Chinees Leren

Toon-sandhi

In het Chinees kan de toon van een lettergreep beïnvloed worden door de toon van de lettergreep daarna. Dit verschijnsel heet toon-sandhi.

In dit hoofdstuk leg ik uit welke regels voor toon-sandhi er zijn. Ik gebruik daarbij cijfers om het toonverloop van een lettergreep aan te duiden. Bijvoorbeeld: 14 betekent “van laag naar halfhoog” en 214 betekent “van halflaag naar laag naar halfhoog”.

Regel 1

Als er meerdere lettergrepen met de derde toon achter elkaar staan, wordt alleen de laatste lettergreep met de derde toon uitgesproken. De voorafgaande derde tonen worden dan uitgesproken als een soort tweede toon. Deze toon heeft een toonverloop van 14 en is anders dan de normale tweede toon, die als 35 wordt uitgesproken.

Bijvoorbeeld:

Oefeningen met twee derde tonen

Oefeningen met drie derde tonen

Regel 2

Als een eerste, tweede, vierde of neutrale toon volgt op een derde toon, verandert de toonhoogte van de derde toon van 214 naar 211. Dus het laatste deel van de normale derde toon verdwijnt: de toon gaat aan het eind niet meer omhoog.

Bijvoorbeeld:

Oefeningen: de derde toon met de eerste toon

Oefeningen: de derde toon met de tweede toon

Oefeningen: de derde toon met de vierde toon

Oefeningen: de derde toon met de neutrale toon