Chinees Leren

Conversatie 1 - Film kijken

Tekst in karakters

Tekst in Pinyin

Vertaling

Nieuwe woorden

Woorden in de conversatie

Meer woorden over hobbies

Grammatica

Hulpwerkwoorden - 喜欢 xǐhuan "iets leuks vinden, het leuk vinden om te …"

喜欢 xǐhuan wordt gebruikt als een transitief werkwoord: “iets leuks vinden”. Bijvoorbeeld, 我喜欢她。 Wǒ xǐhuan tā. “Ik vind haar leuk.”

喜欢 xǐhuan wordt ook gebruikt als een hulpwerkwoord: “het leuk vinden om te …” of “houden van…” 喜欢 xǐhuan kan met een ander werkwoord naast elkaar in een zin staan. 喜欢 xǐhuan komt dan voor het werkwoord. Bijvoorbeeld, 我喜欢喝啤酒。 Wǒ xǐhuan hē píjiǔ. “Ik hou van bier drinken.”

Grammatica-oefeningen

Oefeningen met 喜欢 xǐhuan

Beantwoord deze vragen in het Chinees in karakters:

    Antwoorden
   
  <span>
</div>
<div class="expand-content" style="display: none;">
 • 你喜欢吃什么? --> 我喜欢吃米饭。
 • 你喜欢喝什么? --> 我喜欢喝茶。
 • 你喜欢做什么? --> 我喜欢做饭。
 • 你喜欢看哪国电影? --> 我喜欢看英国电影。
 • 你喜欢喝哪国啤酒? --> 我喜欢喝德国啤酒。
 • 你喜欢台湾吗? --> 我喜欢。/ 我不喜欢。
 • 你喜欢荷兰吗? --> 我喜欢。/ 我不喜欢。
 • 你喜欢春天吗? --> 我喜欢。/ 我不喜欢。
 • 你喜欢冬天吗? --> 我喜欢。/ 我不喜欢。
</div>