Vrijmarkt op Koninginnedag

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 917.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 917.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 599.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 599.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 15.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_argument_validate::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_validate.inc on line 87.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_argument_validate_taxonomy_term::options_submit() should be compatible with views_plugin_argument_validate::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 165.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.

荷蘭女王節的自由市集

每年四月三十號是荷蘭的女王節。女王節當天,你可以在市中心或規定的地方進行交易。通常,人們會把自己不需要的東西拿到自由市集去賣。Joey Spolder 是這方面的專家,他提供大家幾個小點子。比如說,你要說一些和這些東西有關的小故事或講個笑話。最好說說個人使用這些東西的經歷。另外,價錢也很重要。最好先定個高一點兒的價錢,然後再讓想買的人慢慢的殺價。還有,要找個好地點來放你要賣的東西,東西的擺放也很重要。

Pinyin
Hélán Nǚwáng jié de zìyóu shìjí
Měi nián sìyuè sānshí hào shì Hélán de Nǚwáng jié. Nǚwáng jié dāng tiān, nǐ kěyǐ zài shì zhōngxīn shuò guīdìng de dìfāng jìnxíng jiāoyì. Tōngcháng, rénmen huì bǎ zìjǐ bù xūyào de dōngxi ná dào zìyóu shìjí qù mài. Joey Spolder shì zhè fāngmiàn de zhuānjiā, tā tígōng dàjiā jǐ ge xiǎo diǎnzi. Bǐrú shuō, nǐ yào shuō yìxiē hé zhèxiē dōngxi yǒuguān de xiǎo gùshì huò jiǎn ge xiàohuà. Zuìhǎo shuōshuō gèrén shǐyòng zhèxiē dōngxi de jīnglì. Lìngwài, jiàqián yě hěn zhòngyào. Zuìhǎo xiān dìng ge gāo yìdiǎnr de jiàqián, ránhòu zài ràng xiǎng mǎi de rén mànmàn de shā jià. Háiyǒu, yào zhǎo ge hǎo dìdiǎn lái fàng nǐ yào mài de dōngxi, dōngxi de bǎifàng yě hěn zhòngyào.

Nieuwe woorden

 • 女王節 nǚwáng jié: Koninginnedag
 • 自由市集 zìyóu shìjí: vrijmarkt
 • 當天 dāngtiān: op die dag
 • 市中心 shì zhōngxīn: centrum
 • 規定 guīdìng: regel
 • 交易 jiāoyì: handelen
 • 通常 tōngcháng: normaal
 • 需要 xūyào: nodig
 • 方面 fāngmiàn: aspect
 • 專家 zhuānjiā: professional
 • 提供 tígōng: bevoorraden
 • 大家 dàjiā: allemaal
 • 點子 diǎnzi: tip, idee
 • 有關 yǒuguān: relevant
 • 故事 gùshì: verhaal
 • jiǎng: vertellen
 • 笑話 xiàohuà: grapje
 • 使用 shǐyòng: gebruiken
 • 經歷 jīnglì: ervaring
 • 另外 lìngwài: bovendien
 • 價錢 jiàqián: prijs
 • 殺價 shā jià: onderhandelen over de prijs
 • 擺放 bǎifàng: ordenen

Bron
NOS Jeugdjournaal Nieuws op 29 april 2008

Copyright © 2008-2013 Ya-Ping Hsiao