Chinees Leren
Background image
Menukaart van diverse drankjes, Tainan, Taiwan

Conversatie 1 - Iets bestellen

Thijs en zijn vriend Bas komen uit Nederland. Ze reizen naar Taiwan. ‘s Avonds gaan ze samen naar een bar. Ze hebben dorst en willen iets bestellen.

Tekst in karakters

Tekst in Pinyin

Tekst in vertaling

Nieuwe woorden

Woorden in de conversatie

Dranken

Oefeningen met nieuwe woorden

Woorden: Luister naar het bestand en kies het correcte woord.

    Antwoorden
   
  <span>
</div>
<div class="expand-content" style="display: none;">
 • 1. nǐ
 • 2. kělè
 • 3. lái
 • 4. yǒu
 • 5. kāfēi
</div>

Karakters: Kies het correcte karakter voor elk woord.

 • 1. nǐ 您 你 他 们
 • 2. yào 女 好 要 男
 • 3. yǒu 有 看 明 马
 • 4. ma 吗 妈 马 看
 • 5. bú 太 大 不 天
    Antwoorden
   
  <span>
</div>
<div class="expand-content" style="display: none;">
 • 1. nǐ: 你
 • 2. yào: 要
 • 3. yǒu: 有
 • 4. ma: 吗
 • 5. bú: 不
</div>

Grammatica

Persoonlijke voornaamwoorden

enkelvoudvormen

 • 我 wǒ: ik
 • 你 nǐ: jij
 • 他 tā: hij
 • 她 tā: zij

meervoudsvormen

 • 我们 wǒmen: wij,
 • 你们 nǐmen: jullie
 • 他们 tāmen: zij
 • 他们 tāmen: zij
们 men is een achtervoegsel om meervouden mee te maken, maar let op: je kan 们 men alleen gebruiken om groepen personen aan te duiden, dus geen objecten. Voor objecten geldt, dat het meervoud gelijk is aan het enkelvoud. De uitspraak van hij en zij is in het Chinees hetzelfde: allebei tā. Uit de context blijkt dan of je over een man of een vrouw praat! In het meervoud gebruik je het karakter voor hij ( 他 ), ongeacht of je een groep mannen of een groep vrouwen aanduidt.

Werkwoorden

要 yào, 喝 hē, 有 yǒu en 来 lái zijn werkwoorden. Het Chinees kent geen werkwoordsvervoeging; werkwoorden veranderen niet met het onderwerp. Bijvoorbeeld ik, jij, hij en zij gebruiken steeds dezelfde vorm van het werkwoord 要 yào.

Ontkenning

不 bú is een bijwoord om een zin ontkennend te maken en betekent nee of niet. 不 heeft drie uitspraken. De originele uitspraak van 不 is bù. Als 不 gevolgd wordt door een karakter met de vierde of vijfde (neutrale) toon, dan verandert de uitspraak van 不 van bù naar bú. Een derde mogelijke uitspraak van 不 is bu, met de neutrale toon. Over deze situatie zal ik later iets uitleggen.

Vragen

什么 shénme is een vragend voornaamwoord. 什么 shénme kan samen met een zelfstandig naamwoord een “wat voor …” vraag maken. Bijvoorbeeld, in de zin 您要什么茶? betekent “Wat voor thee wilt u?” De plaats van 什么 is niet altijd aan het begin van een zin. De woordvolgorde van de vraagwoorden wordt uitgelegd in latere lessen. 吗 ma is een partikel om een ja-nee-vraag te maken. 吗 ma staat altijd aan het eind van een zin. Je kan dus van een stellende zin een ja-nee-vraag maken gewoon door het partikel aan het eind toe te voegen. Bijvoorbeeld: 他有啤酒。 Tā yǒu píjiǔ betekent "Hij heeft bier". 他有啤酒吗? Tā yǒu píjiǔ ma? betekent "Heeft hij bier?"

Grammatica-oefeningen

Zet deze zinnen om naar ja-nee-vragen.

 • 他要茶。 Tā yào chá.
 • 老板有乌龙茶。 Lǎobǎn yǒu wūlóngchá.
 • 他喝啤酒。 Tā hē píjiǔ.
 • Thijs 喝水。 Thijs hē shuǐ.
    Antwoorden
   
  <span>
</div>
<div class="expand-content" style="display: none;">
 • 他要茶吗? Tā yào chá ma?
 • 老板有乌龙茶吗? Lǎobǎn yǒu wūlóngchá ma?
 • 他喝啤酒吗? Tā hē píjiǔ ma?
 • Thijs 喝水吗? Thijs hē shuǐ ma?
</div>

Zet deze zinnen om naar negatieve zinnen.

Let op de uitspraak van 不。
 • 他要茶。 Tā yào chá.
 • 他喝啤酒。 Tā hē píjiǔ.
 • Thijs 喝水。 Thijs hē shuǐ.
    Antwoorden
   
  <span>
</div>
<div class="expand-content" style="display: none;">
 • 他不要茶。 Tā bú yào chá.
 • 他不喝啤酒。 Tā bù hē píjiǔ.
 • Thijs 不喝水。 Thijs bù hē shuǐ.
</div>