Chinees Leren
Background image
Cape Eluanbi, Pingtung, Taiwan

Conversatie 1 - Het weer

Bas en Thijs zitten op een bank op het balkon van hun hotel in het zuiden van Taiwan. Het is zoals gebruikelijk zonnig, ook al is het winter.

Tekst in karakters

Tekst in Pinyin

Tekst in vertaling

Nieuwe Woorden

Woorden in de conversatie:

Meer woorden over het weer:

Oefeningen met nieuwe woorden

Woorden: Luister naar het bestand en kies het correcte woord.

    Antwoorden
   
  <span>
</div>
<div class="expand-content" style="display: none;">
 • 1. xiàtiān
 • 2. měitiān
 • 3. rè
 • 4. xiǎng
 • 5. chīchī
</div>

Schrijf de betekenis van elk woord op.

 • yǒudiǎnr:
 • pà:
 • tiānqì:
 • tài:
 • liáng:
 • rè:
 • chángcháng:
 • zuótiān:
    Antwoorden
   
  <span>
</div>
<div class="expand-content" style="display: none;">
 • yǒudiǎnr: een beetje
 • pà: bang
 • tiānqì: het weer
 • tài: te
 • liáng:
 • rè: warm, heet
 • chángcháng: vaak
 • zuótiān: gisteren
</div>

Grammatica

Bijvoeglijke naamwoorden als predikaten

好 hǎo,冷 lěng,热 rè,凉 liáng

Een predikaat is het deel van een zin dat iets over het onderwerp (het subject) zegt. Bijvoorbeeld in de zin “Het weer is mooi” is het gedeelte “is mooi” het predikaat: dit gedeelte geeft de eigenschap van het weer aan. In het Nederlands bevat het predikaat eigenlijk altijd een werkwoord.

In het Chinees is dat niet zo. Daar kunnen bijvoeglijke naamwoorden functioneren als volledige predikaten. Daarom is er geen werkwoord in de zin: 今天天气很好。 Jīntiān tiānqì hěn hǎo. “Vandaag is het goed weer.” In deze zin is 很好 hěn hǎo het predikaat om het weer van vandaag te beschrijven. 好 hǎo fungeert hier als het werkwoord “goed zijn”. 好 hǎo kan dus zowel “goed” als “goed zijn” betekenen.

Kijk nog eens naar het lijstje met bijvoeglijke naamwoorden:

 • 好 hǎo
 • 冷 lěng
 • 热 rè
 • 凉 liáng
Dit zijn allemaal bijvoeglijke naamwoorden die uit één lettergreep (karakter) bestaan. Als je met zo'n bijvoeglijk naamwoord van één lettergreep de constructie Subject + Bijvoeglijk naamwoord wilt maken, moet je altijd 很 hěn toevoegen voor het bijvoeglijke naamwoord. Je zegt dus niet 今天天气好。, maar 今天天气好。.

Letterlijk betekent 很 hěn “heel, zeer”, maar vaak wordt het onvertaald gelaten in het Nederlands. De zin 今天天气很好。 vertalen we daarom niet als “Vandaag is het heel goed weer”, maar gewoon als ““Vandaag is het goed weer."

In ontkennende zinnen wordt 很 hěn weggehaald: 今天天气不好。 Jīntiān tiānqì bù hǎo. “Het weer vandaag is niet goed.”

Ook in vragen moet je 很 hěn weghalen: 今天天气好吗? Jīntiān tiānqì hǎo ma? “Is het weer vandaag goed?"

Grammatica-oefeningen

Oefeningen met bijvoeglijke naamwoorden

Vertaal deze zinnen in het Chinees in Pinyin:
 • Ik heb veel vrienden. -->
 • Hij heeft een nieuwe tafel. -->
 • Mijn vader drinkt veel koffie. -->
 • Zij heeft geen kleine stoel. -->
 • We hebben geen grote woonkamer. -->
    Antwoorden
   
  <span>
</div>
<div class="expand-content" style="display: none;">
 • Ik heb veel vrienden. --> Wǒ yǒu hěn duō (de) péngyou.
 • Hij heeft een nieuwe tafel. --> Tā yǒu yì zhāng xīn (de) zhuōzi. of Tā yǒu yì zhāng hěn xīn de zhuōzi.
 • Mijn vader drinkt veel koffie. --> Wǒ bàba hē hěn duō (de) kāfei.
 • Zij heeft geen kleine stoel. --> Tā méiyǒu xiǎo (de) yǐzi. of Tā méiyǒu hěn xiǎo de yǐzi.
 • We hebben geen grote woonkamer. --> Wǒmen méiyǒu dà (de) kètīng. of Wǒmen méiyǒu hěn dà de kètīng.
</div>