Conversatie of tekst

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 917.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 917.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 599.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 599.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 15.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_argument_validate::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_validate.inc on line 87.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_argument_validate_taxonomy_term::options_submit() should be compatible with views_plugin_argument_validate::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 165.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_query::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_query.inc on line 181.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 136.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.

Conversatie - Vragende voornaamwoorden

Tekst in karakters   

 • Thijs: 你姓什么?
 • 小玉: 我姓王。
 • Thijs: 你叫什么?
 • 小玉: 我叫小玉。
 • Thijs: 你是哪国人?
 • 小玉: 我是台湾人。
 • Thijs: 你家在哪儿?
 • 小玉: 我家在台南。
 • Thijs: 你多大?
 • 小玉: 我二十五岁。
 • Thijs: 你家有几口人?
 • 小玉: 我家有四口人。
 • Thijs: 那是谁?
 • 小玉: 那是我爸爸。
 • Thijs: 那是谁?
 • 小玉: 那是我妈妈。

Tekst in Pinyin

 • Thijs: Nǐ xìng shénme?
 • Xiǎoyù: Wǒ xìng Wáng.
 • Thijs: Nǐ jiào shénme?
 • Xiǎoyù: Wǒ jiào Xiǎoyù.
 • Thijs: Nǐ shì nǎ guó rén?
 • Xiǎoyù: Wǒ shì Táiwān rén.
 • Thijs: Nǐ jiā zài nǎr?
 • Xiǎoyù: Wǒ jiā zài Táinán.
 • Thijs: Nǐ duō dà?
 • Xiǎoyù: Wǒ èrshíwǔ suì.
 • Thijs: Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén?
 • Xiǎoyù: Wǒ jiā yǒu sì kǒu rén.
 • Thijs: Nà shì shéi?
 • Xiǎoyù: Nà shì wǒ bàba.
 • Thijs: Nà shì shéi?
 • Xiǎoyù: Nà shì wǒ māma.

Vertaling

 • Thijs: Wat is je achternaam?
 • Xiǎoyù: Mijn achternaam is Wáng.
 • Thijs: Hoe heet je?
 • Xiǎoyù: ik heet Xiǎoyù.
 • Thijs: Wat is je nationaliteit?
 • Xiǎoyù: Ik ben Taiwanees.
 • Thijs: Waar woon je?
 • Xiǎoyù: Ik woon in Tainan.
 • Thijs: Hoe oud ben je?
 • Xiǎoyù: Ik ben 25 jaar oud.
 • Thijs: Hoeveel mensen zijn er in je familie?
 • Xiǎoyù: Er zijn vier mensen in mijn familie.
 • Thijs: Wie is dat?
 • Xiǎoyù: Dat is mijn vader.
 • Thijs: Wie is dat?
 • Xiǎoyù: Dat is mijn moeder.

Conversatie 1

对话一

  

 • 大明: 你好!
 • 小玉: 你好!
 • 大明: 你好吗?
 • 小玉: 我很好,你呢?
 • 大明: 也很好。
 • 小玉: 再见!
 • 大明: 再见!

Duìhuà yī

 • Dàmíng: Nǐ hǎo!
 • Xiǎoyù: Nǐ hǎo!
 • Dàmíng: Nǐ hǎo ma?
 • Xiǎoyù: Wǒ hěn hǎo, nǐ ne?
 • Dàmíng: Yě hěn hǎo.
 • Xiǎoyù: Zàijiàn!
 • Dàmíng: Zàijiàn!

Conversatie 1

 • Dàmíng: Hoi!
 • Xiǎoyù: Hallo!
 • Dàmíng: Hoe is het met jou?
 • Xiǎoyù: Met mij gaat het goed, en met jou?
 • Dàmíng: Met mij gaat het ook goed.
 • Xiǎoyù: Tot ziens!
 • Dàmíng: Tot ziens!

Conversatie 1

对话一

  

 • 大明: 你今天好吗?
 • 小玉: 我很好。
 • 大明: 你爸爸和妈妈怎么样?
 • 小玉: 他们都很好。谢谢你。
 • 大明: 这是谁?
 • 小玉: 这是我哥哥。
 • 大明: 那也是你哥哥吗?
 • 小玉: 那是我弟弟。
 • 大明: 你哥哥和弟弟怎么样?
 • 小玉: 他们都很忙。

Duìhuà yī

 • Dàmíng: Nǐ jīntiān hǎo ma?
 • Xiǎoyù: Wǒ hěn hǎo. Xièxie nǐ.
 • Dàmíng: Nǐ bàba hé māma zěnmeyàng?
 • Xiǎoyù: Tāmen dōu hěn hǎo, xièxie.
 • Dàmíng: Zhè shì shéi?
 • Xiǎoyù: Zhè shì wǒ gēge.
 • Dàmíng: Nà yě shì nǐ gēge ma?
 • Xiǎoyù: Nà shì wǒ dìdi.
 • Dàmíng: Nǐ gēge hé dìdi zěnmeyàng?
 • Xiǎoyù: Tāmen dōu hěn máng.

Conversatie 1

 • Dàmíng: Hoe gaat het met jou vandaag?
 • Xiǎoyù: Het gaat goed met mij.
 • Dàmíng: Hoe is het met je ouders?
 • Xiǎoyù: Met hun allebei gaat het goed. Bedankt!
 • Dàmíng: Wie is dit?
 • Xiǎoyù: Dit is mijn broer.
 • Dàmíng: Is dat ook je broer?
 • Xiǎoyù: Nee. Dat is mijn broertje.
 • Dàmíng: Hoe is het met je broer en broertje?
 • Xiǎoyù: Ze zijn allebei druk.

Conversatie 1 - Chinese karakters zijn moeilijk

Tekst in karakters   

 • 王小玉: 你现在在哪儿学习中文?
 • Thijs: 我现在在一个语言中心学习中文。
 • 王小玉: 你中文学得怎么样?
 • Thijs: 我中文学得还可以。
 • 王小玉: 你有没有同学?
 • Thijs: 有。我们班有十五个学生。大部份学生是美国人和加拿大人,只有我和 Bas 是荷兰人。
 • 王小玉: 你汉语说得很不错。
 • Thijs: 哪里哪里!可是我的汉字写得不太好。
 • 王小玉: 你常常写汉字吗?
 • Thijs: 我不常练习汉字。我觉得汉字很难学。
 • 王小玉: 你应该每天练习写汉字。
 • Thijs: 你能不能跟我练习汉字?
 • 王小玉: 我很乐意。

Tekst in Pinyin

 • Wáng Xiǎoyù: Nǐ xiànzài zài nǎr xuéxí Zhōngwén?
 • Thijs: Wǒ xiànzài zài yí ge yǔyán zhōngxīn xuéxí Zhōngwén.
 • Wáng Xiǎoyù: Nǐ Zhōngwén xué de zěnmeyàng?
 • Thijs: Wǒ Zhōngwén xué de hái kěyǐ.
 • Wáng Xiǎoyù: Nǐ yǒu méiyǒu tóngxué?
 • Thijs: Yǒu. Wǒmen bān yǒu shíwǔ ge xuésheng. Dàbùfen xuésheng shò Měiguó rén hé Jiānádà rén, zhǐyǒu wǒ hé Bas shì Hélán rén.
 • Wáng Xiǎoyù: Nǐ Hànyǔ shuō de hěn búcuò.
 • Thijs: Nǎlǐ nǎlǐ! Kěshì wǒ de Hànzì xiě de bú tài hǎo.
 • Wáng Xiǎoyù: Nǐ chángcháng xiě Hànzì ma?
 • Thijs: Wǒ bù cháng liànxí Hànzì. Wǒ juéde Hànzì hěn nánxué.
 • Wáng Xiǎoyù: Nǐ yīnggāi měitiān liànxí xiě Hànzì.
 • Thijs: Nǐ néng bu néng gēn wǒ liànxí Hànzì?
 • Wáng Xiǎoyù: Wǒ hěn lèyì.

Vertaling

 • Wáng Xiǎoyù: Waar ben je nu Chinees aan het leren?
 • Thijs: Ik ben nu Chinees bij een talencentrum aan het leren.
 • Wáng Xiǎoyù: Hoe is het met je Chinees leren?
 • Thijs: Mijn Chinees leren gaat wel.
 • Wáng Xiǎoyù: Heb je klasgenoten?
 • Thijs: Ja. Er zijn vijftien studenten in mijn klas. De meeste studenten zijn Amerikanen en Canadezen. Alleen Bas en ik zijn Nederlanders.
 • Wáng Xiǎoyù: Je spreekt goed Chinees.
 • Thijs: Ach welnee! Maar ik ben niet goed in karakters schrijven.
 • Wáng Xiǎoyù: Oefen je vaak met karakter schrijven?
 • Thijs: Ik oefen niet vaak met karakter schrijven. Ik vind dat Chinese karakters te moeilijk zijn om te leren.
 • Wáng Xiǎoyù: Je zou elke dag Chinese karakters moeten oefenen.
 • Thijs: Kun je dat met mij doen?
 • Wáng Xiǎoyù: Het is me een genoegen.

Conversatie 1 - Een taxi nemen


foto: van M. E. Nuiten

Tekst in karakters   

A: 请问,有出租汽车吗?
B: 有,您去哪儿?
A: 我去天安门广场。去天安门广场多少钱?
B: 大概五十块人民币。
A: 太贵了!可以便宜一点儿吗?四十块怎么样?
B: 好吧!请上车。
A: 谢谢!

Tekst in Pinyin

A: Qǐngwèn, yǒu chūzūqìchē ma?
B: Yǒu. Nín qù nǎr?
A: Wǒ qù Tiān’ānmén guǎngchǎng. Qù Tiān’ānmén guǎngchǎng duōshao qián?
B: Dàgài wǔshí kuài Rénmínbì.
A: Tài guì le! Kěyǐ piányi yìdǎnr ma? Sìshí kuài zěnmeyàng?
B: Hǎo ba! Qǐng shàng chē.
A: Xièxie!

Vertaling

A: Mag ik u iets vragen? Is de taxi beschikbaar?
B: Ja. Waar wilt u naar toe?
A: Ik wil naar Plein van de Hemelse Vrede. Hoeveel kost het om daar naartoe te gaan?
B: Ongeveer 50 Rénmínbì.
A: Dat is te duur! Kan het iets goedkoper? 40?
B: Prima. Stapt u in, alstublieft.
A: Bedankt!

Conversatie 1 - Film kijken

Tekst in karakters   

 • Bas: 你喜欢做什么?
 • 小玉: 我喜欢看电影。
 • Bas: 你喜欢看哪国电影?
 • 小玉: 我喜欢看日本电影。你呢?
 • Bas: 我喜欢看美国电影。Thijs, 你也喜欢看美国电影吗?
 • Thijs: 我不喜欢看美国电影。我喜欢看荷兰电影。
 • 小玉: 荷兰电影好看吗?
 • BasThijs: 当然好看!

Tekst in Pinyin

 • Bas: Nǐ xǐhuan zuò shénme?
 • Xiǎoyù: Wǒ xǐhuan kàn diànyǐng.
 • Bas: Nǐ xǐhuan kàn nǎ guó diànyǐng?
 • Xiǎoyù: Wǒ xǐhuan kàn Rìběn diànyǐng. Nǐ ne?
 • Bas: Wǒ xǐhuan kàn Měiguó diànyǐng. Thijs, nǐ yě xǐhuan kàn Miěguó diànyǐng ma?
 • Thijs: Wǒ bù xǐhuan kàn Měiguó diànyǐng. wǒ xǐhuan kàn Hélán diànyǐng.
 • Xiǎoyù: Hélán diànyǐng hǎokàn ma?
 • Bas én Thijs: Dāngrán hǎokàn!

Vertaling

 • Bas: Wat vind je leuk om te doen?
 • Xiǎoyù: Ik hou van film kijken.
 • Bas: Films uit welk land vind je leuk om te kijken?
 • Xiǎoyù: Ik vind het leuk om naar Japanse films te kijken, en jij?
 • Bas: Ik vind het leuk om naar Amerikaanse films te kijken. Thijs, hou je ook van Amerikaanse films?
 • Thijs: Ik hou niet van Amerikaanse films. Ik vind het leuk om naar Nederlandse films te kijken.
 • Xiǎoyù: Zijn Nederlandse films leuk om te kijken?
 • Bas én Thijs: Natuurlijk!

Conversatie 1 - Het weer

Culemborg, 2007

Bas en Thijs zitten op een bank op het balkon van hun hotel in het zuiden van Taiwan. Het is zoals gebruikelijk zonnig, ook al is het winter.

Tekst in karakters   

 • Thijs: 今天天气很好!
 • Bas: 昨天天气也很好。
 • Thijs: 台湾的天气每天都很好。
 • Bas: 是啊! 荷兰的天气不太好,冬天常常很冷。
 • Thijs: 我很怕冷。
 • Bas: 我也是。

Tekst in Pinyin

 • Thijs: Jīntiān tiānqì hěn hǎo!
 • Bas: Zuótiān tiānqì yě hěn hǎo!
 • Thijs: Táiwān de tiānqì měi tiān dōu hěn hǎo.
 • Bas: Shì a! Hélán de tiānqì bú tài hǎo, dōngtiān chángcháng hěn lěng.
 • Thijs: Wǒ hěn pà lěng.
 • Bas: Wǒ yě shi.

Tekst in vertaling

 • Thijs: Mooi weertje vandaag!
 • Bas: Gisteren was het ook mooi weer!
 • Thijs: In Taiwan is het elke dag mooi weer.
 • Bas: Ja! Het weer in Nederland is niet zo goed. In de winter is het vaak te koud.
 • Thijs: Ik hou niet van kou.
 • Bas: Ik ook niet.

Conversatie 1 - Iets bestellen

Thijs en zijn vriend Bas komen uit Nederland. Ze reizen naar Taiwan. ‘s Avonds gaan ze samen naar een bar. Ze hebben dorst en willen iets bestellen.

Tekst in karakters   

 • Thijs: 老板,我要啤酒。
 • 酒保 (Hij kijkt naar Bas.): 您也要啤酒吗?
 • Bas: 我不要啤酒。我要茶。
 • 酒保: 您喝什么茶?
 • Bas: 您有乌龙茶吗?
 • 酒保: 有。马上来。

Tekst in Pinyin

 • Thijs: Lǎobǎn, wǒ yào píjiǔ.
 • Jiǔbǎo: Nín yě yào píjiǔ ma?
 • Bas: Wǒ bú yào píjiǔ. Wǒ yào chá.
 • Jiǔbǎo: Nín hē shénme chá?
 • Bas: Nín yǒu wūlóngchá ma?
 • Jiǔbǎo: Yǒu. Mǎshàng lái.

Tekst in vertaling

 • Thijs: Barkeeper, ik wil een biertje.
 • Barkeeper: Wilt u ook een biertje?
 • Bas: Ik wil geen biertje. Ik wil thee.
 • Barkeeper: Wat voor thee drinkt u?
 • Bas: Hebt u oolong thee?
 • Barkeeper: Ja, een momentje.

Conversatie 1 - Naar een dansvoorstelling

Tekst in karakters   

 • 王小玉: 你听过台湾的云门舞集吗?
 • Thijs: 对不起,我没听过。那是什么?
 • 王小玉: 云门舞集是台湾最好的舞团。
 • Thijs: 是吗?你看过他们的表演吗?
 • 王小玉: 我去年看过一场。那场叫做《九歌》。他们的表演真的很精彩!
 • Thijs: 那么我也想看看。他们什么时候有表演?
 • 王小玉: 我不请楚!我得上网查一下再告诉你。
 • Thijs: 好!我等你的消息。

Tekst in Pinyin

 • Wáng Xiǎoyù: Nǐ tīng guo Táiwān de Yúnmén Wǔjí ma?
 • Thijs: Duìbuqǐ! Wǒ méi tīng guo. Nà shì shénme?
 • Wáng Xiǎoyù: Yúnmén Wǔjí shì Táiwān zuì hǎo de wǔtuán.
 • Thijs: Shì ma? Nǐ kàn guo tāmen de biǎoyǎn ma?
 • Wáng Xiǎoyù: Wǒ qùnián kàn guo yì chǎng. Nà chǎng jiàozuò "Jiǔ Gē". Tāmen de biǎoyǎn zhēnde hěn jīngcǎi!
 • Thijs: Nàme wǒ yě xiǎng kànkàn. Tāmen shénme shíhou yǒu biǎoyǎn?
 • Wáng Xiǎoyù: Wǒ bù qīngchǔ! Wǒ děi shàngwǎng chá yíxià zài gàosu nǐ.
 • Thijs: Hǎo! Wǒ děng nǐ de xiāoxi.

Vertaling

 • Wáng Xiǎoyù: Heb je wel eens van het Taiwanese "Cloud Gate" gehoord?
 • Thijs: Sorry, daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat is dat?
 • Wáng Xiǎoyù: Cloud Gate is de beste dansgroep van Taiwan.
 • Thijs: Echt? Heb je wel eens een voorstelling van hun gezien?
 • Wáng Xiǎoyù: Vorig jaar heb ik ze een keer gezien in een voorstelling getiteld "Jiǔgē". Hun uitvoering is echt fantastisch!
 • Thijs: Dan wil ik het ook zien. Wanneer hebben ze een dansvoorstelling?
 • Wáng Xiǎoyù: Ik weet het niet zeker! Ik moet even op de website zoeken en dan vertel ik je het.
 • Thijs: Goed! Ik wacht op je informatie.

Conversatie 1 - Naar een warenhuis

Dream Mall, Kaohsiung City, Taiwan

Tekst in karakters   

 • Bas: 早!
 • 小玉: 早! 你今天怎么样?
 • Bas: 我很好。你呢?
 • 小玉: 我也很好。你今天有时间吗?我想去逛逛。
 • Bas: 有啊!你想去哪儿?
 • 小玉: 我想去百货公司。你想跟我去吗?
 • Bas: 很抱歉!我不喜欢去百货公司。
 • 小玉: 没关系。我自己去。再见!
 • Bas: 好好玩儿!再见!

Tekst in Pinyin

 • Bas: Zǎo!
 • Xiǎoyù: Zǎo! Nǐ jīntiān zěnmeyàng?.
 • Bas: Wǒ hěn hǎo. Nǐ ne?
 • Xiǎoyù: Wǒ yě hěn hǎo. Nǐ jīntiān yǒu shíjiān ma? Wǒ xiǎng qù guàngguàng.
 • Bas: Yǒu a! Nǐ xiǎng qù nǎr?
 • Xiǎoyù: Wǒ xiǎng qù bǎihuògōngsī. Nǐ xiǎng gēn wǒ qù ma?
 • Bas: Hěn bàoqiàn! Wǒ bù xǐhuan bǎihuògōngsī.
 • Xiǎoyù: Méi guānxi. Wǒ zìjǐ qù. Zàijiàn!
 • Bas: Hǎohao wánr! Zàijiān!

Vertaling

 • Bas: Goeiemorgen!
 • Xiǎoyù: Goeiemorgen! Hoe is het met je vandaag?
 • Bas: Goed, en met jou ?
 • Xiǎoyù: Met mij gaat het ook goed. Heb je tijd vandaag? Ik heb zin om ergens te gaan rondkijken.
 • Bas: Ja! Waar wil je heen?
 • Xiǎoyù: Ik wil naar een warenhuis. Wil je mee?
 • Bas: Sorry! Ik vind warenhuizen niet leuk.
 • Xiǎoyù: Het geeft niks hoor. Ik ga wel alleen. Dag!
 • Bas: Veel plezier! Dag!

Conversatie 1 - Populaire beroepen

Tekst in karakters   

 • 小玉: 你有没有工作?
 • Thijs: 有啊!
 • 小玉: 你做什么工作?
 • Thijs: 我是画家。你呢? 你做什么工作?
 • 小玉: 我是老师。我教英语。
 • Thijs: 你喜欢你的工作吗?
 • 小玉: 当然喜欢!在台湾,老师是个很热门的工作。老师在荷兰也是个热门的工作吗?
 • Thijs: 我想不是。荷兰人喜欢当建筑师和艺术家。
 • 小玉: 难怪你们有那么多有名的建筑师和艺术家!

Tekst in Pinyin

 • Xiǎoyù: Nǐ yǒu méiyǒu gōngzuò?
 • Thijs: Yǒu a!
 • Xiǎoyù: Nǐ zuò shénme gōngzuò?
 • Thijs: Wǒ shì huàjiā. Nǐ ne? Nǐ zuò shénme gōngzuò?
 • Xiǎoyù: Wǒ shì lǎoshī. Wǒ jiāo Yīngyǔ.
 • Thijs: Nǐ xǐhuan nǐ de gōngzuò ma?
 • Xiǎoyù: Dāngrán xǐhuan! Zài Táiwān, lǎoshī shì ge hěn rènmén de gōng zuò. Lǎoshī zài Hélán yě shì rèmén de gōngzuò ma?
 • Thijs: Wǒ xiǎng bú shì. Hélán rén xǐhuan dāng jiànzhúshī hé yìshùjiā.
 • Xiǎoyù: Nánguài nǐmen yǒu nàme duō yǒumíng de jiànzhúshī hé yìshùjiā!

Vertaling

 • Xiǎoyù: Werk je?
 • Thijs: Ja!
 • Xiǎoyù: Wat doe je?
 • Thijs: Ik ben schilder. En jij? Wat doe jij?
 • Xiǎoyù: Ik ben docent. Ik geef Engels.
 • Thijs: Hou je van je werk?
 • Xiǎoyù: Natuurlijk! In Taiwan is docent een populaire baan. Is dat ook zo in Nederland?
 • Thijs: Ik denk het niet. Nederlanders houden meer van architecten en kunstenaars.
 • Xiǎoyù: Geen wonder dat jullie zo veel bekende architecten en kunstenaars hebben!

Conversatie 1 - Schoonmaken

Tekst in karakters   

 • 王小玉: 你的房间很脏,新年快到了!你应该打扫一下。
 • Thijs: 新年不是已经过了吗?
 • 王小玉: 我是说中国新年。今年的中国新年是一月二十六号,那天又叫做初一。
 • Thijs: 我还是不懂!因为中国新年快到了,所以我应该打扫房间吗?
 • 王小玉: 我们有一句话叫做除旧布新,所以中国新年前,大家都应该打扫家里,迎接新的一年。
 • Thijs: 我这两天很忙,我想这个周末再来打扫。你可不可以跟我一起打扫我的房间?
 • 王小玉: 不行!自己的房间应该自己打扫。
 • Thijs: 你说得没错。我还是自己来吧!

Tekst in Pinyin

 • Wáng Xiǎoyù: Nǐ de fángjiān hěn zāng, xīnnián kuài dào le! Nǐ yīnggāi dǎsǎo yíxià.
 • Thijs: Xīnnián bú shì yǐjīng guò le ma?
 • Wáng Xiǎoyù: Wǒ shì shuō Zhōngguó Xīnnián. Jīnnián de Zhōngguó xīnnián shì yīyuè èrshíliù hào, nà tiān yòu jiàozuò chūyī.
 • Thijs: Wǒ háishì bù dǒng! Yīnwèi Zhōngguó Xīnnián kuài dào le, suǒyǐ wǒ yīnggāi dǎsǎo fángjiān ma?
 • Wáng Xiǎoyù: Wǒmen yǒu yí jǔ huà jiàozuò chú jiù bù xīn, suǒyǐ Zhōngguó Xīnnián qián, dàjiā dōu yīnggāi dǎsǎo jiālǐ, yíngjiē xīn de yì nián.
 • Thijs: Wǒ zhè liǎng tiān hěn máng, wǒ xiǎng zhè ge zhōumò zài lái dǎsǎo. Nǐ kě bu kěyǐ gēn wǒ yìqǐ dǎsǎo wǒ de fángjiān?
 • Wáng Xiǎoyù: Bùxíng. Zìjǐ de fángjiān yīnggāi zìjǐ dǎsǎo.
 • Thijs: Nǐ shuō de méicuò. Wǒ háishì zìjǐ lái ba!

Vertaling

 • Wáng Xiǎoyù: Jouw kamer is zo vies. Het Nieuwjaar komt zo en dus zal je je kamer even moeten schoonmaken.
 • Thijs: Het Nieuwjaar is al geweest, toch?
 • Wáng Xiǎoyù: Ik bedoel het Chinese Nieuwjaar. Dat begint dit jaar op 26 januari. We noemen die dag ook wel "chūyī".
 • Thijs: Ik begrijp het nog steeds niet! Waarom zou ik vanwege het Chinese Nieuwjaar mijn kamer moeten schoonmaken?
 • Wáng Xiǎoyù: We hebben een gezegde: "Haal het oude weg en arrangeer het nieuwe". Daarom moet iedereen schoonmaken om het nieuwe jaar te verwelkomen.
 • Thijs: Ik heb het deze twee dagen heel druk. Ik wil in het weekend schoonmaken. Kun je met mij samen mijn kamer schoonmaken?
 • Wáng Xiǎoyù: Dat kan niet! Je moet zelf je eigen kamer schoonmaken.
 • Thijs: Je hebt gelijk. Ik kan het inderdaad het beste zelf doen!

Conversatie 1 - T-shirt met een Chinees karakter

Tekst in karakters   

 • Thijs: 你写的这个字很好看,这个字是什么?
 • 王小玉: 我写的这个字是"爱"。
 • Thijs: 我喜欢这个汉字。
 • 王小玉: 喜欢"爱"这个字的外国人很多。很多外国人喜欢穿有"爱"字的 T
 • Thijs: 我也想买这种T 恤。你知道谁在卖吗?
 • 王小玉: 我朋友是卖衣服的。我问他一下。
 • Thijs: 他卖的衣服好看吗?
 • 王小玉: 他卖的衣服很好看,因为他卖的衣服上都有中国字。
 • Thijs: 那么麻烦你帮我问一下!
 • 王小玉: 没问题!
 • Thijs: 先谢谢你。

Tekst in Pinyin

 • Thijs: Nǐ xiě de zhè ge zì hěn hǎokàn, zhè ge zì shì shénme?
 • Wáng Xiǎoyù: Wǒ xiě de zhè ge zì shì "ài".
 • Thijs: Wǒ xǐhuan zhè ge zì.
 • Wáng Xiǎoyù: Xǐhuan "ài" zhè ge zì de wàiguó rén hěn duō. Hěn duō wàiguó rén xǐhuan chuān yǒu "ài" zì de T-xù.
 • Thijs: Wǒ yě xiǎng mǎi zhè zhǒng T-xù. Nǐ zhīdao shéi zài mài ma?
 • Wáng Xiǎoyù: Wǒ péngyou shì mài yīfu de. Wǒ wèn tā yíxià.
 • Thijs: Tā mài de yīfu hǎokàn ma?
 • Wáng Xiǎoyù: Tā mài de yīfu hěn hǎokàn, yīnwèi tā mài de yīfu shàng dōu yǒu Zhōngguó zì.
 • Thijs: Nàme máfan nǐ bāng wǒ wèn yíxià.
 • Wáng Xiǎoyù: Méi wèntí!
 • Thijs: Xiān xièxie nǐ.

Vertaling

 • Thijs: Het karakter dat je hebt opgeschreven ziet er mooi uit. Wat betekent het?
 • Wáng Xiǎoyù: Het karakter dat ik heb opgeschreven is "liefde".
 • Thijs: Ik vind het een mooi karakter.
 • Wáng Xiǎoyù: Er zijn veel buitenlanders die dit karakter mooi vinden. Veel buitenlanders houden ervan om een T-shirt met het karakter "liefde" te dragen.
 • Thijs: Ik wil ook zo'n T-shirt kopen. Weet je wie zulke T-shirts verkoopt?
 • Wáng Xiǎoyù: Een vriend van mij verkoopt kleding. Ik zal het hem even vragen.
 • Thijs: Is de kleding die hij verkoopt mooi?
 • Wáng Xiǎoyù: De kleding die hij verkoopt is mooi, omdat op alle kleding die hij verkoopt Chinese karakters staan.
 • Thijs: Fijn dat je de moeite neemt om het hem te vragen.
 • Wáng Xiǎoyù: Geen probleem!
 • Thijs: Alvast bedankt.

Conversatie 1 - Taiwan v.s. Nederland

Tekst in karakters   

 • 小玉: 荷兰人比台湾人高吗?
 • Thijs: 是啊!台湾人比荷兰人矮。
 • 小玉: 荷兰人比台湾人有钱吗?
 • Thijs: 是啊!台湾人不比荷兰人有钱。
 • 小玉: 荷兰人比台湾人喜欢看书吗?
 • Thijs: 不一定。有些荷兰人从来不看书。台湾人比荷兰人爱学英语吗?
 • 小玉: 是啊!台湾人比荷兰人更爱学英语,可是荷兰人比台湾人敢说英语。
 • Thijs: 有一点台湾人比荷兰人厉害: 台湾人比荷兰人会做菜。
 • 小玉: 你觉得台湾菜比荷兰菜好吃吗?
 • Thijs: 那还用说!台湾菜最好吃了!

Tekst in Pinyin

 • Xiǎoyù: Hélán rén bǐ Táiwān rén gāo ma?
 • Thijs: Shì a! Táiwān rén bǐ Hélán rén ǎi.
 • Xiǎoyù: Hélán rén bǐ Táiwān rén yǒuqián ma?
 • Thijs: Shì a! Táiwān rén bù bǐ Hélán rén yǒuqián.
 • Xiǎoyù: Hélán rén bǐ Táiwán rén xǐhuan kànshū ma?
 • Thijs: Bù yídìng. Yǒuxiē Hélán rén cóngláibú kànshū. Táiwān rén bǐ Hélán rén ài xué Yīngyǔ ma?
 • Xiǎoyù: Shì a! Táiwān rén bǐ Hélán rén gèng ài xué Yīngyǔ, kěshì Hélán rén bǐ Táiwān rén gǎn shuō Yīngyǔ.
 • Thijs: Yǒu yìdiǎn Táiwān rén bǐ Hélán rén lìhài: Táiwān rén bǐ Hélán rén huì zuòcài.
 • Xiǎoyù: Nǐ juéde Táiwān cài bǐ Hélán cài hǎochī ma?
 • Thijs: Nà hái yòng shuō! Táiwān cài zuì hǎochī le!

Vertaling

 • Xiǎoyù: Zijn Nederlanders langer dan Taiwanezen?
 • Thijs: Ja! Taiwanezen zijn kleiner dan Nederlander.
 • Xiǎoyù: Zijn Nederlanders rijker dan Taiwanezen?
 • Thijs: Ja! Taiwanezen zijn niet zo rijk als Nederlanders.
 • Xiǎoyù: Houden Nederlanders meer van lezen dan Taiwanezen?
 • Thijs: Niet per se. Sommige Nederlanders lezen nooit. Houden Taiwanezen meer van Engels leren dan Nederlanders?
 • Xiǎoyù: Ja! Taiwanezen houden er meer van om Engels te leren dan Nederlanders, maar Nederlanders durven meer in het Engels te praten dan Taiwanezen.
 • Thijs: Er is iets waarin Taiwanezen beter zijn dan Nederlanders: Taiwanezen kunnen beter koken dan Nederlanders.
 • Xiǎoyù: Vind je Taiwanees eten lekker?
 • Thijs: Dat spreekt vanzelf! Taiwanees eten is het lekkerst!

Conversatie 1 - Verjaardagsfeest

Tekst in karakters   

 • 小玉 : 我的生日快到了。
 • Thijs: 你的生日是几月几号?
 • 小玉 : 我的生日是六月十八号。
 • Thijs: 那么,下个星期三就是你的生日呢!
 • 小玉 : 对啊!我想举办一个生日聚会。你下个星期三晚上有没有时间?
 • Thijs: 有啊!你的生日聚会几点开始?地点呢?
 • 小玉 : 晚上七点, 在木鞋酒吧。
 • Thijs: 好,我们下个星期三晚上七点在木鞋酒吧见!
 • 小玉 : 再见!
 • Thijs: 再见!

Tekst in Pinyin

 • Xiǎoyù: Wǒ de shēngri kuài dào le.
 • Thijs: Nǐ de shēngri shì jǐ yuè jǐ hào?
 • Xiǎoyù: Wǒ de shēngri shì liùyuè shíbā hào.
 • Thijs: Nàme, xià ge xīngqīsān jiù shì nǐ de shēngri ne!
 • Xiǎoyù: Duì a! Wǒ xiǎng jǔbàn yí ge shēngrì jùhuì. Nǐ xià ge xīngqīsān wǎnshang yǒu méiyǒu shíjiān?
 • Thijs: Yǒu a! Nǐ de shēngri jùhuì jǐdiǎn kāishǐ? Dìdiǎn ne?
 • Xiǎoyù: Wǎnshang qī diǎn, zài Mùxié jiǔbā.
 • Thijs: Hǎo, wǒmen xià ge xīngqīsān wǎnshang qī diǎn zài Mùxié jiǔbā jiān!
 • Xiǎoyù: Zàijiàn!
 • Thijs: Zàijiān!

Vertaling

 • Xiǎoyù: Ik ben bijna jarig!
 • Thijs: Wanneer is je verjaardag?
 • Xiǎoyù: Mijn verjaardag is op 18 juni.
 • Thijs: Dus aanstaande woensdag is je verjaardag al!
 • Xiǎoyù: Dat klopt! Ik wil een verjaardagsfeest houden. Heb je aanstaande woensdagavond tijd?
 • Thijs: Ja. Hoe laat is je verjaardagsfeest? En waar is het?
 • Xiǎoyù: Het is om 7 uur in de Klompenbar.
 • Thijs: Goed. We zien elkaar aanstaande woensdag om 7 uur in de Klompenbar.
 • Xiǎoyù: Dag!
 • Thijs: Dag!

Conversatie 2

对话二

  

 • 大明: 你今天怎么样?
 • 小玉: 我今天很高兴,你呢?
 • 大明: 我也很高兴。
 • 小玉: 太好了!我们今天都很高兴。再见!
 • 大明: 再见!

Duìhuà èr

 • Dàmíng: Nǐ jīntiān zěnmeyàng?
 • Xiǎoyù: Wǒ jīntiān hěn gāoxìng, nǐ ne?
 • Dàmíng: Wǒ yě hěn gāoxìng.
 • Xiǎoyù: Tài hǎo le! Wǒmen jīntiān dōu hěn gāoxìng. Zàijiàn!
 • Dàmíng: Zàijiàn!

Conversatie 2

 • Dàmíng: Hoe is het met jou vandaag?
 • Xiǎoyù: Vandaag ben ik heel blij, en jij?
 • Dàmíng: Ik ben ook heel blij.
 • Xiǎoyù: Geweldig! We zijn beide heel blij. Tot ziens!
 • Dàmíng: Tot ziens!

Conversatie 2

对话二

  

 • 大明: 你爸爸做什么工作?
 • 小玉: 他是医生。
 • 大明: 你爸爸的工作忙吗?
 • 小玉: 他的工作很忙。
 • 大明: 你妈妈也是医生吗?
 • 小玉: 她是老师。
 • 大明: 你妈妈的工作也忙吗?
 • 小玉: 她的工作也很忙。
 • 大明: 你做什么工作?
 • 小玉: 我是学生。
 • 大明: 你学习什么?
 • 小玉: 我学习汉语。

Duìhuà èr

 • Dàmíng: Nǐ bàba zuò shénme gōngzuò?
 • Xiǎoyù: Tā shì yīshēng.
 • Dàmíng: Nǐ bàba de gōngzuò máng ma?
 • Xiǎoyù: Tā de gōngzuò hěn máng.
 • Dàmíng: Nǐ māma yě shì yīshēng ma?
 • Xiǎoyù: Tā shì lǎoshī.
 • Dàmíng: Nǐ māma de gōngzuò yě máng ma?
 • Xiǎoyù: Tā de gōngzuò yě hěn máng.
 • Dàmíng: Nǐ zuò shénme gōngzuò?
 • Xiǎoyù: Wǒ shì xuésheng.
 • Dàmíng: Nǐ xuéxí shénme?
 • Xiǎoyù: Wǒ xuéxí Hànyǔ.

Conversatie 2

 • Dàmíng: Wat doet je vader?
 • Xiǎoyù: Hij is arts.
 • Dàmíng: Heeft je vader het druk met zijn werk?
 • Xiǎoyù: Hij heeft het druk met zijn werk.
 • Dàmíng: Is jouw moeder ook arts?
 • Xiǎoyù: Zij is docent.
 • Dàmíng: Heeft je moeder het ook druk met haar werk?
 • Xiǎoyù: Zij heeft het ook druk met haar werk.
 • Dàmíng: Wat doe je?
 • Xiǎoyù: Ik ben studente.
 • Dàmíng: Wat studeer je?
 • Xiǎoyù: Ik studeer Chinees.

Conversatie 2 - Afdingen

Tekst in karakters   

Thijs 的手表坏了!他想买一个新的。王小玉跟他一起去光南商场买手表。

 • 王小玉: 那儿是卖手表的。我们去那儿看看!
 • 售货员: 欢迎光临!我们这儿有很多手表。您先看看吧!
 • 王小玉: 我们先自己看看。
 • Thijs: 那个蓝色的表很好看。
 • 王小玉: 你想不想试试?
 • Thijs: 可以吗?
 • 王小玉: 当然可以!先生,我们想试试那个蓝色的表。您可以给我们看一下吗?
 • 售货员: 没问题!您等一下...... 好了,这是您要的手表。
 • Thijs: 很好看!这个多少钱?
 • 售货员: 这个卖一千五百块钱。
 • 王小玉: 这么贵!可以便宜一点儿吗?
 • 售货员: 好!这位先生是外国人。我可以给你们打个九折。九折是一千三百五十块钱。
 • 王小玉: 还是有点儿贵呢!
 • 售货员: 好吧...... 小姐,这个表卖你们一千三百块。我再送你们一个杯子。你们觉得怎么样?
 • 王小玉: 好。我们买了!

Tekst in Pinyin

Thijs de shǒubiǎo huài le! Tā xiǎng mǎi yí ge xīn de. Wáng Xiǎoyù gēn tā yìqǐ qù Guāngnán shāngchǎng mǎi shǒubiǎo.

 • Wáng Xiǎoyù: Nàr shì mài shǒubiǎo de. Wǒmen qù nàr kànkàn!
 • Shòuhuòyuán: Huānyíng guānglín! Wǒmen zhèr yǒu hěn duō shǒubiǎo. Nín xiān kànkàn ba!
 • Wáng Xiǎoyù: Wǒmen xiān zìjǐ kànkàn.
 • Thijs: Nà ge lánse de bǎi hěn hǎokàn.
 • Wáng Xiǎoyù: Nǐ xiǎng bu xiǎng shìshì?
 • Thijs: Kěyǐ ma?
 • Wáng Xiǎoyù: Dāngrán kěyǐ! Xiānsheng, wǒmen xiǎng shìshì nà ge lánsè de shǒubiǎo. Nín kěyǐ gěi wǒmen kàn yíxià ma?
 • Shòuhuòyuán: Méiwèntí! Nín děng yíxià...... Hǎo le, zhè shì nín yào de shǒubiǎo.
 • Thijs: Hěn hǎokàn! Zhè ge duōshao qián?
 • Shòuhuòyuán: Zhè ge mài yìqiān wǔbǎi kuài qián.
 • Wáng Xiǎoyù: Zhème guì! Kěyǐ piányi yìdǎnr ma?
 • Shòuhuòyuán: Hǎo! Zhè wèi xiānshēng shì wàiguó rén. Wǒ kěyǐ gěi nǐmen dǎ ge jiǔ zhé. Jiǔ zhé shì yìqiān sānbǎi wúshí kuài qián.
 • Wáng Xiǎoyù: Háishì yǒudiǎnr guì ne!
 • Shòuhuòyuán: Hǎo ba...... Xiǎojiě, zhè ge biǎo mài nǐmen yìqiān sānbǎi kuài. Wǒ zài sòng nǐmen yí ge bēi zi. Nǐmen juéde zěnmeyàng?
 • Wáng Xiǎoyù: Hǎo. Wǒmen mǎi le!

Vertaling

Het horloge van Thijs is kapot! Hij wil een nieuwe kopen. Wáng Xiǎoyù en hij gaan samen naar het Guāngnán plaza om een horloge te kopen.

 • Wáng Xiǎoyù: Daar verkopen ze horloges. Laten we daar gaan kijken!
 • Verkoper: Welkom in onze winkel! We hebben veel horloges. Kijkt u eerst maar rond!
 • Wáng Xiǎoyù: Ja, dat doen we.
 • Thijs: Dat blauwe horloge is mooi.
 • Wáng Xiǎoyù: Wil je het proberen?
 • Thijs: Mag dat?
 • Wáng Xiǎoyù: Natuurlijk! Meneer, we willen dat blauwe horloge proberen. Kunt u het ons laten zien?
 • Verkoper: Geen probleem! Een momentje... Okee, alstublieft!
 • Thijs: Mooi! Hoeveel kost hij?
 • Verkoper: Deze kost NT1500.
 • Wáng Xiǎoyù: Zo duur! Kan het ook goedkoper?
 • Verkoper: Okee. Deze meneer is een buitenlander, dus kan ik hem korting geven. Met 10% korting wordt het NT1350.
 • Wáng Xiǎoyù: Het is eigenlijk nog steeds een beetje te duur!
 • Verkoper: Okee, okee... Mevrouw, ik zal u dit horloge voor NT1300 verkopen, en dan geef ik jullie er nog een beker bij. Wat denken jullie daarvan?
 • Wáng Xiǎoyù: Goed. We nemen hem!

Conversatie 2 - Cadeautjes

In de Chinese cultuur zijn er veel taboes over cadeaus geven, vooral als je iets aan een oudere wil geven. Je mag zo iemand bijvoorbeeld geen klok cadeau geven, omdat "een klok geven" in het Chinees wordt uitgesproken als 送钟"sòng zhōng", hetzelfde als 送终 "naar een begrafenis gaan". Daarom geloven veel mensen dat klokken ongelukkige cadeaus zijn.

Oude Chinezen houden van wijn. Waarom wijn? Omdat de uitspraak van wijn jiǔ hetzelfde is als "lang". Ouderen willen natuurlijk lang leven, en daarom is wijn een erg populair cadeau in China en Taiwan.

Tekst in karakters   

 • Thijs:祝你生日快乐!这是你的生日礼物。
 • 小玉 : 谢谢你。
 • Thijs: 你不打开你的礼物吗?
 • 小玉 : 现在打开吗?
 • Thijs: 是啊!我们荷兰人都马上打开礼物呢!
 • 小玉 : 是吗?好啊!我看一下!哇!是一双荷兰木鞋!
 • Thijs: 你喜欢不喜欢荷兰木鞋?
 • 小玉 : 我很喜欢。我穿一下吧!
 • Thijs: 合适不合适?
 • 小玉 : 很合适,我很高兴!
 • Thijs: 那就好!

Tekst in Pinyin

 • Thijs: Zhù nǐ shēngri kuàilè! Zhè shì nǐ de lǐwù.
 • Xiǎoyù: Xièxie nǐ.
 • Thijs: Nǐ bù dǎkāi nǐ de lǐwǔ ma?
 • Xiǎoyù: Xiànzài dǎkāi ma?
 • Thijs: Shì a! Wǒmen Hélán rén dōu mǎshàng dǎkāi lǐwù ne!
 • Xiǎoyù: Shì ma? Hǎo a! Wǒ kàn yíxià! Wa! Shì yì shuāng Hélán mùxié!
 • Thijs: Nǐ xǐ bu xǐhuan Hélán mùxié?
 • Xiǎoyù: Wǒ hěn xǐhuan. Wǒ chuān yíxià ba!
 • Thijs: Héshì bu héshì?
 • Xiǎoyù: Hě héshì, wǒ hěn gāoxìng!
 • Thijs: Nà jiù hǎo!

Vertaling

 • Thijs: Gefeliciteerd met je verjaardag! Dit is je cadeautje.
 • Xiǎoyù: Dank je.
 • Thijs: Maak je je cadeautje niet open?
 • Xiǎoyù: Nu?
 • Thijs: Ja! Wij Nederlanders maken cadeaus meteen open!
 • Xiǎoyù: O ja? Okee! Ik kijk er wel even naar! Wauw! Een paar Nederlandse klompen!
 • Thijs: Vind je Nederlandse klompen leuk?
 • Xiǎoyù: Ja, ik vind ze leuk. Ik probeer ze meteen!
 • Thijs: Passen ze?
 • Xiǎoyù: Ja, prima! Ik ben heel blij!
 • Thijs: Mooi zo!

Conversatie 2 - Het eten

foto: Steam crabs in a wedding banquet

Xiǎoyù is een Taiwanees meisje. Zij is een kennis van Bas en Thijs. Zij houdt van koken.

Tekst in karakters   

 • 小玉: 你今天想吃什么?
 • Bas: 我不知道。
 • Thijs: 我想吃面包和三明治。
 • 小玉: 荷兰人常常吃面包和三明治吗?
 • Thijs: 是啊!
 • 小玉: 台湾人不常吃面包和三明治。我们吃米饭和面。
 • Bas: 我很喜欢吃炒饭。
 • Thijs: 我喜欢吃炒面。
 • 小玉: 好,我中午做炒饭和炒面。
 • Bas Thijs: 太好了!

Tekst in Pinyin

 • Xiǎoyù: Nǐ jīntiān xiǎng chī shénme?
 • Bas: Wǒ bù zhīdao.
 • Thijs: Wǒ xiǎng chī miànbāo hé sānmíngzhì.
 • Xiǎoyù: Hélán rén chángcháng chī miànbāo hé sānmíngzhì ma?
 • Thijs: Shì a!
 • Xiǎoyù: Táiwān rén bù cháng chī miànbāo hé sānmíngzhì. Wǒmen chī mǐfàn hé miàn.
 • Bas: Wǒ hěn xǐhuan chī chǎofàn.
 • Thijs: Wǒ xǐhuan chī chǎomiàn.
 • Xiǎoyù: Hǎo! Wǒ zhōngwǔ zuò chǎofàn hé chǎomiàn.
 • Bas hé Thijs: Tài hǎo le!

Vertaling

 • Xiǎoyù: Wat wil je vandaag eten?
 • Bas: Ik weet het niet.
 • Thijs: Ik wil broodjes en sandwiches eten.
 • Xiǎoyù: Eten Nederlanders vaak broodjes en sandwiches?
 • Thijs: Ja!
 • Xiǎoyù: Taiwanezen eten niet vaak broodjes en sandwiches. We eten rijst en noedels.
 • Bas: Ik hou veel van nasi.
 • Thijs: Ik hou van bami.
 • Xiǎoyù: OK! Ik kook vanmiddag nasi en bami.
 • Bas en Thijs: Fantastisch!

Conversatie 2 - Het Nationale Paleis Museum

Tekst in karakters   

 • Thijs: 小玉,你查的结果怎么样?
 • 王小玉: 今年云门舞集的表演已经过了。如果你想看他们的表演,得等到明年呢!
 • Thijs: 那真是太可惜了!对了,我最近想去台北玩。你知道哪儿好玩吗?
 • 王小玉: 如果你去台北,你一定要去参观故宫博物院
 • Thijs: 为什么?
 • 王小玉: 因为那里有很多代表中华文化的收藏品。参观故宫博物院可以帮助你了解我们的文化呢!
 • Thijs: 那里有英文解说吗?
 • 王小玉: 当然有。你可以自己上网查查故宫博物院的资讯。你自己去台北吗?
 • Thijs: 是啊!你要不要跟我一块儿去?顺便当我的导游。
 • 王小玉: 可以啊!我们什么时候出发呢?
 • Thijs: 这个星期六怎么样?
 • 王小玉: 好,那我们就星期六在火车站见。
 • Thijs: 到时候见。

Tekst in Pinyin

 • Thijs: Xiǎoyù, nǐ chá de zěnmeyàng?
 • Wáng Xiǎoyù: Jīnnián Yúnmén Wǔjí de biǎoyǎn yǐjīng guǒ le. Rúguǒ nǐ xiǎng kàn tāmen de biǎoyǎn, děi děng dào míngnián ne!
 • Thijs: Nà zhēn shì tài kěxī le! Duì le, wǒ zuìjìn xiǎng qù Táiběi wánr. Nǐ zhīdao nǎr hǎowán ma?
 • Wáng Xiǎoyù: Rúguǒ nǐ qù Táiběi, nǐ yídìng yào qù cānguān Gùgōng Bówùyuàn.
 • Thijs: Wèishénme?
 • Wáng Xiǎoyù: Yīnwèi nàlǐ yǒu hěn duō dàibiǎo Zhōnghuá wénhuà de shōucángpǐn. Cānguān Gùgōng Bówùyuàn kěyǐ bāngzhù nǐ liǎojiě wǒmen de wénhuà ne!
 • Thijs: Nàlǐ yǒu Yīngwén jiěshuō ma?
 • Wáng Xiǎoyù: Dāngrán yǒu. Nǐ kěyǐ zìjǐ shàngwǎng cháchá Gùgōng Bówùyuàn de zīxùn. Nǐ zìjǐ qù Táiběi ma?
 • Thijs: Shì a! Nǐ yào bu yào gēn wǒ yíkuàir qù? Shùnbiàn dāng wǒ de dǎoyóu?
 • Wáng Xiǎoyù: Kěyǐ a! Wǒmen shénme shíhou chūfā ne?
 • Thijs: Zhè ge xīngqīliù zěnmeyàng?
 • Wáng Xiǎoyù: Hǎo, nà wǒmen jiù xīngqīliù zài huǒchēzhàn jiàn.
 • Thijs: Dào shíhou jiàn.

Vertaling

 • Thijs: Xiǎoyù, wat heb je ontdekt?
 • Wáng Xiǎoyù: De dansvoorstellingen dit jaar bij Cloud Gate zijn al voorbij. Als je hun dansvoorstellingen wil zien, dan moet je tot volgend jaar wachten.
 • Thijs: Dat is echt jammer! Trouwens, ik ga binnenkort naar Taipei. Weet je wat leuk is om daar te doen?
 • Wáng Xiǎoyù: Als je naar Taipei gaat, dan mag je het Paleismuseum zeker niet missen.
 • Thijs: Waarom niet?
 • Wáng Xiǎoyù: Omdat je daar in de collectie heel veel dingen kunt zien die representatief voor de Chinese cultuur zijn. Een bezoek aan dat museum helpt je om onze cultuur te begrijpen!
 • Thijs: Hebben ze daar ook een Engelse audiotour?
 • Wáng Xiǎoyù: Natuurlijk. Je kunt zelf even op de website van het Museum zoeken naar informatie. Ga je in je eentje naar Taipei?
 • Thijs: Ja. Heb je zin om met mij mee te gaan? Mijn gids te zijn?
 • Wáng Xiǎoyù: Dat kan! Wanneer vertrekken we?
 • Thijs: Wat denk je van aanstaande zaterdag?
 • Wáng Xiǎoyù: Goed, dan zien we elkaar op zaterdag bij het treinstation.
 • Thijs: Tot dan.

Conversatie 2 - Kennismaken

Tamsui Historical Museum, New Taipei City, Taiwan

Tekst in karakters   

 • Thijs: 老板,您的酒吧叫什么名字?
 • 酒保: 叫木鞋酒吧。你是美国人吗?
 • Bas: 我不是,我是荷兰人。
 • Thijs: 我也是荷兰人。
 • 酒保: 太好了!你们都是荷兰人!请问,你们荷兰人现在还穿木鞋吗?
 • Thijs: 我们现在不穿木鞋了!我们穿中国鞋。

Tekst in Pinyin

 • Thijs: Lǎobǎn, nín de jiǔbā jiào shénme míngzi?
 • Jiǔbǎo: Jiào mùxié jiǔbā. Nǐ shì Měiguó rén ma?
 • Bas: Wǒ bú shì. Wǒ shì Hélán rén.
 • Thijs: Wǒ yě shì Hélán rén.
 • Jiǔbǎo: Tài hǎo le! Nǐmen dōu shì Hélán rén. Qǐngwèn, nǐmen Hélán rén xiànzài hái chuān mùxié ma?
 • Thijs: Wǒmen xiànzài bù chuān mùxié le! Wǒmen chuān Zhōngguó xié.

Tekst in vertaling

 • Thijs: Baas, hoe heet uw bar?
 • Barkeeper: Hij heet de Klompenbar. Ben je een Amerikaan?
 • Bas: Nee, ik ben een Nederlander.
 • Thijs: Ik ben ook een Nederlander.
 • Barkeeper: Fantastisch! Jullie zijn allebei Nederlanders. Mag ik jullie even iets vragen? Dragen Nederlanders nu nog klompen?
 • Thijs: Wij dragen geen klompen meer. Wij dragen nu Chinese schoenen.

Conversatie 2 - Muziek luisteren

Confucius Temple, Tainan City, Taiwan

Tekst in karakters   

 • Thijs: 你在做什么?
 • 小玉: 我在听音乐。
 • Thijs: 你在听哪国音乐?
 • 小玉: 我在听中国音乐。
 • Thijs: 你也听美国音乐吗?
 • 小玉: 我不常听美国音乐。你常常听美国音乐吗?
 • Thijs: 是啊!我每天都听。

Tekst in Pinyin

 • Thijs: Nǐ zài zuò shénme?
 • Xiǎoyù: Wǒ zài tīng yīnyuè.
 • Thijs: Nǐ zài tīng nǎ guó yīnyuè?
 • Xiǎoyù: Wǒ zài tīng Zhōngguó yīnyuè.
 • Thijs: Nǐ yě tīng Měiguó yinyuè ma?
 • Xiǎoyù: Wǒ bù cháng tīng Měiguó yīnyuè. Nǐ chángcháng tīng Měiguó yīnyuè ma?
 • Thijs: Shì a! Wǒ měi tiān dōu tīng.

Vertaling

 • Thijs: Wat ben je aan het doen?
 • Xiǎoyù: Ik ben muziek aan het luisteren.
 • Thijs: Muziek uit welk land ben je aan het luisteren?
 • Xiǎoyù: Ik ben Chinese muziek aan het luisteren.
 • Thijs: Luister je ook naar Amerikaanse muziek?
 • Xiǎoyù: Ik luister niet vaak naar Amerikaanse muziek. Luister jij vaak naar Amerikaanse muziek?
 • Thijs: Ja! Ik luister er elke dag naar.

Conversatie 2 - Naar een pretpark

Efteling, Nederland

Tekst in karakters   

 • Thijs: 今天天气真好!我们去玩儿,好吗?
 • Bas: 好啊!你想去哪儿玩儿?
 • Thijs: 我想去游乐园。你觉得怎么样?
 • Bas: 很好!这儿有没有 Efteling?
 • 小玉: Efteling 是什么?
 • Bas: Efteling 是荷兰一个很好玩的游乐园。
 • 小玉: 台湾也有很多好玩的游乐园。我带你们去!
 • Bas: 太好了!我们去哪个游乐园?
 • 小玉: 我们去剑湖山游乐园
 • Thijs: 剑湖山游乐园在哪儿?
 • 小玉: 在云林!我们走吧!

Tekst in Pinyin

 • Thijs: Jīntiān tiānqì zhēn hǎo! Wǒmen qù wánr, hǎo ma?
 • Bas: Hǎo a! Nǐ xiǎng qù nǎr wánr?
 • Thijs: Wǒ xiǎng qù yóulèyuán. Nǐ juéde zěnmeyàng?
 • Bas: Hěn hao! Zhèr yǒu méiyǒu Efteling?
 • Xiǎoyù: Efteling shì shénme?
 • Bas: Efteling shì Hélán yí ge hěn hǎowán de yóulèyuán.
 • Xiǎoyù: Táiwān yě yǒu hěn duō hǎowán de yóulèyuán. Wǒ dài nǐmen qù!
 • Bas: Tài hǎo le! Wǒmen qù nǎ ge yóulèyuán?
 • Xiǎoyù: Wǒmen qù Jiànhúshān yóulèyuán.
 • Thijs: Jiànhúshān yóulèyuán zài nǎr?
 • Xiǎoyù: Zài Yúnlín. Wǒmen zǒu ba!

Vertaling

 • Thijs: Wat een mooi weer vandaag! Gaan we naar buiten?
 • Bas: Prima! Waar wil je naartoe?
 • Thijs: Ik wil naar een pretpark. Wat denk je?
 • Bas: Goed! Hebben jullie ook een Efteling?
 • Xiǎoyù: Wat is de Efteling?
 • Bas: De Efteling is een leuk pretpark in Nederland.
 • Xiǎoyù: Er zijn ook veel leuke pretparken in Taiwan. Ik neem jullie wel mee!
 • Bas: Fantastisch! Naar welk pretpark gaan we?
 • Xiǎoyù: We gaan naar Jiànhúshān pretpark.
 • Thijs: Waar is Jiànhúshān pretpark?
 • Xiǎoyù: In Yúnlín. Laten we gaan!

Conversatie 2 - Taiwanezen zijn workaholics!

Tekst in karakters   

 • Thijs: 你今天忙不忙?
 • 小玉: 忙啊! 我每天都很忙。
 • Thijs: 今天是星期天。你忙什么?
 • 小玉: 我忙工作。你呢? 你今天忙不忙?
 • Thijs: 我一点儿也不忙。台湾人星期天也工作吗?
 • 小玉: 是啊!我们是工作狂。你们呢?
 • Thijs: 荷兰人星期天不工作。星期天是休息天。
 • 小玉: 真好!台湾人星期天也工作。我们的工作压力很大。
 • Thijs: 不要继续工作了!我们去散步,好吗?
 • 小玉: 好主意!我们走吧!

Tekst in Pinyin

 • Thijs: Nǐ jīntiān máng bu máng?
 • Xiǎoyù: Máng a! Wǒ měitiān dōu hěn máng.
 • Thijs: Jīntiān shì xīngqītiān. Nǐ máng shénme?
 • Xiǎoyù: Wǒ máng gōngzuò. Nǐ ne? Nǐ jīntiān máng bu máng?
 • Thijs: Wǒ yìdiǎnr yě bù máng. Táiwān rén xīngqītiān yě gōngzuò ma?
 • Xiǎoyù: Shì a! Wǒmen shì gōngzuòkuáng. Nǐmen ne?
 • Thijs: Hélán rén xīngqītiān bù gōngzuò. Xīngqītiān shì xiūxi tiān.
 • Xiǎoyù: Zhēn hǎo! Táiwān rén xīngqītiān yě gōngzuò. Wǒmen de gōngzuò yālì hěn dà.
 • Thijs: Bú yào jìxù gōngzuò le! Wǒmen qù sànbù, hǎo ma?
 • Xiǎoyù: Hǎo zhǔyì! Wǒmen zǒu ba!

Vertaling

 • Thijs: Ben je vandaag druk?
 • Xiǎoyù: Ja! Ik ben elke dag druk.
 • Thijs: Vandaag is het zondag. Waar ben je mee bezig?
 • Xiǎoyù: Ik ben druk met mijn werk. En jij? Ben jij vandaag druk?
 • Thijs: Ik ben helemaal niet druk. Werken Taiwanezen ook op zondag?
 • Xiǎoyù: Ja! Wij zijn workaholics. En jullie?
 • Thijs: Nederlanders werken niet op zondag. Zondag is een rustdag.
 • Xiǎoyù: Dat is leuk! Taiwanezen werken ook op zondag. Wij hebben veel werkdruk.
 • Thijs: Hou op met je werk! Laten we gaan wandelen. Wat denk je ervan?
 • Xiǎoyù: Goed idee! Laten we gaan!

Leesmateriaal - Wat doet mijn familie?

Tekst in karakters   

我是 Bas。我今年二十八岁。我现在没有工作。我爸爸今年五十八岁。他是农夫。他每天都在农场工作。我妈妈今年五十二岁。她是厨师。她很会做饭。我姐姐今年三十岁。她是老师。她很会教书。我弟弟今年二十一岁。他是学生。他在天堡大学念书。

Tekst in Pinyin

Wǒ shì Bas. Wǒ jīnnián èrshíbā suì. Wǒ xiànzài méiyǒu gōngzuò. Wǒ bàba jīnnián wǔshíbā suì. Tā shìnónggū. Tā měitiān dōu zài nóngchǎng gōngzuò. Wǒ māma jīnnián wǔshíèr suì. Tā shì chúshī. Tā hěn huì zuòfàn. Wǒ jiějie jīnnián sānshí suì. Tā shì lǎoshī. Tā hěn huì jiāoshū. Wǒ dìdì jīnnián èrshíyī suì. Tā shì xuésheng. Tā zài Tiānbǎo Dàxué niànshū.

Vertaling

Ik ben Bas. Ik ben 28 jaar oud. Ik heb nu geen werk. Mijn vader is 58 jaar oud. Hij is een boer. Hij werkt elke dag op de boerderij. Mijn moeder is 52 jaar oud. Zij is een chefkok. Zij kan goed koken. Mijn zus is 30 jaar oud. Zij is een docent. Zij kan goed lesgeven. Mijn broertje is 21 jaar oud. Hij is een student. Hij studeert aan de Universiteit van Tilburg.

Tekst 1 - Bas v.s. Thijs

Tekst in karakters   

Bas Thijs 一样是荷兰人,可是 Bas Thijs 不一样高。 Bas Thijs 高一点儿。 Bas Thijs 一样年轻,可是 Bas 不跟 Thijs 一样喜欢吃零食。 Bas Thijs 一样忙,可是 Bas 不跟 Thijs 一样喜欢工作。 Bas Thijs 一样喜欢学汉语,可是 Bas 的汉语水平跟 Thijs 的汉语水平不一样高。 Thijs 的汉语比 Bas 的汉语好多了。

Tekst in Pinyin

Bas gēn Thijs yíyàng shì Hánlán rén, kěshì Bas gēn Thijs bù yíyàng gāo. Bas bǐ Thijs gāo yìdiǎnr. Bas gēn Thijs yíyàng niánqīng, kěshì Bas bù gēn Thijs yíyàng xǐhuan chī língshí. Bas gēn Thijs yíyàng máng, kěshì Bas bù gēn Thijs yíyàng xǐhuan gōngzuò. Bas gēn Thijs yíyàng xǐhuan xué Hànyǔ, kěshì Bas de Hànyǔ shuǐpíng gēn Thijs de Hànyǔ shuǐpíng bù yíyàng gāo. Thijs de Hànyǔ bǐ Bas de Hànyǔ hǎo duō le.

Vertaling

Bas en Thijs zijn allebei Nederlanders, maar Bas en Thijs zijn niet even lang. Bas is iets langer dan Thijs. Bas en Thijs zijn allebei jong, maar Bas houdt niet zo veel van chips eten als Thijs. Bas en Thijs zijn allebei druk, maar Bas houdt niet zo veel van werken als Thijs. Bas en Thijs houden allebei van Chinees leren, maar het Chinese niveau van Bas is niet zo hoog als het van Thijs. Thijs is veel beter in Chinees dan Bas.

Tekst 1 - Bello en Snuffel 1

Tekst in karakters   

我们家有两只宠物。我的宠物是一只小狗。他叫 Bello。Bello今年两岁。他很喜欢吃肉。 Bello跑得很快。我哥哥的宠物是一只兔子。他叫 Snuffel。Snuffel很喜欢吃胡萝卜。他的眼睛是红色的。 Snuffel也跑得很快。我姐姐没有宠物。她喜欢跟 Bello Snuffel 玩儿。

Tekst in Pinyin

Wǒmen jiā yǒu liǎng zhī chǒngwù. Wǒ de chǒngwù shì yì zhī xiǎogǒu. Tā jiào Bello. Bello jīnnián liǎng suì. Tā hěn xǐhuan chī ròu. Bello pǎo de hěn kuài. Wǒ gēge de chǒngwù shì yì zhī tùzi. Tā jiào Snuffel. Snuffel hěn xǐhuan chī húluóbo. Tā de yǎnjīng shì hóngsè de. Snuffel yě pǎo de hěn kuài. Wǒ jiějie méiyǒu chǒngwù. Tā xǐhuan gēn Bello hé Snuffel wánr.

Vertaling

Onze familie heeft twee huisdieren. Mijn huisdier is een hondje. Hij heet Bello. Bello is dit jaar twee geworden. Hij houdt van vlees eten. Bello rent snel. Het huisdier van mijn broer is een konijn. Hij heet Snuffel. Snuffel houdt van wortels eten. Zijn ogen zijn rood. Snuffel rent ook snel. Mijn zus heeft geen huisdieren. Zij houdt ervan om met Bello en Snuffel te spelen.

Tekst 1 - Chinese les

Tekst in karakters   

我们中文班的同学都很喜欢中文。大部份的人中文都学得很快。我们有两位中文老师,一位姓王,一位姓陈。王老师汉语口语教得很好,可是他汉字写得不好看。陈老师汉字教得很好,可是他汉语常常说得很快。

我的加拿大同学叫玛丽,她汉语说得很流利。玛丽的男朋友是台湾人。因为她男朋友每天跟她说汉语,所以玛丽的汉语说得比我好。

Tekst in Pinyin

Wǒmen Zhōngwén bān de tóngxué dōu hěn xǐhuan Zhōngwén. Dàbùfen de rén Zhōngwén dōu xué de hěn kuài. Wǒmen yǒu liǎng wèi lǎoshī, yí wèi xìng Wáng, yí wèi xìng Chén. Wáng lǎoshī Hànyǔ kǒuyǔ jiāo de hěn hǎo, kěshì tā Hànzì xiě de bù hǎokàn. Chén lǎoshī Hànzì jiāo de hěn hǎo, kěshì tā Hànyǔ chángcháng shuō de hěn kuài.

Wǒ de Jiānádà tóngxué jiào Mǎlì, tā Hànyǔ shuō de hěn liúlì. Mǎlì de nán péngyou shì Táiwān rén. Yīnwèi tā nán péngyou měitiān gēn tā shuō Hànyǔ, suǒyǐ Mǎlì de Hànyǔ shuō de bǐ wǒ hǎo.

Vertaling

Onze klasgenoten in de Chinese klas houden van Chinees. De meeste mensen leren snel Chinees. We hebben twee Chinese docenten: de ene heet Wang als zijn achternaam en de andere heet Chen. Docent Wang kan goed lesgeven in spreekvaardigheid, maar hij kan geen mooie Chinese karakters schrijven. Docent Chen is goed in het aanleren van karakters, maar hij spreekt vaak te snel Chinees.

Ik heb een Canadese klasgenoot genaamd Mary. Zij praat vloeiend Chinees. De vriend van Mary is Taiwanees. Haar vriend praat elke dag in het Chinees met haar, daarom kan Mary beter Chinees spreken dan ik.

Tekst 1 - De Olympische Spelen

foto: van M. E. Nuiten

Tekst in karakters   

二〇〇八年的奥运会在北京举办。很多外国人今年夏天要去北京参加奥运会的活动。奥运会的开幕式时间是二〇〇八年八月八日晚上八点,地点在国家体育场。国家体育场也叫"鸟巢"。北京奥运会的中文口号是"同一个世界,同一个梦想"。英文口号是"One World, One Dream"。

Tekst in Pinyin

Èr líng líng bā nián de Àoyùnhuì zài Běijīng jǔbàn. Hěn duō wàiguó rén jīnnián xiàtiān yào qù Běijīng cānjiā Àoyùnhuì de huódòng. Àoyùnhuì de kāimù shì shíjiān shì èr líng líng bā nián bāyuè bā rì wǎnshang bā diǎn, dìdiǎn zài Guójiā Tíyùchǎng. Guójiā Tíyùchǎng yě jiào "niǎo cháo". Běijīng Àoyùnhuì de Zhōngwén kǒuhào shì "Tóng yī ge shìjiè, tóng yí ge mèngxiǎng". Yīngwén kǒuhào shì "One World, One Dream".

Vertaling

De Olympische Spelen van 2008 vinden plaats in Beijing. Komende zomer gaan veel buitenlanders naar Beijing om aan de activiteiten van de Olympische Spelen deel te nemen. De opening van de Olympische Spelen is op 8 augustus 2008 om acht uur 's avonds en vindt plaats in het Nationale Stadion. Het Nationale Stadion heet ook wel "het Vogelnest". Het Chinese motto voor de Olympische Spelen in Beijing is "同一个世界,同一个梦想". In het Engels is dat "One World, One Dream".

Tekst 1 - Hobbies van Nederlanders

Tekst in karakters   

荷兰人喜欢做什么? 荷兰人很喜欢看书。大人和小孩子都喜欢看书。荷兰人喜欢看足球赛。他们也爱踢足球。每个荷兰人都有自行车,他们也喜欢骑自行车。荷兰人有很多假期。放假的时候,他们喜欢去露营。冬天的时候,荷兰人喜欢滑冰。

Tekst in Pinyin

Hélán rén xǐhuan zuò shénme? Hélán rén hěn xǐhuan kànshū. Dàrén hé xiǎoháizi dōu xǐhuan kànshū. Hélán rén xǐhuan kàn zúqiú sài. Tāmen yě ài tī zúqiú. Měi ge Hélán rén dōu yǒu zìxíngchē, tāmen yě xǐhuan qí zìxíngchē. Hélán rén yǒu hěn duō jiàqī. Fàngjià de shíhou, tāmen xǐhuan qù lùyíng. Dōngtiān de shíhou, Hélán rén xǐhuan huábīng.

Vertaling

Wat vinden Nederlanders leuk om te doen? Nederlanders houden van lezen. Volwassenen en kinderen houden allebei van lezen. Nederlanders houden ervan om naar een voetbalwedstrijd te kijken. Ze houden ook van voetballen. Iedere Nederlander heeft een fiets. Ze houden ook van fietsen. Nederlanders hebben veel vakantiedagen. Tijdens de vakantie gaan ze graag kamperen. In de winter schaatsen Nederlanders graag.

Tekst 1 - Ik ben Wáng Xiǎoyù

Tekst in karakters   

我姓王,叫小玉,我是王小玉。我是台湾人。我家在台南。我二十五岁。我家有四口人。我有爸爸,妈妈,和哥哥。我喜欢喝茶,也喜欢喝咖啡。我喜欢吃面包,也喜欢吃米饭。我常常看电影,也常常听音乐。

Tekst in Pinyin

Wǒ xìng Wáng, jiào Xiǎoyù, wǒ shì Wáng Xiǎoyù. wǒ shì Táiwān rén. Wǒ jiā zài Táinán. Wǒ érshíwǔ suì. Wǒ jiā yǒu sì kǒu rén. Wǒ yǒu bàba, māma, hé gēge. Wǒ xǐhuan hē chá, yě xǐhuan hē kāfēi. Wǒ xǐhuan chī miànbāo, yě xǐhuan chī mǐfàn. Wǒ chángcháng kàn diànyǐng, yě chángcháng tīng yīnyuè.

Vertaling

Mijn achternaam is Wáng en ik heet Xiǎoyù. Ik ben Wáng Xiǎoyù. Ik ben Taiwanees. Ik woon in Tainan. Ik ben 25 jaar oud. Er zijn vier mensen in mijn familie. Ik heb een vader, een moeder, en een broer. Ik hou van thee drinken, en ook van koffie drinken. Ik eet graag broodjes en rijst. Ik kijk vaak naar de film, en luister ook vaak naar muziek.

Tekst 1 - In de woonkamer

Tekst in karakters   

我家的客厅很大。客厅里有两张沙发,四张椅子和一张桌子。客厅里还有电视和电话。我们的电视很新,可是电话很旧。我喜欢我家的客厅。我常常在客厅看电视和听音乐。

Tekst in Pinyin

Wǒ jiā de kètīng hěn dà. Kètīng lǐ yǒu liǎng zhāng shāfā, sì zhāng yǐzi hé yì zhāng zhuōzi. Kètīng lǐ hái yǒu diànshì hé diànhuà. Wǒmen de diànshì hěn xīn, kěshì diànhuà hěn jiù. Wǒ xǐhuan wǒ jiā de kètīng. Wǒ chángcháng zài kètīng kàn diànshì hé tīng yīnyuè.

Vertaling

De woonkamer in ons huis is groot. In de woonkamer zijn er twee banken, vier stoelen, en een tafel. Er zijn nog een tv en een telefoon in de woonkamer. Onze tv is nieuw, maar de telefoon is oud. Ik hou van de woonkamer. Vaak kijk ik tv en luister naar muziek in de woonkamer.

Tekst 1 - Nieuwjaarsdag

Tekst in karakters   

中国人自己的历法叫做阴历。西方人的历法叫做阳历。中国人的阴历和西方人的阳历不一样。中国人的习俗都是看阴历,不是看阳历。今年一月二十六号是中国新年。中国新年就是阴历第一个月的第一天。阴历每个月的第一天又叫做初一。初一的时候,大部份的人会去庙里拜拜,祈求新的一年平平安安。
拜年也是新年重要的活动。中国人会去别人家里拜年,对主人说"恭喜"。主人会给客人甜食。吃甜食的时候,客人应该说一些吉祥话。
新年的时候,中国人有很多禁忌。比如说,你不可以打扫家里,因为中国人希望财富要留在家里*。
中国新年很有意思,尤其是这些习俗。

Tekst in Pinyin

Zhōngguó rén zìjǐ de lìfǎ jiàozuò yīnlì. Xīfāng rén de lìfǎ jiàozuò yánglì. Zhōngguó rén de yīnlì hé xīfāng rén de yánglì bù yíyàng. Zhōngguó rén de xísú dōu shì kàn yīnlì, búshì kàn yánglì. Jīnnián yīyuè èrshíliù hào shì Zhōngguó xīnnián. Zhōngguó xīnnián jiù shì yīnlì dì-yī ge yuè de dì-yī tiān. Yīnlì měi gè yuè de dì-yī tiān yòu jiàozuò chūyī. Chūyī de shíhou, dàbùfen de rén huì qù miào lǐ bàibài, qíqiú xīn de yì nián píng píng ān ān.

Bàinián yě shì xīnnián zhòngyào de huódòng. Zhōngguó rén huì qù biérén jiā lǐ bàinián, duì zhǔrén shuō "gōngxǐ". Zhǔrén huì gěi kèrén tiánshí. Chī tiánshí de shíhou, kèrén yīnggāi shuō yìxiē jíxiáng huà.

Xīnnián de shíhou, Zhōngguó rén yǒu hěn duō jìnjì. Bǐrú shuō, nǐ bù kěyǐ dǎsǎo jiālǐ, yīnwèi Zhōngguó rén xīwàng cáifù yà liú zài jiā lǐ*.
Zhōngguó Xīnnián hěn yǒu yìsi, yóuqí shì zhè xiē xísú.

Vertaling

Chinezen hebben een eigen kalendersysteem, genaamd 'Yīn Kalender'. Het kalendersysteem van westerlingen heet 'Yáng Kalender'. De Yīn Kalender van Chinezen is anders dan de Yáng Kalender van westerlingen. Chinezen baseren hun tradities op de Yīn Kalender in plaats van de Yáng Kalender. 26 januari van dit jaar is de Chinese Nieuwjaarsdag. Dit is de eerste dag van de eerste maand van de Yīn Kalender. De eerste dag van een Yīn Kalender maand heet ook wel 'chūyī'. Op Nieuwjaarsdag gaan de meeste mensen naar een tempel om te bidden voor een vredig jaar.

Het overbrengen van nieuwjaarsgroeten is ook een belangrijke activiteit op Nieuwjaarsdag. Chinezen gaan dan bij andere mensen op bezoek om ze te begroeten. Ze zeggen dan "gōngxǐ" en krijgen snoepjes. Terwijl ze de snoepjes eten, moeten de bezoekers gelukwensen uitspreken.

Op Nieuwjaarsdag kennen Chinezen veel taboes. Je mag bijvoorbeeld niet schoonmaken, omdat Chinezen willen dat hun welvaart niet wegspoelt*.

Het Chinese Nieuwjaar is heel interessant, vooral deze tradities.

Tekst 1 - Op de nachtmarkt

Tekst in karakters   

每个星期三晚上,我和王小玉都会去逛夜市。王小玉住在台南市,台南市有一个很有名的夜市,叫花园夜市。花园夜市里有很多卖东西的小贩。

前面有一个卖炒饭的,他卖的炒饭又香又好吃。因为我和王小玉常常跟他买炒饭,所以我们都认识他,也知道他叫大华。

卖炒饭的旁边有一个卖衣服的,那个卖衣服的就是王小玉的朋友,他叫小李。小李卖有中国字的 T 恤。很多人在跟小李买衣服。他今天晚上的生意真好!

Tekst in Pinyin

Měi ge xīngqīsān wǎnshang, wǒ hé Wáng Xiǎoyù dōu huì qù guàng yèshì. Wáng Xiǎoyù zhù zài Táinán shì, Táinán shì yǒu yí ge hěn yǒumíng de yèshì, jiào Huāyuán Yèshì. Huāyuán Yèshì lǐ yǒu hěn duō mài dōngxi de xiǎofàn.

Qiánmiàn yǒu yí ge mài chǎofàn de, tā mài de chǎofàn yòu xiāng yòu hǎochī. Yīnwèi wǒ hé Wáng Xiǎoyù chángcháng gēn tā mǎi chǎofàn, suòyǐ wǒmen dōu rènshi tā, yě zhīdao tā jiào Dàhuá.

Mài chǎofàn de pángbian yǒu yí ge mài yīfu de, nà ge mài yīfu de jiù shì Wáng Xiǎoyù de péngyou, tā jiào Xiǎo Lǐ. Xiǎo Lǐ mài yǒu Zhōngguó zì de T xù. Hěn duō rén zài gēn Xiǎo Lǐ mǎi yīfu. Tā jīntiān wǎnshang de shēngyì zhēn hǎo!

Vertaling

Elke woensdagavond gaan ik en Wáng Xiǎoyù naar de nachtmarkt. Wáng Xiǎoyù woont in de stad Tainan. Er is een beroemde nachtmarkt in Tainan: de Tuinnachtmarkt. Er zijn veel marktkoopmannen op de Tuinnachtmarkt.

Verderop is er een nasiverkoper. De nasi die hij verkoopt ruikt lekker en smaakt heerlijk. We kennen hem en weten dat hij Dàhuá heet, omdat we heel vaak nasi van hem kopen.

Naast de nasiverkoper is er een kledingverkoper. Die kledingverkoper is een vriend van Wáng Xiǎoyù en hij heet Xiǎo Lǐ. Xiǎo Lǐ verkoopt T-shirts met Chinese karakters. Veel mensen zijn kleding van hem aan het kopen. Hij doet vanavond goede zaken!

Tekst 2 - Bello en Snuffel 2

Tekst in karakters   

Bello 长得很可爱。他有一双大眼睛和一双小耳朵。Bello 喜欢在院子里玩儿,也喜欢在院子里吃东西。我常常跟 Bello 去散步。 Snuffel 也长得很可爱。他很白,也很小。 Snuffel 喜欢在客厅里玩儿,也喜欢在客厅里睡觉。我哥哥常常跟 Snuffel 说话。

Tekst in Pinyin

Bello zhǎng de hěn kěài. Tā yǒu yì shuāng dà yǎnjīng hé yì shuāng xiǎo ěrduo. Bello xǐhuan zài yuànzi lǐ wánr, yě xǐhuan zài yuànzi lǐ chī dōngxi. Wǒ chángcháng gēn Bello qù sànbù. Snuffel yě zhǎng de hěn kěài. Tā hěn bái, yě hěn xiǎo. Snufeel xǐhuan zài kètīng lǐ wánr, yě xǐhuan zài kètīng lǐ shuìjiào. Wǒ gēge chángcháng gēn Snuffel shuōhuà.

Vertaling

Bello ziet er lief uit. Hij heeft een paar grote ogen en een paar kleine oren. Bello houdt van in de tuin spelen en eten. Ik ga vaak wandelen met Bello. Snuffel ziet er ook lief uit. Hij is wit en ook klein. Snuffel houdt van in de woonkamer spelen en slapen. Mijn broer praat vaak met Snuffel.

Tekst 2 - Gepofte kastanjes

Tekst in karakters   

秋天的时候,很多小吃店卖糖炒栗子。糖炒栗子是一种很受欢迎的小吃,尤其是秋栗乡和美栗乡的糖炒栗子。很多人常常去这两家店买栗子,因为他们的糖炒栗子又大又香。糖炒栗子一斤大概十五块钱,一点儿也不贵!

Tekst in Pinyin

Qiūtiān de shíhou, hěn duō xiǎoshī diàn mài táng chǎo lìzi. Táng chǎo lìzi shì yì zhǒng hěn shòu huānyíng de xiǎochī, yóuqí shì Qiū lì xiāng hé Měi lì xiāng de táng chǎo lìzi. Hěn duó rén chángcháng qù zhè liǎng jiā diàn mǎi lìzi, yīnwèi tāmen de lìzi yòu dà yòu xiāng. Táng chǎo lìzi yì jīn dàgài shíwǔ kuài qián, yìdiǎnr yě bú guì!

Vertaling

Tijdens de herfst verkopen veel winkeltjes gepofte kastanjes. Gepofte kastanjes zijn een populaire snack, vooral die van de winkels Qiū lì xiāng en Měi lì xiāng. Veel mensen kopen vaak kastanjes bij deze twee winkels, omdat hun kastanjes groot en lekker zijn. Gepofte kastanjes kosten 15 dollar per kilo: helemaal niet duur!

Tekst 2 - Ik ben Thijs Janssen

Tekst in karakters   

我姓 Janssen,我叫 Thijs。我的中文名字是杨泰思。我二十一岁。我是荷兰人。我家在鹿特丹。我家很漂亮。我家有五口人,我有妈妈,爸爸,一个哥哥和一个姐姐。我有一只小狗。我的小狗叫 Bello。Bello 很可爱。我现在在旅行。

Tekst in Pinyin

Wǒ xìng Janssen. Wǒ jiào Thijs. Wǒ de Zhōngwén míngzi shì Yáng Tàisī. Wǒ èrshíyī suì. Wǒ shì Hélán rén. Wǒ jiā zài Lùtèdān. Wǒ jiā hěn piàoliang. Wǒ jiā yǒu wǔ kǒu rén. Wǒ yǒu māma, bàba, yí ge gēge hé yí ge jièjie. Wǒ yǒu yì zhī xiǎo gǒu. Wǒ de xiǎo gǒu jiào Bello. Bello hěn kěài. Wǒ xiànzài zài lǚxíng.

Vertaling

Mijn achternaam is Janssen en ik heet Thijs. Mijn Chinese naam is Yáng Tàisī. Ik ben 21 jaar oud. Ik ben een Nederlander. Ik woon in Rotterdam. Mijn huis is heel mooi. Er zijn vijf mensen in mijn familie. Ik heb een moeder, een vader, een broer en een zus. Ik heb een hond. Mijn hond heet Bello. Bello is heel lief. Ik ben nu aan het reizen.

Tekst 2 - Ik kan Chinees

Tekst in karakters  

因为现在中国的经济发展得很快,所以很多人学习中文。我也学习中文,因为我很喜欢中国文化。我现在会说很多中国话,可是我的发音还不够好。我也知道很多字的意思,可是很多汉字我不认识。我会写一些容易的汉字,可是我汉字写得不好看!因为王小玉现在跟我练习汉字,所以我汉字写得比以前好多了。

中秋节快到了,我要写一张卡片给王小玉。我要祝她中秋节快乐!

Tekst in Pinyin

Yīnwèi xiànzài Zhōngguó de jīngjì fāzhǎng de hěn kuài, suǒyǐ hěn duō rén xuéxí Zhōngwén. Wǒ yě xuéxí Zhōngwén, yīnwèi wǒ hěn xǐhuan Zhōngguó wénhuà. Wǒ xiànzài huì shuō hěn duō Zhōngguó huà, kěshì wǒ de fāyīn hái bú gòu hǎo. Wǒ yě zhīdao hěn duō zì de yìsi, kěshì hěnduō Hànzì wǒ bú rènshi. Wǒ huì xiě yì xiē róngyì de Hànzì, kěshì wǒ Hànzì xiě de bù hǎokàn! Yīnwèi Wáng Xiǎoyù xiànzài gēn wǒ liànxí Hànzì, suǒyǐ wǒ Hànzì xiě de bǐ yǐqián hǎo duō le.

Zhōngqiū jié kuài dào le, wǒ yào xiě yì zhāng kǎpiàn gěi Wáng Xiǎoyù. Wǒ yào zhù tā Zhōngqiū jié kuàilè.

Vertaling

Veel mensen leren nu Chinees omdat de economie van China hard groeit. Ik leer ook Chinees omdat ik van de Chinese cultuur hou. Ik kan al behoorlijk veel in het Chinees zeggen, maar mijn uitspraak is nog niet goed genoeg. Ik ken de betekenis van veel woorden, maar veel Chinese karakters ken ik niet.

Ik kan een paar eenvoudige karakters schrijven, maar mijn karakters zien er niet mooi uit! Omdat Wáng Xiǎoyǔ tegenwoordig karakters met mij oefent, worden ze veel beter dan vroeger.

Binnenkort is het Maanfestival. Ik wil een kaart schrijven naar Wáng Xiǎoyù om haar een gelukkig Maanfestival te wensen.

Tekst 2 - In de studeerkamer

Tekst in karakters   

我家有一间书房。书房里有两张桌子,两张椅子和很多书。我有很多中文书,也有很多英文书。我没有法文书,也没有德文书。我还有很多笔和笔记本。我的电脑也在书房里。我每天在书房里看书,也在书房里上网。我很喜欢我的书房。

Tekst in Pinyin

Wǒ jiā yǒu yì jiān shūfáng. Shūfáng lǐ yǒu liǎng zhāng zhuōzi, liǎng zhāng yǐzi hé hěn duō shū. Wǒ yǒu hěn duō Zhōngwén shū, yě yǒu hěn duō Yīngwén shū. Wǒ méiyǒu Fǎwén shū, yě méiyǒu Déwén shū. Wǒ hái yǒu hěn duō bǐ hé bǐjìběn. Wǒ de diānnǎo yě zài shūfáng lǐ. Wǒ měitiān zài shūfáng lǐ kànshū, yě zài shūfáng lǐ shàngwǎng. Wǒ hěn xǐhuan wǒ de shūfáng.

Vertaling

Er is een studeerkamer in mijn huis. Er zijn twee tafels, twee stoelen en veel boeken in de studeerkamer. Ik heb veel Chinese boeken en ook Engelse boeken. Ik heb geen Franse boeken, een ook geen Duitse boeken. Ik heb nog veel pennen en schriften. Mijn computer is ook in de studeerkamer. Ik lees en internet elke dag in de studeerkamer. Ik hou erg van mijn studeerkamer.

Copyright © 2008-2013 Ya-Ping Hsiao

Syndicate content