Chinees Leren
Background image
Yin Yang

Tekst 1 - Chinese les

Tekst in karakters

我们中文班的同学都很喜欢中文。大部份的人中文都学得很快。我们有两位中文老师,一位姓王,一位姓陈。王老师汉语口语教得很好,可是他汉字写得不好看。陈老师汉字教得很好,可是他汉语常常说得很快。

我的加拿大同学叫玛丽,她汉语说得很流利。玛丽的男朋友是台湾人。因为她男朋友每天跟她说汉语,所以玛丽的汉语说得比我好。

Tekst in Pinyin

Wǒmen Zhōngwén bān de tóngxué dōu hěn xǐhuan Zhōngwén. Dàbùfen de rén Zhōngwén dōu xué de hěn kuài. Wǒmen yǒu liǎng wèi lǎoshī, yí wèi xìng Wáng, yí wèi xìng Chén. Wáng lǎoshī Hànyǔ kǒuyǔ jiāo de hěn hǎo, kěshì tā Hànzì xiě de bù hǎokàn. Chén lǎoshī Hànzì jiāo de hěn hǎo, kěshì tā Hànyǔ chángcháng shuō de hěn kuài.

Wǒ de Jiānádà tóngxué jiào Mǎlì, tā Hànyǔ shuō de hěn liúlì. Mǎlì de nán péngyou shì Táiwān rén. Yīnwèi tā nán péngyou měitiān gēn tā shuō Hànyǔ, suǒyǐ Mǎlì de Hànyǔ shuō de bǐ wǒ hǎo.

Vertaling

Onze klasgenoten in de Chinese klas houden van Chinees. De meeste mensen leren snel Chinees. We hebben twee Chinese docenten: de ene heet Wang als zijn achternaam en de andere heet Chen. Docent Wang kan goed lesgeven in spreekvaardigheid, maar hij kan geen mooie Chinese karakters schrijven. Docent Chen is goed in het aanleren van karakters, maar hij spreekt vaak te snel Chinees.

Ik heb een Canadese klasgenoot genaamd Mary. Zij praat vloeiend Chinees. De vriend van Mary is Taiwanees. Haar vriend praat elke dag in het Chinees met haar, daarom kan Mary beter Chinees spreken dan ik.

Nieuwe woorden

Woorden in de tekst

Grammatica

De positie van bijwoorden

We hebben al een paar bijwoorden geleerd: 不 bù "niet", 很 hěn "heel", 真 zhēn "echt" enzovoorts. In principe staat een bijwoord altijd voor een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een ander bijwoord. Bijvoorbeeld,

Voegwoord 可是 kěshì "maar"

可是 kěshì wordt gebruikt om een tegenstelling aan te duiden. 可是 kěshì komt altijd aan het begin van een zin of een zinsdeel. Bijvoorbeeld,

Vrij bijwoord 因为 yīnwèi "omdat"

因为 yīnwèi "omdat" is een vrij bijwoord. Vrije bijwoorden komen aan het begin van een zin of zinsdeel. Bijvoorbeeld,

In conversatie 1 van les 10 hebben we al een vrij bijwoord geleerd: 大概 dàgài “ongeveer”. In de zin 大概五十块人民币。 Dàgài wǔshí kuài Rénmínbì. “Ongeveer 50 Rénmínbì.” staat 大概 ook aan het begin van de zin.

Zinspatroon: 因为 yīnwèi "omdat" ..., 所以 suǒyǐ "daarom"

Om de oorzaak en het resultaat te verbinden wordt 因为 yīnwèi "omdat" ..., 所以 suǒyǐ "daarom" gebruikt. De oorzaak komt in de voorzin en het resultaat komt in de nazin. Dus: 因为 + oorzaak, 所以 + resultaat Bijvoorbeeld,

Je kunt ook een van 因为 en 所以 weglaten.

Bijvoorbeeld,

Dit komt echter niet zo vaak voor als de constructie met zowel 因为 als 所以.