Chinees Leren
Background image
Jianhushan, Yunlin, Taiwan

Conversatie 2 - Naar een pretpark

Tekst in karakters

Tekst in Pinyin

Vertaling

Nieuwe woorden

Woorden in de conversatie

Grammatica

Woordvolgorde

In de zin 你想去哪儿玩儿? Nǐ xiǎng qù nǎr wánr? staat het vraagwoord 哪儿 nǎr op precies dezelfde plaats als in de antwoordzin: 我想去游乐园玩儿。. Wǒ xiǎng qù yóulèyuán wánr. Om een antwoordzin te maken, vervang je dus in de vraagzin het vraagwoord door de gevraagde informatie.

Andersom geldt ook: om een vraag te maken, vervang je in de antwoordzin de gevraagde informatie door een vraagwoord. Dat kan met allerlei soorten vraagwoorden, bijvoorbeeld:

Grammatica-oefeningen

Oefeningen: Zet de zinnen om naar vragen op basis van de vetgedrukte woorden.

    Antwoorden
   
  <span>
</div>
<div class="expand-content" style="display: none;">
 • 他是我爸爸。Tā shì wǒ bàba. --> 他是谁? Tā shì shéi?
 • 他在客厅。Tā zài kètīng. --> 他在哪儿?
 • 他有一张卓子。Tā yǒu yì zhāng zhuōzi. --> 他有什么?
 • 他家有口人。Tā jiā yǒu kǒu rén. --> 他家有几口人?
 • 他弟弟喜欢看书。Tā dìdi xǐhuan kànshū. --> 他弟弟喜欢做什么?
 • 今天天气不好。Jīntiān tiānqì bù hǎo. --> 今天天气怎么样?
</div>