Chinees Leren

Conversatie 2 - Kennismaken

Tekst in karakters

Tekst in Pinyin

Tekst in vertaling

Nieuwe woorden

Woorden in de conversatie:

Meer plaatswoorden:

Oefeningen met nieuwe woorden

Woorden: Luister naar het bestand en kies het correcte woord.

    Antwoorden
   
  <span>
</div>
<div class="expand-content" style="display: none;">
 • 1. Yīngguó
 • 2. mùxié
 • 3. chuān
 • 4. qǐngwèn
 • 5. bù hǎo
</div>

Karakters: Kies het correcte karakter voor elk woord.

 • 1. zhōng 美 中 英 荷
 • 2. zài 国 有 现 在
 • 3. guó 有 田 国 中
 • 4. tài 太 大 不 天
 • 5. hái 还 大 不 天
    Antwoorden
   
  <span>
</div>
<div class="expand-content" style="display: none;">
 • 1. zhōng: 中
 • 2. zài: 在
 • 3. guó: 国
 • 4. tài: 太
 • 5. hái: 还
</div>

Grammatica

Bezittelijke constructie

persoonlijk voornaamwoord + 的de

 • 我的 wǒ de: mijn
 • 你的 nǐ de: jouw
 • 您的 nín de: uw
 • 他的 tā de: zijn
 • 她的 tā de: haar
 • 我们的 wǒmen de: ons
 • 你们的 nǐmen de: jullie
 • 他们的 tāmen de: hun

Nationaliteiten

land + 人rén

 • 荷兰人 Hélán rén: Nederlander
 • 中国人 Zōngguó rén: Chinees
 • 日本人 Rìběn rén: Japanner

Bijwoorden

也 yě

也 yě betekent "ook". Het woord 也 yě staat altijd voor het werkwoord. Bijvoorbeeld, 我是荷兰人。他也是荷兰人。Wǒ shì Hélán rén. Tā yě shì Helán rén. Ik ben een Nederlander. Hij is ook een Nederlander.

都 dōu

都 dōu betekent "allebei" en "allemaal". 都 dōu staat ook voor het werkwoord, en wordt gebruikt voor het meervoud. Bijvoorbeeld: 我是荷兰人,他也是荷兰人,我们都是荷兰人。Wǒ shì Hélán rén. Tā yě shì Helán rén. Wǒmen dōu shì Hélán rén. Ik ben een Nederlander. Hij is ook een Nederlander. We zijn allebei Nederlanders.

Ontkenning van 也 yě en 都 dōu

也 yě en 都 dōu staan altijd voor 不 bú/bù. Bijvoorbeeld, 我不是荷兰人。他也不是荷兰人。我们都不是荷兰人。Wǒ bú shì Hélán rén. Tā yě bú shì Helán rén. Wǒmen dōu bú shì Hélán rén. Ik ben geen Nederlander. Hij is ook geen Nederlander. We zijn allebei geen Nederlanders."

Grammatica-oefeningen

Oefeningen met 也 yě.

Maak de zinnen af met 也 yě.
 • Bijvoorbeeld: 他要茶,我也要茶。 Tā yào chá, wǒ yě yào chá.
 • 他喝乌龙茶,我 ... Tā hē wōlóng chá, wǒ ...
 • 他是荷兰人,我 ... Tā shì Hélán rén, wǒ ...
 • 台湾的天气很好,中国的天气 ... Táiwān de tiānqì hěn hǎo, Zhōngguó de tiānqì ...
    Antwoorden
   
  <span>
</div>
<div class="expand-content" style="display: none;">
 • 他喝乌龙茶,我也喝乌龙茶。 Tā hē wōlóng chá, wǒ yě hē wūlóng chá.
 • 他是荷兰人,我也是荷兰人。 Tā shì Hélán rén, wǒ yě shì Hélán rén.
 • 台湾的天气很好,中国的天气也很好。 Táiwān de tiānqì hěn hǎo, Zhōngguó de tiānqì yě hěn hǎo.
</div>

Oefeningen met 都 dōu

Maak de zinnen af met 都 dōu

 • Bijvoorbeeld: 他要茶,我也要茶,我们都要茶。 Tā yào chá, wǒ yě yào chá, wǒmen dōu yào chá.
 • 他喝乌龙茶,我也喝乌龙茶,我们 ... Tā hē wōlóng chá, wǒ yě hē wūlóng chá, wǒmen ...
 • 他是荷兰人,我也是荷兰人,我们 ... Tā shì Hélán rén, wǒ yě shì Hélán rén, wǒmen ...
    Antwoorden
   
  <span>
</div>
<div class="expand-content" style="display: none;">
 • 他喝乌龙茶,我也喝乌龙茶,我们都喝乌龙茶。 Tā hē wōlóng chá, wǒ yě hē wūlóng chá, wǒmen dōu hē wūlóng chá.
 • 他是荷兰人,我也是荷兰人,我们都是荷兰人。 Tā shì Hélán rén, wǒ yě shì Hélán rén, wǒmen dōu shì Hélán rén.
</div>