Chinees Leren
Background image
Chimei Museum, Tainan, Taiwan

Conversatie 1 - Verjaardagsfeest

Tekst in karakters

Tekst in Pinyin

Vertaling

Nieuwe woorden

Woorden in de conversatie

Grammatica

Vragende telwoorden

几 jǐ "hoeveel"

Als je wil vragen naar een hoeveelheid die (waarschijnlijk minder dan tien is, kun je 几 jǐ als vragend telwoord gebruiken. Als je 几 jǐ gebruikt, moet je bovendien een maatwoord tussen 几 jǐ en het zelfstandig naamwoord zetten. De constructie is dus 几 jǐ + MW + Z.N.

Bijvoorbeeld,

多少 duōshao "hoeveel"

Om te vragen naar hoeveelheden die (waarschijnlijk meer dan tien zijn, kan je 多少 duōshao als vragend telwoord gebruiken. In tegenstelling tot 几 jǐ, is bij 多少 duōshao het maatwoord optioneel voor het zelfstandig naamwoord. De constructie is dus 多少 duōshao (+ MW + Z.N.

Bijvoorbeeld,

Datums

月 yuè "maand"

In het Chinees zijn de twaalf maanden heel makkelijk te leren, omdat ze bestaan uit een combinatie van een getal met 月 yuè "maand" erachter geplakt:

几月 jǐyuè "welke maand?"

Hierboven hebben we gezien dat 几 jǐ "hoeveel" betekent in vragen naar kleine hoeveelheden. Je kan 几 jǐ daarnaast ook als "welk(e" gebruiken om naar een maand te vragen.

Dagen van de maand: 号 hào "nummer" of 日 rì "dag"

De dagen van de maand zijn opgebouwd uit een combinatie van een getal plus 号 hào "nummer" of 日 rì "dag". 号 hào "nummer" is spreektaal en 日 rì "dag" is schrijftaal.

几号 jǐ hào of 几日 jǐ rì "welke dag?"

几 jǐ kan ook als "welk(e" gebruikt worden om naar de dag van de maand te vragen:

几月几号 jǐ yuè jǐ hào of 几月几日 jǐ yuè jǐ rì "wat is de datum?"

Klokkijken

几点钟 jǐ diǎn zhōng "hoe laat is het?"

Ook om naar de tijd te vragen, gebruik je 几 jǐ:

Tijd

Grammatica-oefeningen

Oefeningen met de tijd: Luister en schrijf de tijd op.

    Antwoorden
   
  <span>
</div>
<div class="expand-content" style="display: none;">
 • 1. 8:00
 • 2. 4:30
 • 3. 10:00
 • 4. 3:30
 • 5. 5:00
 • 6. 7:15
 • 7. 2:35
 • 8. 11:45
 • 9. 5:58
 • 10. 12:08
</div>