur.

De locatie van de bijeenkomsten staat nog niet vast, maar zal in een zaaltje dichtbij station Tilburg zijn. Zodra er minimaal 4 inschrijvingen zijn, gaat de studiegroep van start.

Leuk! Hoe kan ik me inschrijven?

Als je mee wilt doen, vul dan het contactformulier in. Vervolgens zal ik je verder informeren.