Conversatie 2 - Afdingen

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/chinees-leren.nl/www/modules/book/book.module on line 559.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 917.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 917.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 599.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 599.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 15.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_argument_validate::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_validate.inc on line 87.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_argument_validate_taxonomy_term::options_submit() should be compatible with views_plugin_argument_validate::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 165.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.

Tekst in karakters   

Thijs 的手表坏了!他想买一个新的。王小玉跟他一起去光南商场买手表。

 • 王小玉: 那儿是卖手表的。我们去那儿看看!
 • 售货员: 欢迎光临!我们这儿有很多手表。您先看看吧!
 • 王小玉: 我们先自己看看。
 • Thijs: 那个蓝色的表很好看。
 • 王小玉: 你想不想试试?
 • Thijs: 可以吗?
 • 王小玉: 当然可以!先生,我们想试试那个蓝色的表。您可以给我们看一下吗?
 • 售货员: 没问题!您等一下...... 好了,这是您要的手表。
 • Thijs: 很好看!这个多少钱?
 • 售货员: 这个卖一千五百块钱。
 • 王小玉: 这么贵!可以便宜一点儿吗?
 • 售货员: 好!这位先生是外国人。我可以给你们打个九折。九折是一千三百五十块钱。
 • 王小玉: 还是有点儿贵呢!
 • 售货员: 好吧...... 小姐,这个表卖你们一千三百块。我再送你们一个杯子。你们觉得怎么样?
 • 王小玉: 好。我们买了!

Tekst in Pinyin

Thijs de shǒubiǎo huài le! Tā xiǎng mǎi yí ge xīn de. Wáng Xiǎoyù gēn tā yìqǐ qù Guāngnán shāngchǎng mǎi shǒubiǎo.

 • Wáng Xiǎoyù: Nàr shì mài shǒubiǎo de. Wǒmen qù nàr kànkàn!
 • Shòuhuòyuán: Huānyíng guānglín! Wǒmen zhèr yǒu hěn duō shǒubiǎo. Nín xiān kànkàn ba!
 • Wáng Xiǎoyù: Wǒmen xiān zìjǐ kànkàn.
 • Thijs: Nà ge lánse de bǎi hěn hǎokàn.
 • Wáng Xiǎoyù: Nǐ xiǎng bu xiǎng shìshì?
 • Thijs: Kěyǐ ma?
 • Wáng Xiǎoyù: Dāngrán kěyǐ! Xiānsheng, wǒmen xiǎng shìshì nà ge lánsè de shǒubiǎo. Nín kěyǐ gěi wǒmen kàn yíxià ma?
 • Shòuhuòyuán: Méiwèntí! Nín děng yíxià...... Hǎo le, zhè shì nín yào de shǒubiǎo.
 • Thijs: Hěn hǎokàn! Zhè ge duōshao qián?
 • Shòuhuòyuán: Zhè ge mài yìqiān wǔbǎi kuài qián.
 • Wáng Xiǎoyù: Zhème guì! Kěyǐ piányi yìdǎnr ma?
 • Shòuhuòyuán: Hǎo! Zhè wèi xiānshēng shì wàiguó rén. Wǒ kěyǐ gěi nǐmen dǎ ge jiǔ zhé. Jiǔ zhé shì yìqiān sānbǎi wúshí kuài qián.
 • Wáng Xiǎoyù: Háishì yǒudiǎnr guì ne!
 • Shòuhuòyuán: Hǎo ba...... Xiǎojiě, zhè ge biǎo mài nǐmen yìqiān sānbǎi kuài. Wǒ zài sòng nǐmen yí ge bēi zi. Nǐmen juéde zěnmeyàng?
 • Wáng Xiǎoyù: Hǎo. Wǒmen mǎi le!

Vertaling

Het horloge van Thijs is kapot! Hij wil een nieuwe kopen. Wáng Xiǎoyù en hij gaan samen naar het Guāngnán plaza om een horloge te kopen.

 • Wáng Xiǎoyù: Daar verkopen ze horloges. Laten we daar gaan kijken!
 • Verkoper: Welkom in onze winkel! We hebben veel horloges. Kijkt u eerst maar rond!
 • Wáng Xiǎoyù: Ja, dat doen we.
 • Thijs: Dat blauwe horloge is mooi.
 • Wáng Xiǎoyù: Wil je het proberen?
 • Thijs: Mag dat?
 • Wáng Xiǎoyù: Natuurlijk! Meneer, we willen dat blauwe horloge proberen. Kunt u het ons laten zien?
 • Verkoper: Geen probleem! Een momentje... Okee, alstublieft!
 • Thijs: Mooi! Hoeveel kost hij?
 • Verkoper: Deze kost NT1500.
 • Wáng Xiǎoyù: Zo duur! Kan het ook goedkoper?
 • Verkoper: Okee. Deze meneer is een buitenlander, dus kan ik hem korting geven. Met 10% korting wordt het NT1350.
 • Wáng Xiǎoyù: Het is eigenlijk nog steeds een beetje te duur!
 • Verkoper: Okee, okee... Mevrouw, ik zal u dit horloge voor NT1300 verkopen, en dan geef ik jullie er nog een beker bij. Wat denken jullie daarvan?
 • Wáng Xiǎoyù: Goed. We nemen hem!

Copyright © 2008-2013 Ya-Ping Hsiao