Chinees Leren
Background image
‘Timberland’ in het Chinees, The Delight of Chinese Characters Festival, Pier 2, Kaohsiung, Taiwan

Conversatie 1 - Chinese karakters zijn moeilijk

Tekst in karakters

Tekst in Pinyin

Vertaling

Nieuwe woorden

Woorden in de tekst

Grammatica

Object en Complement in 得 de-constructie

Als er een object bij een werkwoord hoort in een 得 de-constructie, dan zijn er drie mogelijkheden om een actie te beschrijven: Bijvoorbeeld,

en:

哪里 nǎlǐ "waar" of "ach welnee"

哪里 nǎlǐ is een vragend voornaamwoord met dezelfde betekenis als 哪儿 nǎr "waar". Maar 哪里 wordt ook gebruikt als een uitdrukking om een compliment in ontvangst te nemen. De bedoeling is om beleefd te zijn zonder op te scheppen. Chinezen accepteren een compliment nooit direct.

应该 yīnggāi: "zouden moeten, behoren te" als hulpwerkwoord

We hebben in les 8 al twee hulpwerkwoorden geleerd: 要 yào en 想 xiǎng. In deze conversatie hebben we 应该 yīnggāi erbij geleerd, waarmee je een “morele verplichting” kunt aangeven.

Bijvoorbeeld,

该 gāi: "moeten zijn" als een werkwoord

该 gāi wordt ook gebruikt als een werkwoord.

Bijvoorbeeld, 现在该我了。 Xiànzài gāi wǒ le. “Nu is het mijn beurt.”

Hulpwerkwoord 能 néng "kunnen, in staat zijn"

能 néng kan een vaardigheid aanduiden, zoals 会 huì "kunnen". Daarnaast kan je 能 ook gebruiken om aan te geven dat je iets in een bepaalde situatie wel of niet kan.

Bijvoorbeeld,

Het verschil tussen 能 néng en 会 huì is dus, dat je 会 als iemand een vaardigheid onder de knie heeft. In sommige omstandigheden is iemand ergens niet toe in staat; in dat geval wordt 能 néng gebruikt.

Hulpwerkwoord 能 néng "mogen"

能 néng wordt ook gebruikt om toestemming te vragen, vergelijkbaar met 可以 kěyǐ "mogen".

Bijvoorbeeld,