Les 1: Begroeting

Inleiding

Hoe begroeten Chinezen elkaar? Zeggen Chinezen ook "Hallo" of "Dag" tegen elkaar?

Er zijn veel verschillende manieren om elkaar te begroeten in het Chinees. Eigenlijk begroeten Chinezen die elkaar kennen elkaar vaak met "Heb je al gegeten?" in plaats van "Hallo" of "Dag", vooral rond de tijdstippen van de drie dagelijkse maaltijden.
In deze les leer je de basisvorm van begroeting.

Leerdoelen

Na afloop van deze les kun je ...

Conversatie 1

对话一

  

 • 大明: 你好!
 • 小玉: 你好!
 • 大明: 你好吗?
 • 小玉: 我很好,你呢?
 • 大明: 也很好。
 • 小玉: 再见!
 • 大明: 再见!

Duìhuà yī

 • Dàmíng: Nǐ hǎo!
 • Xiǎoyù: Nǐ hǎo!
 • Dàmíng: Nǐ hǎo ma?
 • Xiǎoyù: Wǒ hěn hǎo, nǐ ne?
 • Dàmíng: Yě hěn hǎo.
 • Xiǎoyù: Zàijiàn!
 • Dàmíng: Zàijiàn!

Conversatie 1

 • Dàmíng: Hoi!
 • Xiǎoyù: Hallo!
 • Dàmíng: Hoe is het met jou?
 • Xiǎoyù: Met mij gaat het goed, en met jou?
 • Dàmíng: Met mij gaat het ook goed.
 • Xiǎoyù: Tot ziens!
 • Dàmíng: Tot ziens!

Nieuwe woorden

简体中文

eenvoudige karakters

繁體中文

traditionele karakters

Pīnyīn

uitspraak

Betekenis

例句 Lìjù

voorbeeldzin

Audio

pers.vnw.: jij 你好!Nǐ hǎo!   
hǎo b.n.: goed 你好吗? Nǐ hǎo ma?   
pers.vnw.: ik 我很好。 Wǒ hěn hǎo.   
hěn bw: heel 我很好。 Wǒ hěn hǎo.   
ne functiewoord om een wedervraag te stellen 我很好,你呢? Wǒ hěn hǎo, nǐ ne?   
bw: ook 我也很好。 Wǒ yě hěn hǎo.   
再见 再見 zàijiàn zn: afscheid nemen; tot ziens 再见 Zàijiàn!   
AttachmentSize
HSK1_les1-conversatie1_nieuwe woorden_ZDT woordenlijst297 bytes
HSK1_les1-conversatie1_nieuwe woorden_schrijfmateriaal16.06 KB

Grammatica

Basis woordvolgorde in een Chinese zin

Net als Nederlands en Engels zijn er ook onderwerp en predikaat in het Chinees. Een Chinese volzin kan bestaan uit een onderwerp gevolgd door een predikaat, maar ook uit alleen een predikaat. Het onderwerp is dus niet altijd verplicht in een Chinese zin.

Onderwerp

Predikaat

很好。 hěn hǎo.
很高兴。 hěn gāoxìng.
也很好。 Yě hěn hǎo.

Kijk verder naar dit filmpje.

Persoonlijke voornaamwoorden

enkelvoudvormen

 • wǒ: ik
 • nǐ: jij
 • tā: hij
 • tā: zij

meervoudsvormen

 • 我们 wǒmen: wij
 • 你们 nǐmen: jullie
 • 他们 tāmen: zij
 • 他们 tāmen: zij

men is een achtervoegsel waarmee je een meervoud kan maken. Maar let op: je kan men alleen gebruiken om groepen personen aan te duiden, dus geen objecten. Voor objecten geldt, dat het meervoud gelijk is aan het enkelvoud.

De uitspraak van hij en zij is in het Chinees hetzelfde: allebei tā. Uit de context blijkt dan of je over een man of een vrouw praat! In het meervoud gebruik je het karakter voor hij , ongeacht of je een groep mannen of een groep vrouwen aanduidt.

Tag vraag met partikel ne

In het Nederlands wordt een "tag vraag" gebruikt indien de context bekend is (bijvoorbeeld "en jij?"). Dit geldt ook in het Chinees. Om zo'n vraag te maken moet je ne aan het eind van een zin toevoegen, na een zelfstandig naamwoord of een persoonlijk voornaamwoord. Bijvoorbeeld,

 • 我很好,你呢? Wǒ hěn hǎo, nǐ ne?
 • 我很高兴,你们呢? Wǒ hěn gāoxìng, nǐmen ne?

Ja-nee-vraag met partikel ma

Een zin naar een ja-nee-vraag veranderen is heel makkelijk. Je hoeft alleen het partikel ma aan het einde van de zin toe te voegen, zonder de verdere woordvolgorde van de zin te wijzigen.

Onderwerp

Predikaat

吗? ma?

hǎo 吗? ma?
máng 吗? ma?
高兴 gāoxìng 吗? ma?

Bijvoeglijke naamwoorden als predikaten

Een predikaat is het deel van een zin dat iets over het onderwerp (het subject) zegt. Bijvoorbeeld in de zin "Die jongen is lang." is het gedeelte "is lang" het predikaat: dit gedeelte geeft de eigenschap van die jongen aan. In het Nederlands bevat het predikaat eigenlijk altijd een werkwoord.

In het Chinees is dat niet zo. Daar kunnen bijvoeglijke naamwoorden functioneren als volledige predikaten. Daarom is er geen werkwoord in de zin: Wǒ hěn hǎo. "Het gaat goed met mij." In deze zin is 很好 hěn hǎo het predikaat om "mij" te beschrijven. hǎo fungeert hier als het werkwoord "goed zijn". hǎo kan dus zowel "goed" als "goed zijn" betekenen. Letterlijk betekent hěn "heel, zeer", maar vaak wordt het onvertaald gelaten in het Nederlands. De zin 我很好。 vertalen we daarom niet als "Het gaat heel goed met mij", maar gewoon als "Het gaat goed met mij."

Overigens is dit alleen zo, als het bijvoeglijk naamwoord dat volgt na hěn uit een enkel karakter bestaat! In de volgende dialoog zie je de combinatie van hěn heel en 高兴 gāoxìng blij; dit wordt meestal wel weer vertaald als "heel blij". Volg je het nog? 很好!

In vragen moet je hěn weghalen: 你好吗? Nǐ hǎo ma? "Hoe gaat het? of Gaat het goed met jou?"

Bijwoord: yě "ook" en hěn "heel, zeer"

hěn heel staat altijd meteen voor bijvoeglijke naamwoorden. Bijvoorbeeld, hǎo goed en 高兴 gāoxìng blij.

yě betekent "ook". Het woord yě staat altijd voor het bijvoeglijke naamwoord en het werkwoord. Bijvoorbeeld, 我也很好。Wǒ yě hěn hǎo. Het gaat ook goed met mij.

Conversatie 2

对话二

  

 • 大明: 你今天怎么样?
 • 小玉: 我今天很高兴,你呢?
 • 大明: 我也很高兴。
 • 小玉: 太好了!我们今天都很高兴。再见!
 • 大明: 再见!

Duìhuà èr

 • Dàmíng: Nǐ jīntiān zěnmeyàng?
 • Xiǎoyù: Wǒ jīntiān hěn gāoxìng, nǐ ne?
 • Dàmíng: Wǒ yě hěn gāoxìng.
 • Xiǎoyù: Tài hǎo le! Wǒmen jīntiān dōu hěn gāoxìng. Zàijiàn!
 • Dàmíng: Zàijiàn!

Conversatie 2

 • Dàmíng: Hoe is het met jou vandaag?
 • Xiǎoyù: Vandaag ben ik heel blij, en jij?
 • Dàmíng: Ik ben ook heel blij.
 • Xiǎoyù: Geweldig! We zijn beide heel blij. Tot ziens!
 • Dàmíng: Tot ziens!

Nieuwe woorden

简体中文

eenvoudige karakters

繁體中文

traditionele karakters

Pīnyīn

uitspraak

Betekenis

例句 Lìjù

voorbeeldzin

Audio

今天 今天 jīntiān zn: vandaag 你今天好吗? Nǐ jīntiān hǎo ma?   
怎么样 怎麼樣 zěnmeyàng bw/vragend voornaamwoord: hoe 你怎么样? Nǐ zěnmeyàng?   
高兴 高興 gāoxìng bn: blij 我很高兴。 Wǒ hěn gāoxìng.   
bw: ook 我也很高兴。 Wǒ yě hěn gāoxìng.   
tài bw: te 我今天太高兴了! Wǒ jīntiān tài gāoxìng le!   
le functiewoord 太好了! Tài hǎo le!   
men zn: meervoud 我们都很好。 Wǒmen dōu hěn hǎo.   
dōu bw: allebei, beide 我们都很好。 Wǒmen dōu hěn hǎo.   
AttachmentSize
HSK1_les1-conversatie2_nieuwe woorden_ZDT woordenlijst422 bytes
HSK1_les1-conversatie2_nieuwe woorden_schrijfmateriaal17.23 KB

Grammatica

Bijwoord/Vragend voornaamwoord: 怎么样 zěnmeyàng

怎么样 zěnmeyàng kan als een predikaat functioneren. Het betekent dat er geen werkwoord nodig in de zin: 你今天怎么样? Nǐ jīntiān zěnmeyàng?

le als overdadig zijn

Je kunt le aan het eind van een zin toevoegen om het uiterste aan te duiden. Bijvoorbeeld, 太好了! Tài hǎo le! en 我们今天太高兴了! Wǒmen jīntiān tài gāoxìng le!

Bijwoord: dōu

dōu betekent "beide, allemaal". Het woord dōu staat altijd voor het werkwoord. Bijvoorbeeld, 我们都很高兴。Wǒmen dōu hěn gāoxìng. Wij zijn beide heel blij.

Woordvolgorde met meer bijwoorden

Soms staat er meer dan één bijwoord in de zin. Bijvoorbeeld in de zin 我们也都很高兴。 Wǒmen yě dōu hěn gāoxìng. Wij zijn we beide ook heel blij. yě komt altijd voor dōu.