Chinees Leren
Background image

Tekst 2 - In de studeerkamer

Tekst in karakters

我家有一间书房。书房里有两张桌子,两张椅子和很多书。我有很多中文书,也有很多英文书。我没有法文书,也没有德文书。我还有很多笔和笔记本。我的电脑也在书房里。我每天在书房里看书,也在书房里上网。我很喜欢我的书房。

Tekst in Pinyin

Wǒ jiā yǒu yì jiān shūfáng. Shūfáng lǐ yǒu liǎng zhāng zhuōzi, liǎng zhāng yǐzi hé hěn duō shū. Wǒ yǒu hěn duō Zhōngwén shū, yě yǒu hěn duō Yīngwén shū. Wǒ méiyǒu Fǎwén shū, yě méiyǒu Déwén shū. Wǒ hái yǒu hěn duō bǐ hé bǐjìběn. Wǒ de diānnǎo yě zài shūfáng lǐ. Wǒ měitiān zài shūfáng lǐ kànshū, yě zài shūfáng lǐ shàngwǎng. Wǒ hěn xǐhuan wǒ de shūfáng.

Vertaling

Er is een studeerkamer in mijn huis. Er zijn twee tafels, twee stoelen en veel boeken in de studeerkamer. Ik heb veel Chinese boeken en ook Engelse boeken. Ik heb geen Franse boeken, een ook geen Duitse boeken. Ik heb nog veel pennen en schriften. Mijn computer is ook in de studeerkamer. Ik lees en internet elke dag in de studeerkamer. Ik hou erg van mijn studeerkamer.

Nieuwe woorden

Woorden in de conversatie

Oefeningen met nieuwe woorden

Oefeningen met maatwoorden : Vul het juiste maatwoord in:

    Antwoorden
   
  <span>
</div>
<div class="expand-content" style="display: none;">
 • 我家有四人。 Wǒ jiā yǒu sì kǒu rén.
 • 客厅里有一桌子。 Kètīng lǐ yǒu yì zhāng zhuōzi.
 • 客厅里有一椅子。 Kètīng lǐ yǒu yì zhāng yǐzi.
 • 客厅里有一电话。 Kètīng lǐ yǒu yì tái diànhuà.
 • 客厅里有一电视。 Kètīng lǐ yǒu yì tái diànshì.
 • 书房里有十书。 Shūfáng lǐ yǒu shí běn shū.
 • 书房里有两笔。 Shūfáng lǐ yǒu liǎng zhī bǐ.
 • 书房里五笔记本。 Shūfáng lǐ yǒu wǔ běn bǐjìběn.
 • 书房里有一电脑。 Shūfáng lǐ yǒu yì tái diànnǎo.
</div>

Grammatica

Ontkenning van 有 yǒu: 没有 méiyǒu "niet hebben, er niet zijn"

De ontkenning van 有 yǒu is 没有 méiyǒu. Pas op! Je zegt dus niet 不有 bù yǒu.

没有 méiyǒu kan zowel “niet hebben” als “er niet zijn” betekenen. Een voorbeeld van de eerste betekenis is 我没有法文书。 Wǒ méiyǒu Fǎwén shū. “Ik heb geen Frans boek.”

Van de tweede betekenis, “er niet zijn”, is een voorbeeld: 客厅里没有人。 Kètīng lǐ méiyǒu rén. “Er is niemand in de woonkamer.”

Er wordt geen getal en maatwoord gebruikt in een ontkennende zin met 有 yǒu.

Bijvoeglijk naamwoord 多 duō

多 duō "veel"

多 duō “veel” is een bijzonder bijvoeglijk naamwoord. Er zijn twee verschillen tussen algemene bijvoeglijke naamwoorden en 多 duō. Ten eerste staat 多 duō nooit alleen om een zelfstandig naamwoord te verbijzonderen. 多 duō wordt altijd gecombineerd met een bijwoord, zoals 很 hěn “heel, erg”.

 • *多书 duō shū "veel boeken" is fout in het Chinees.
 • 很多书 hěn duō shū "veel boeken" is correct.

Het tweede verschil tussen 多 duō en andere bijvoeglijke naamwoorden is het volgende: als 很多 hěn duō voor een zelfstandig naamwoord staat, is het niet verplicht om 的 de achter 很多 hěn duō te zetten. De zinsconstructie is dus: 很 + 多 + (的) + Zelfstandig naamwoord.

Andere bijvoeglijke naamwoorden mag je wel voor een zelfstandig naamwoord zetten zonder een bijwoord toe te voegen. Bijvoorbeeld, 新书 xīn shū “een nieuw boek” is prima Chinees. Als je wel een bijwoord voor zo’n algemeen bijvoeglijk naamwoord zet, dan is het verplicht om 的 de te gebruiken.

Vergelijk onderstaande twee zinnen met de voorbeeldzinnen met 多 duō hierboven om de verschillen te zien:

 • *很新书 hěn xīn shū is fout in het Chinees.
 • 很新书 hěn xīn de shū "een nieuw boek" is correct.

In dit geval is de constructie dus: 很 + Algemeen bijvoeglijk naamwoord + + Zelfstandig naamwoord."

Grammatica-oefeningen

Oefeningen met bijvoeglijke naamwoorden: Vertaal deze zinnen in het Chinees in Pinyin:

 • Ik heb veel vrienden. -->
 • Hij heeft een nieuwe tafel. -->
 • Mijn vader drinkt veel koffie. -->
 • Zij heeft geen kleine stoel. -->
 • We hebben geen grote woonkamer. -->
    Antwoorden
   
  <span>
</div>
<div class="expand-content" style="display: none;">
 • Ik heb veel vrienden. --> Wǒ yǒu hěn duō (de) péngyou.
 • Hij heeft een nieuwe tafel. --> Tā yǒu yì zhāng xīn (de) zhuōzi. of Tā yǒu yì zhāng hěn xīn de zhuōzi.
 • Mijn vader drinkt veel koffie. --> Wǒ bàba hē hěn duō (de) kāfei.
 • Zij heeft geen kleine stoel. --> Tā méiyǒu xiǎo (de) yǐzi. of Tā méiyǒu hěn xiǎo de yǐzi.
 • We hebben geen grote woonkamer. --> Wǒmen méiyǒu dà (de) kètīng. of Wǒmen méiyǒu hěn dà de kètīng.
</div>