Chinees Leren
Background image
Golden Lion Island, Pingtung City, Taiwan

Les 11 - Vergelijkingen

多少毁自尊嫉妒的孩子,都败在了父母爱比较 Duōshao huǐ zìzūn jìdù de háizi, dōu bài zai le fùmǔ ài bǐjiào:
Dat kinderen geen zelfvertrouwen hebben en makkelijk jaloers worden, is veroorzaakt door hun ouders die van vergelijken houden.