Grammatica HSK I

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 917.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 917.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 599.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 599.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 15.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_argument_validate::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_validate.inc on line 87.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_argument_validate_taxonomy_term::options_submit() should be compatible with views_plugin_argument_validate::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 165.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_query::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_query.inc on line 181.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 136.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.

Grammatica

Basis woordvolgorde in een Chinese zin

Net als Nederlands en Engels zijn er ook onderwerp en predikaat in het Chinees. Een Chinese volzin kan bestaan uit een onderwerp gevolgd door een predikaat, maar ook uit alleen een predikaat. Het onderwerp is dus niet altijd verplicht in een Chinese zin.

Onderwerp

Predikaat

很好。 hěn hǎo.
很高兴。 hěn gāoxìng.
也很好。 Yě hěn hǎo.

Kijk verder naar dit filmpje.

Persoonlijke voornaamwoorden

enkelvoudvormen

 • wǒ: ik
 • nǐ: jij
 • tā: hij
 • tā: zij

meervoudsvormen

 • 我们 wǒmen: wij
 • 你们 nǐmen: jullie
 • 他们 tāmen: zij
 • 他们 tāmen: zij

men is een achtervoegsel waarmee je een meervoud kan maken. Maar let op: je kan men alleen gebruiken om groepen personen aan te duiden, dus geen objecten. Voor objecten geldt, dat het meervoud gelijk is aan het enkelvoud.

De uitspraak van hij en zij is in het Chinees hetzelfde: allebei tā. Uit de context blijkt dan of je over een man of een vrouw praat! In het meervoud gebruik je het karakter voor hij , ongeacht of je een groep mannen of een groep vrouwen aanduidt.

Tag vraag met partikel ne

In het Nederlands wordt een "tag vraag" gebruikt indien de context bekend is (bijvoorbeeld "en jij?"). Dit geldt ook in het Chinees. Om zo'n vraag te maken moet je ne aan het eind van een zin toevoegen, na een zelfstandig naamwoord of een persoonlijk voornaamwoord. Bijvoorbeeld,

 • 我很好,你呢? Wǒ hěn hǎo, nǐ ne?
 • 我很高兴,你们呢? Wǒ hěn gāoxìng, nǐmen ne?

Ja-nee-vraag met partikel ma

Een zin naar een ja-nee-vraag veranderen is heel makkelijk. Je hoeft alleen het partikel ma aan het einde van de zin toe te voegen, zonder de verdere woordvolgorde van de zin te wijzigen.

Onderwerp

Predikaat

吗? ma?

hǎo 吗? ma?
máng 吗? ma?
高兴 gāoxìng 吗? ma?

Bijvoeglijke naamwoorden als predikaten

Een predikaat is het deel van een zin dat iets over het onderwerp (het subject) zegt. Bijvoorbeeld in de zin "Die jongen is lang." is het gedeelte "is lang" het predikaat: dit gedeelte geeft de eigenschap van die jongen aan. In het Nederlands bevat het predikaat eigenlijk altijd een werkwoord.

In het Chinees is dat niet zo. Daar kunnen bijvoeglijke naamwoorden functioneren als volledige predikaten. Daarom is er geen werkwoord in de zin: Wǒ hěn hǎo. "Het gaat goed met mij." In deze zin is 很好 hěn hǎo het predikaat om "mij" te beschrijven. hǎo fungeert hier als het werkwoord "goed zijn". hǎo kan dus zowel "goed" als "goed zijn" betekenen. Letterlijk betekent hěn "heel, zeer", maar vaak wordt het onvertaald gelaten in het Nederlands. De zin 我很好。 vertalen we daarom niet als "Het gaat heel goed met mij", maar gewoon als "Het gaat goed met mij."

Overigens is dit alleen zo, als het bijvoeglijk naamwoord dat volgt na hěn uit een enkel karakter bestaat! In de volgende dialoog zie je de combinatie van hěn heel en 高兴 gāoxìng blij; dit wordt meestal wel weer vertaald als "heel blij". Volg je het nog? 很好!

In vragen moet je hěn weghalen: 你好吗? Nǐ hǎo ma? "Hoe gaat het? of Gaat het goed met jou?"

Bijwoord: yě "ook" en hěn "heel, zeer"

hěn heel staat altijd meteen voor bijvoeglijke naamwoorden. Bijvoorbeeld, hǎo goed en 高兴 gāoxìng blij.

yě betekent "ook". Het woord yě staat altijd voor het bijvoeglijke naamwoord en het werkwoord. Bijvoorbeeld, 我也很好。Wǒ yě hěn hǎo. Het gaat ook goed met mij.

Grammatica

Bijwoord/Vragend voornaamwoord: 怎么样 zěnmeyàng

怎么样 zěnmeyàng kan als een predikaat functioneren. Het betekent dat er geen werkwoord nodig in de zin: 你今天怎么样? Nǐ jīntiān zěnmeyàng?

le als overdadig zijn

Je kunt le aan het eind van een zin toevoegen om het uiterste aan te duiden. Bijvoorbeeld, 太好了! Tài hǎo le! en 我们今天太高兴了! Wǒmen jīntiān tài gāoxìng le!

Bijwoord: dōu

dōu betekent "beide, allemaal". Het woord dōu staat altijd voor het werkwoord. Bijvoorbeeld, 我们都很高兴。Wǒmen dōu hěn gāoxìng. Wij zijn beide heel blij.

Woordvolgorde met meer bijwoorden

Soms staat er meer dan één bijwoord in de zin. Bijvoorbeeld in de zin 我们也都很高兴。 Wǒmen yě dōu hěn gāoxìng. Wij zijn we beide ook heel blij. yě komt altijd voor dōu.

Grammatica

Bezittelijke constructie: persoonlijk voornaamwoord + 的de

 • 我的 wǒ de "mijn"
 • 你的 nǐ de "jouw"
 • 您的 nín de "uw"
 • 他的 tā de "zijn"
 • 她的 tā de "haar"
 • 我们的 wǒmen de "ons"
 • 你们的 nǐmen de "jullie"
 • 他们的 tāmen de "hun"

De bezittelijke constructie is een onderdeel van onderschikking.
In het Chinees maak je onderschikkingen vaak met . De constructie van onderschikking is: Persoonlijk voornaamwoord / Zelfstandig naamwoord (bepaling) + de + persoon/ding (kern). Vóór zet je de bepaling en na zet je de kern.

Neem bijvoorbeeld het Nederlandse "mijn vrouw". In dit voorbeeld zegt "mijn" iets over "vrouw"; het bepaalt bij wie de vrouw hoort. Daarom noemen we "mijn" een bepaling. Aan de andere kant is "vrouw" hier het bepaalde, ook wel de kern genaamd, omdat het het belangrijkste woord in de constructie van onderschikking is.
In het Chinees staat de bepaling altijd vóór de kern. Dat is anders dan in het Nederlands, waar de bepaling soms ook achter de kern staat, bijvoorbeeld "de vrouw die van mij is". Dat kan niet in het Chinees.

Onderschikking zonder de

Er zijn ook gevallen waarin je juist geen de tussen de bepaling en de kern zet. Dat is zo, als voor bepaling en kern samen geldt:

 • De bepaling is een persoonlijk voornaamwoord. Bijvoorbeeld, wǒ “ik”, nǐ “jij”, 我们 wǒmen “wij”.
 • De kern is een familielid of iemand die een nauwe relatie met de bepaling heeft. Bijvoorbeeld, 爸爸 bàba “vader”, 妈妈 māma “moeder”.

Voorbeelden van onderschikking zonder de:

 • 我爸爸 wǒ bàba “mijn vader”
 • 我妈妈 wǒ māma “mijn moeder”
 • 我们老师 wǒmen lǎoshī “onze docent”

Let op!

Als de bepaling een persoonsnaam is, dan moet je toch de gebruiken. Bijvoorbeeld,

 • 小玉的爸爸 Xiǎoyùyù de bàba “De vader van Xiǎoyù”
 • 大明的老师 Dàmíng de lǎoshī “de docent van Dàmíng”

Voegwoord:

In het Chinees worden twee dingen door hé met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld twee zelfstandige naamwoorden: 我爸爸和妈妈都很好。 Wǒ bàba hé māma dōu hěn hǎo. “Het gaat met mijn vader en moeder allebei goed.”

Vragende voornaamwoorden: 怎么样 zěnmeyàng "hoe", shéi "wie"

Bij vragen met een vragende voornaamwoord is het antwoord een herhaling van de vraag, waarbij je het vragend voornaamwoord vervangt door de informatie waar de vraagsteller naar op zoek is.

Zin

Vraag met vragende voornaamwoord

他很好。 Tā hěn hǎo. 他怎么样? Tā zěnmeyàng?
这是我哥哥。 Zhè shì wǒ gēge. 这是谁? Zhè shì shéi?

Kijk naar dit filmpje over de woordvolgorde bij vragen met een vragend voornaamwoord.

Grammatica

Vragende voornaamwoorden: 什么 shénme "wat"

Bij vragen met een vragend voornaamwoord is het antwoord een herhaling van de vraag, waarbij je het vragend voornaamwoord vervangt door de informatie waar de vraagsteller naar op zoek is. In onderstaande voorbeelden bevat het onderstreepte gedeelte deze informatie.

Zin

Vraag met vragend voornaamwoord

他的工作是医生 Tā de gōngzuò shì yīshēng. 他的工作是什么? Tā de gōngzuò shì shénme?
他是医生 Tā shì yīshēng. 他做什么工作? Tā zuò shénme gōngzuò?
他学习汉语 Tā xuéxí Hànyǔ. 他学习什么? Tā xuéxí shénme?

Vragen wat voor werk iemand doet

In deze conversatie leer je 你做什么工作? Nǐ zuò shénme gōngzuò? "Wat doe je?". De letterlijke vertaling is: Je doet wat voor werk? De informatie is het werk dat je doet. Veel studenten zullen deze vraag beantwoorden met 我做学生。 Wǒ zuò xuésheng. "Ik doe student(e)." Dit is echter niet juist in het Chinees. Als je denkt aan deze vraag in het Nederlands zal je ook niet op zo'n manier antwoord geven. Dus is het juiste antwoord met het werkwoord shì "zijn": 我是学生。 Wǒ shì xuésheng. "Ik ben student(e)."

Natuurlijk zijn er meerdere manieren om iemand te vragen wat zijn werk is; bijvoorbeeld 你的工作是什么? Nǐ de gōngzuò shì shénme? "Wat is je werk/beroep?" Beide vragen zijn goed en er zijn nog meer manieren om dergelijke informatie te vragen.

Hoe beantwoord je in het Chinees een ja-nee-vraag?

In het Nederlands bestaan twee woorden - ja (positief) en nee (negatief) - om een ja-nee-vraag te bevestigen of ontkennen. Helaas is dat niet zo in het Chinees. De woorden ja en nee bestaan niet letterlijk in het Chinees. Om ja of nee aan te duiden wordt er altijd een werkwoord gebruikt. Dus is het antwoord ja voor een ja-nee-vraag een positief werkwoord en het nee een werkwoord met een negatief partikel.

Je hoeft niet altijd ja of nee te zeggen als antwoord op een ja-nee-vraag. Als je antwoord nee is kun je ook direct het juiste antwoord geven. Over ontkenning gaan we verder in de volgende lessen.

Copyright © 2008-2013 Ya-Ping Hsiao

Syndicate content