Chinees Leren
Background image
Mimi Village, Weiwuying, Kaohsiung, Taiwan

Tekst 1 - Hobbies van Nederlanders

Tekst in karakters

荷兰人喜欢做什么? 荷兰人很喜欢看书。大人和小孩子都喜欢看书。荷兰人喜欢看足球赛。他们也爱踢足球。每个荷兰人都有自行车,他们也喜欢骑自行车。荷兰人有很多假期。放假的时候,他们喜欢去露营。冬天的时候,荷兰人喜欢滑冰。

Tekst in Pinyin

Hélán rén xǐhuan zuò shénme? Hélán rén hěn xǐhuan kànshū. Dàrén hé xiǎoháizi dōu xǐhuan kànshū. Hélán rén xǐhuan kàn zúqiú sài. Tāmen yě ài tī zúqiú. Měi ge Hélán rén dōu yǒu zìxíngchē, tāmen yě xǐhuan qí zìxíngchē. Hélán rén yǒu hěn duō jiàqī. Fàngjià de shíhou, tāmen xǐhuan qù lùyíng. Dōngtiān de shíhou, Hélán rén xǐhuan huábīng.

Vertaling

Wat vinden Nederlanders leuk om te doen? Nederlanders houden van lezen. Volwassenen en kinderen houden allebei van lezen. Nederlanders houden ervan om naar een voetbalwedstrijd te kijken. Ze houden ook van voetballen. Iedere Nederlander heeft een fiets. Ze houden ook van fietsen. Nederlanders hebben veel vakantiedagen. Tijdens de vakantie gaan ze graag kamperen. In de winter schaatsen Nederlanders graag.

Nieuwe woorden

Woorden in de tekst

Grammatica

...的时候 ... de shíhou "tijdens .../ toen ..."

Om “tijdens .../ toen ..."" aan te duiden kun je ...的时候 ... de shíhou gebruiken. Letterlijk betekent het "een periode/moment van ...". Deze uitdrukking staat vaak aan het begin van een zin. Bijvoorbeeld,