Chinees Leren
Background image
Anping District, Tainan, Taiwan

Conversatie 1 - Taiwan v.s. Nederland

Tekst in karakters

Tekst in Pinyin

Vertaling

Nieuwe woorden

Woorden in de tekst

Grammatica

Vergelijkingen met het bijwerkwoord 比 bǐ

Als je twee dingen met elkaar wilt vergelijken, kun je het bijwerkwoord 比 bǐ gebruiken. De constructie voor zulke zinnen is: A + 比 + B + Bijvoeglijk naamwoord / Werkwoord.

Omdat 比 een bijwerkwoord is, heb je een bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord nodig om als hoofdwerkwoord te functioneren en de belangrijkste informatie van de zin aan te duiden.

Bijvoorbeeld,

Om 比-zinnen te ontkennen wordt 不 bù voor 比 bǐ geplaatst. Bovenstaande zinnen worden dus:

Om ja-nee-vragen te maken met 比-zinnen zet je 吗 aan het eind van de zin. Dus:

Om de vergelijking nog sterker te maken, kun je 更 gèng “nog meer” aan de zin toevoegen. Bijvoorbeeld,

Tenslotte kun je met behulp van 最 zuì “het meest”" de superlatief maken; de conclusie van de vergelijking. Je krijgt dus: