Amerika prijst het Taiwanese zorgstelsel

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 917.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 917.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 165.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 599.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 599.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 15.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_argument_validate::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_validate.inc on line 87.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_argument_validate_taxonomy_term::options_submit() should be compatible with views_plugin_argument_validate::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 165.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.

美國稱讚台灣的健保制度

台灣的健保制度經過十幾年的發展,現在已經有不錯的成果。台灣健保的費用不高,大部份的人都可以參加政府的健保。參加健保的人都有一張電子晶片卡,晶片卡上可以紀錄使用者的資料,非常方便。美國未來會檢視台灣實施健保的方式,作為參考。

Pinyin
Měiguó chēngzàn Táiwān de jiànbǎo zhìdù
Táiwān de jiànbǎo zhìdù jīng guò shí jǐ nián de fāzhǎng, xiànzài yǐjīng yǒu bú cuò de chéngguǒ. Táiwān jiànbǎo de fèiyòng bù gāo, dàbùfèn de rén dōu kěyǐ cānjiā zhèngfǔ de jiànbǎo. Cānjiā jiànbǎo de rén dōu yǒu yì zhāng diànzǐ jīngpiàn kǎ. Jīngpiàn kǎ shàng kěyǐ jìlù shǐyòngzhě de zīliào, fēicháng fāngbiàn. Měiguó wèilái huì jiǎnshì Táiwān shíshī jiànbǎo de fāngshì, zuòwéi cānkǎo.

Nieuwe woorden

 • 稱讚 chēngzàn: waarderen, prijzen
 • 健保 jiànbǎo: zorgverzekering
 • 制度 zhìdù: systeem
 • 經過 jīngguò: na
 • 發展 : fāzhǎn: ontwikkelen
 • 不錯 bú cuò: goed
 • 成果 chéngguǒ: resultaat
 • 費用 fèiyòng: kost
 • 大部份 dàbùfèn: het meest
 • 參加 cānjiā: deelnemen
 • 電子晶片卡 diànzǐ jīngpiàn kǎ: IC-kaart, chip
 • 紀錄 jìlù: opnemen
 • 資料 zīliào: data
 • 方便 fāngbiàn: handig
 • 未來 wèilái: in de toekomst
 • 檢視 jiǎnshì: inspecteren
 • 實施 shíshī: implementeren
 • 方式 fāngshì: manier
 • 參考 cānkǎo: referentie

Bron
Taiwan Yahoo Gezondheidsnieuws op 18 april 2008

Copyright © 2008-2013 Ya-Ping Hsiao