Nieuws in het Chinees

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_sort::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_sort.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::query() should be compatible with views_handler::query($group_by = false) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_argument_validate::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_validate.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_argument_validate_taxonomy_term::options_submit() should be compatible with views_plugin_argument_validate::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 0.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_query::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit($form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_query.inc on line 181.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 136.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/chinees-leren.nl/www/sites/all/modules/views/views.module on line 1118.

Amerika prijst het Taiwanese zorgstelsel

美国称赞台湾的健保制度   

台湾的健保制度经过十几年的发展,现在已经有不错的成果。台湾健保的费用不高,大部份的人都可以参加政府的健保。参加健保的人都有一张电子晶片卡,晶片卡上可以记录使用者的资料,非常方便。美国未来会检视台湾实施健保的方式,作为参考。

Pinyin
Měiguó chēngzàn Táiwān de jiànbǎo zhìdù
Táiwān de jiànbǎo zhìdù jīng guò shí jǐ nián de fāzhǎng, xiànzài yǐjīng yǒu bú cuò de chéngguǒ. Táiwān jiànbǎo de fèiyòng bù gāo, dàbùfèn de rén dōu kěyǐ cānjiā zhèngfǔ de jiànbǎo. Cānjiā jiànbǎo de rén dōu yǒu yì zhāng diànzǐ jīngpiàn kǎ. Jīngpiàn kǎ shàng kěyǐ jìlù shǐyòngzhě de zīliào, fēicháng fāngbiàn. Měiguó wèilái huì jiǎnshì Táiwān shíshī jiànbǎo de fāngshì, zuòwéi cānkǎo.

Nieuwe woorden

 • 称赞 chēngzàn: waarderen, prijzen
 • 健保 jiànbǎo: zorgverzekering
 • 制度 zhìdù: systeem
 • 经过 jīngguò: na
 • 发展 : fāzhǎn: ontwikkelen
 • 不错 bú cuò: goed
 • 成果 chéngguǒ: resultaat
 • 费用 fèiyòng: kost
 • 大部份 dàbùfèn: het meest
 • 参加 cānjiā: deelnemen
 • 电子晶片卡 diànzǐ jīngpiàn kǎ: IC-kaart, chip
 • 记录 jìlù: opnemen
 • 资料 zīliào: data
 • 方便 fāngbiàn: handig
 • 未来 wèilái: in de toekomst
 • 检视 jiǎnshì: inspecteren
 • 实施 shíshī: implementeren
 • 方式 fāngshì: manier
 • 参考 cānkǎo: referentie

Bron
Taiwan Yahoo Gezondheidsnieuws op 18 april 2008

België heeft niet genoeg gevangenissen

比利时的监狱不够,犯人可能到荷兰坐牢。   

因为比利时的监狱已经住满,所以比利时现在向荷兰租监狱。比利时政府现在正在盖新的监狱,希望以后能解决这个问题。

Pinyin

Bǐlìshí de jiānyù bú gòu, fànrén kěnéng dào Hélán zuò láo. Yīnwèi Bǐlìshí de jiānyù yǐjīng zhù mǎn, suǒyǐ Bǐlǐshí xiànzài xiàng Hélán zū jiānyù. Bǐlìshí zhèngfǔ xiànzài zhèng zài gài xīn de jiānyù, xīwàng yǐhòu néng jiějué zhè ge wèntí.

Nieuwe woorden

 • 比利时 Bǐlìshí: België
 • 监狱 jiānyù: gevangenis
 • 犯人 fànrén: crimineel
 • 坐牢 zuò láo: gevangen zitten
 • mǎn: vol
 • zū: huren
 • 政府 zhèngfǔ: overheid
 • gài bouwen
 • 解决 jiějué: oplossen

Bron

Taiwan Yahoo Internationeel nieuws op 2 april 2008

China is dankbaar voor de hulp van de Verenigde Naties!

中国感谢联合国帮助赈灾  

中国四川省发生的大地震,已夺走六万人的生命。中国国务院总理温家宝五月二十四日对联合国的帮助表示感谢。

Pinyin

Zhōngguó gǎnxiè Liánhéguó bāngzhù zhènzāi
Zhōngguó Sìchuān shěng fāshēng de dà dìzhèn, yǐ duózǒu liùwàn rén de shēngmìng. Zhōngguó guòwùyuàn zǒnglǐ Wēn Jiābǎo wǔyuè èrshísì rì duì Liánhéguó de bāngzhù biǎoshì gǎnxiè.

Nieuwe woorden

 • 感谢 gǎnxiè: danken
 • 联合国 Liánhéguó: Verenigde Naties
 • 帮助 bāngzhù: hulp
 • 赈灾 zhènzāi: hulpverlenen
 • 发生 fāshēng: gebeuren
 • 地震 dìzhèn: aardbeving
 • 夺走 duózǒu: omkomen
 • 生命 shēngmìng: leven
 • 国务院 guówùyuàn: de Ministerraad van staten
 • 表示 biǎoshì: duiden

Bron

Xinhua Nieuws op 24 mei 2008

Feyenoord heeft een nieuwe coach!

Gertjan Verbeek 成为荷兰 Feyenoord 足球队的新教练。  

Verbeek 先生从四月七号开始担任 Feyenoord 足球队的新教练。他和 Feyenoord 签下三年的合约。Verbeek 先生小时候就希望自己长大后能成为 Feyenoord 的教练,现在他的愿望实现,他非常高兴。

Pinyin
Gertjan Verbeek chéngwéi Hélán Feyenoord zúqiú duì de xīn jiàoliàn.
Verbeek xiānsheng cóng sìyuè qī hào kāishǐ dānrèn Feyenoord zúqiú duì de xīn jiàoliàn. Tā hé Feyenoord qiān xià sān nián de héyuē. Verbeek xiānsheng xiǎo shíhou jiù xīwàng zìjǐ zhǎngdà hòu néng chéngwéi Feyenoord de jiàoliàn, xiànzài tā yuànwàng shíxiàn, tā fēicháng gāoxìng.

Nieuwe woorden

 • 先生 xiānsheng: meneer
 • cóng: van, vanaf
 • 开始 kāishǐ: beginnen
 • 担任 dānrèn: worden
 • 足球 zúqiú: voetbal
 • duì: team
 • qiān: handtekening zetten
 • 希望 xīwàng: hopen
 • 长大 zhǎngdà: groeien
 • 教练 jiàoliàn: coach, trainer
 • 愿望 yuànwàng: wensen
 • 实现 shíxiàn: bewerkstelligen, doorvoeren

Bron
NOS Jeugdjournaal nieuws op 7 april 2008

Nederlanders naar Düsseldorf of Brussel om te vliegen

荷兰人到德国的 Düsseldorf 机场或比利时的布鲁塞尔Brussel 机场搭飞机  

荷兰的史基浦 Schiphol 机场从二〇〇八年七月一日开始向飞机乘客收取飞行税,所以很多荷兰乘客选择到邻近的德国或比利时机场搭飞机,因为这样可以省下一笔钱。史基浦机场人员表示今年可能会损失很多乘客。德国 Düsseldorf 机场预估今年会有九十万名荷兰乘客,比利时的布鲁塞尔 Brussel 机场也预估会有可观的荷兰乘客。

Pinyin
Hélán rén dào Déguó de Düsseldorf jīchǎng huò Bǐlìshí de Bùlǔsàiěr jīchǎng dā fēijī.
Hélán de Shǐjīpǔ jīchǎng cóng èr líng líng bā nián qīyuè yī rì kāishǐ xiàng chéngkè shōuqǔ fēixíngshuì, suǒyǐ hěn duō Hélán chéngkè xuǎnzé dào línjìn de Déguó huò Bùlǔsàiěr jīchǎng dā fēifēi, yīnwèi zhèyàng kěyǐ shěng xià yì bǐ qián. Shǐjīpǔ jīchǎng rényuán biǎoshì jīnnián kěnéng huì sǔnshī hěn duō chéngkè. Déguó Düsseldorf jīchǎng yùgū jīnnián huì yǒu jiǔshí wàn míng Hélán chéngkè, Bǐlìshí de Bùlǔsàiěr jīchǎng yě yùgú huì yǒu kěguān de Hélán chéngkè.

Nieuwe woorden

 • 机场 jīchǎng: vliegveld
 • 开始 kāishǐ: beginnen
 • 乘客 chéngkè: passagier
 • 收取 shōuqǔ: geld vragen
 • 飞行税 fēixíngshuì: vliegtaks
 • 选择 xuǎnzé: kiezen
 • 邻近 línjìn: vlakbij
 • dā: het openbaar vervoer nemen
 • 这样 zhèyàng: zodanig
 • 省下 shěngxià: geld sparen
 • qián: geld
 • 人员 rényuán: personeel
 • 表示 biǎoshì: aantonen
 • 损失 sǔnshī: verliezen
 • 预估 yùgū: schatten
 • 可观 kěguān: aanzienlijk

Bron
de Volkskrant online nieuws: Duur Schiphol verkeert in crisis op 03 juli 2008

Premier van Australie houdt toespraak in het Chinees

澳洲总理陆克文 (Kevin Rudd) 四月九号在北京大学用中文演讲。  

陆克文先生年轻时就对中国很感兴趣,他念大学的时候,学习了中文和中国历史。北京大学的老师和学生们都觉得他的汉语说得很好,可是他是一个谦虚的人,他觉得自己的中国话说得比以前差了!

Pinyin
Àozhōu zǒnglǐ Lù Kèwén sìyuè jiǔ hào zài Beijīng Dàxué yòng Zhōngwén yǎnjiǎng. Lù Kèwén xiānsheng niánqīng shí jiù duì Zhōngguó hěn gǎn xìngqù. Tā niàn dàxué de shíhou, xuéxí le Zhōngwén hé Zhōngguó lìshǐ. Beijīng Dàxué de láoshī hé xuéshengmen dōu juéde tā de Hànyǔ shuō de hěn hǎo. Kěshì tā shì yí ge qiānxū de rén, tā juéde zìjǐ de Zhōngguó huà shuōde bǐ yǐqián chà le!

Nieuwe woorden

 • 澳洲 Àozhōu: Australie
 • 总理 zǒnglǐ: premier
 • 演讲 yǎnjiǎng: toespraak
 • 年轻 niánqīng: jong
 • 感兴趣 gǎn xìngqù: geinteresseerd raken
 • 历史 lìshǐ: geschiedenis
 • 谦虚 qiānxū: bescheiden
 • chà: slecht

Bron
Taiwan Yahoo Internationaal nieuws op 10 april 2008

Vrijmarkt op Koninginnedag

荷兰女王节的自由市集   

每年四月三十号是荷兰的女王节。女王节当天,你可以在市中心或规定的地方进行交易。通常,人们会把自己不需要的东西拿到自由市集去卖。Joey Spolder 是这方面的专家,他提供大家几个小点子。比如说,你要说一些和这些东西有关的小故事或讲个笑话。最好说说个人使用这些东西的经历。另外,价钱也很重要。最好先定个高一点儿的价钱,然后再让想买的人慢慢的杀价。还有,要找个好地点来放你要卖的东西,东西的摆放也很重要。

Pinyin
Hélán Nǚwáng jié de zìyóu shìjí
Měi nián sìyuè sānshí hào shì Hélán de Nǚwáng jié. Nǚwáng jié dāng tiān, nǐ kěyǐ zài shì zhōngxīn shuò guīdìng de dìfāng jìnxíng jiāoyì. Tōngcháng, rénmen huì bǎ zìjǐ bù xūyào de dōngxi ná dào zìyóu shìjí qù mài. Joey Spolder shì zhè fāngmiàn de zhuānjiā, tā tígōng dàjiā jǐ ge xiǎo diǎnzi. Bǐrú shuō, nǐ yào shuō yìxiē hé zhèxiē dōngxi yǒuguān de xiǎo gùshì huò jiǎn ge xiàohuà. Zuìhǎo shuōshuō gèrén shǐyòng zhèxiē dōngxi de jīnglì. Lìngwài, jiàqián yě hěn zhòngyào. Zuìhǎo xiān dìng ge gāo yìdiǎnr de jiàqián, ránhòu zài ràng xiǎng mǎi de rén mànmàn de shā jià. Háiyǒu, yào zhǎo ge hǎo dìdiǎn lái fàng nǐ yào mài de dōngxi, dōngxi de bǎifàng yě hěn zhòngyào.

Nieuwe woorden   

 • 女王节 nǚwáng jié: Koninginnedag
 • 自由市集 zìyóu shìjí: vrijmarkt
 • 当天 dāngtiān: op die dag
 • 市中心 shì zhōngxīn: centrum
 • 规定 guīdìng: regel
 • 交易 jiāoyì: handelen
 • 通常 tōngcháng: normaal
 • 需要 xūyào: nodig
 • 方面 fāngmiàn: aspect
 • 专家 zhuānjiā: professional
 • 提供 tígōng: bevoorraden
 • 大家 dàjiā: allemaal
 • 点子 diǎnzi: tip, idee
 • 有关 yǒuguān: relevant
 • 故事 gùshì: verhaal
 • jiǎng: vertellen
 • 笑话 xiàohuà: grapje
 • 使用 shǐyòng: gebruiken
 • 经历 jīnglì: ervaring
 • 另外 lìngwài: bovendien
 • 价钱 jiàqián: prijs
 • 杀价 shā jià: onderhandelen over de prijs
 • 摆放 bǎifàng: ordenen

Bron
NOS Jeugdjournaal Nieuws op 29 april 2008

Copyright © 2008-2013 Ya-Ping Hsiao

Syndicate content