Chinees Leren

Tekst 2 - Bello en Snuffel 2

Tekst in karakters

Bello 长得很可爱。他有一双大眼睛和一双小耳朵。Bello 喜欢在院子里玩儿,也喜欢在院子里吃东西。我常常跟 Bello 去散步。 Snuffel 也长得很可爱。他很白,也很小。 Snuffel 喜欢在客厅里玩儿,也喜欢在客厅里睡觉。我哥哥常常跟 Snuffel 说话。

Tekst in Pinyin

Bello zhǎng de hěn kěài. Tā yǒu yì shuāng dà yǎnjīng hé yì shuāng xiǎo ěrduo. Bello xǐhuan zài yuànzi lǐ wánr, yě xǐhuan zài yuànzi lǐ chī dōngxi. Wǒ chángcháng gēn Bello qù sànbù. Snuffel yě zhǎng de hěn kěài. Tā hěn bái, yě hěn xiǎo. Snufeel xǐhuan zài kètīng lǐ wánr, yě xǐhuan zài kètīng lǐ shuìjiào. Wǒ gēge chángcháng gēn Snuffel shuōhuà.

Vertaling

Bello ziet er lief uit. Hij heeft een paar grote ogen en een paar kleine oren. Bello houdt van in de tuin spelen en eten. Ik ga vaak wandelen met Bello. Snuffel ziet er ook lief uit. Hij is wit en ook klein. Snuffel houdt van in de woonkamer spelen en slapen. Mijn broer praat vaak met Snuffel."

Nieuwe woorden

Woorden in de conversatie

Grammatica

Categoriaal en beschrijvend

Categoriaal

In het Chinees zijn er twee manieren om iets te beschrijven: categoriaal en beschrijvend. De categoriale constructie is 是 shì + Bijvoeglijk naamwoord + 的 de. Bijvoorbeeld, 他的眼睛是红色的。 Tā de yǎnjīng shì hóngsè de. "(Letterlijk) Zijn ogen zijn van een rode kleur." Konijnen hebben natuurlijk allerlei kleuren ogen. In deze constructie leg je er de nadruk op dat de ogen van dit konijn rood zijn (en dus niet bruin of zwart). Maar hoe rood ze zijn wordt niet duidelijk gemaakt. Dat kan wel met de beschrijvende constructie.

Beschrijvend

De beschrijvende constructie is 很 hěn + Bijvoeglijk naamwoord. Bijvoorbeeld, 他的眼睛很红。 Tā de yǎnjīng hěn hóng. "Zijn ogen zijn rood." In deze zin geeft 很 hěn niet aan dat de ogen heel rood zijn, omdat je, zoals je hebt geleerd in de grammatica van les 2, conversatie 1, dit karakter altijd moet gebruiken voor een bijvoeglijk naamwoord van 1 lettergreep.

Maar een beschrijvende constructie kun je ook gebruiken om verschillende graden aan te duiden. Bijvoorbeeld, 他的眼睛不太红。 Tā de yǎnjīng bú tài hóng. “Zijn ogen zijn niet zo rood.”

跟 gēn "met, en"

跟 gēn als voorzetsels

跟 gēn betekent "(samen) met" of "en", en wordt gecombineerd met een zelfstandig naamwoord (z.n.) of een persoonlijk voornaamwoord (pers. vnw.) voor het werkwoord. Dus is de contructie: Onderwerp + 跟 gēn + z.n./ pers. vnw. + Werkwoord … Bijvoorbeeld,

跟 gēn als bijwerkwoord

In het Chinees kan 跟 gēn ook als bijwerkwoord fungeren. In de zin 我跟我妹妹玩儿。 Wǒ gēn wǒ mèimei wánr. "Ik speel met mijn zusje." Het hoodfwerkwoord is 玩儿 wánr "spelen" omdat de zin over spelen gaat. 跟 gēn is een bijwerkwoord dat nadere informatie geeft over met wie het onderwerp gaat spelen."