Les 12 - Chinees leren

Conversatie 1 - Chinese karakters zijn moeilijk

Tekst in karakters   

 • 王小玉: 你现在在哪儿学习中文?
 • Thijs: 我现在在一个语言中心学习中文。
 • 王小玉: 你中文学得怎么样?
 • Thijs: 我中文学得还可以。
 • 王小玉: 你有没有同学?
 • Thijs: 有。我们班有十五个学生。大部份学生是美国人和加拿大人,只有我和 Bas 是荷兰人。
 • 王小玉: 你汉语说得很不错。
 • Thijs: 哪里哪里!可是我的汉字写得不太好。
 • 王小玉: 你常常写汉字吗?
 • Thijs: 我不常练习汉字。我觉得汉字很难学。
 • 王小玉: 你应该每天练习写汉字。
 • Thijs: 你能不能跟我练习汉字?
 • 王小玉: 我很乐意。

Tekst in Pinyin

 • Wáng Xiǎoyù: Nǐ xiànzài zài nǎr xuéxí Zhōngwén?
 • Thijs: Wǒ xiànzài zài yí ge yǔyán zhōngxīn xuéxí Zhōngwén.
 • Wáng Xiǎoyù: Nǐ Zhōngwén xué de zěnmeyàng?
 • Thijs: Wǒ Zhōngwén xué de hái kěyǐ.
 • Wáng Xiǎoyù: Nǐ yǒu méiyǒu tóngxué?
 • Thijs: Yǒu. Wǒmen bān yǒu shíwǔ ge xuésheng. Dàbùfen xuésheng shò Měiguó rén hé Jiānádà rén, zhǐyǒu wǒ hé Bas shì Hélán rén.
 • Wáng Xiǎoyù: Nǐ Hànyǔ shuō de hěn búcuò.
 • Thijs: Nǎlǐ nǎlǐ! Kěshì wǒ de Hànzì xiě de bú tài hǎo.
 • Wáng Xiǎoyù: Nǐ chángcháng xiě Hànzì ma?
 • Thijs: Wǒ bù cháng liànxí Hànzì. Wǒ juéde Hànzì hěn nánxué.
 • Wáng Xiǎoyù: Nǐ yīnggāi měitiān liànxí xiě Hànzì.
 • Thijs: Nǐ néng bu néng gēn wǒ liànxí Hànzì?
 • Wáng Xiǎoyù: Wǒ hěn lèyì.

Vertaling

 • Wáng Xiǎoyù: Waar ben je nu Chinees aan het leren?
 • Thijs: Ik ben nu Chinees bij een talencentrum aan het leren.
 • Wáng Xiǎoyù: Hoe is het met je Chinees leren?
 • Thijs: Mijn Chinees leren gaat wel.
 • Wáng Xiǎoyù: Heb je klasgenoten?
 • Thijs: Ja. Er zijn vijftien studenten in mijn klas. De meeste studenten zijn Amerikanen en Canadezen. Alleen Bas en ik zijn Nederlanders.
 • Wáng Xiǎoyù: Je spreekt goed Chinees.
 • Thijs: Ach welnee! Maar ik ben niet goed in karakters schrijven.
 • Wáng Xiǎoyù: Oefen je vaak met karakter schrijven?
 • Thijs: Ik oefen niet vaak met karakter schrijven. Ik vind dat Chinese karakters te moeilijk zijn om te leren.
 • Wáng Xiǎoyù: Je zou elke dag Chinese karakters moeten oefenen.
 • Thijs: Kun je dat met mij doen?
 • Wáng Xiǎoyù: Het is me een genoegen.

Nieuwe woorden

Woorden in de tekst   

 • 哪儿 nǎr: (vr.vnw.)
 • 学习 xuéxí: (ww.) leren
 • 中文 Zhōngwén: (zn.) Chinees
 • 语言 yǔyán: (zn.) taal
 • 中心 zhōngxīn: (zn.) centrum
 • 怎么样 zěnmeyàng: (bw.) hoe
 • 还可以 hái kěyǐ: (uitdr.) 't Gaat wel.
 • 同学 tóngxué: (zn.) klasgenoot
 • bān: (zn.) klas
 • 学生 xuésheng: (zn.) student
 • 大部份 dàbùfen: (bn.) meest
 • 美国人 Měiguó rén: (zn.) Amerikaan
 • 加拿大人 Jiānádà rén: (zn.) Canadees
 • 只有 zhǐyǒu: (bw.) alleen; maar
 • 不错 búcuò: (bn.) niet slecht; goed
 • 哪里 nǎlǐ: (uitdr.) Ik voel me gevleid. Ach welnee.
 • 汉字 Hànzì: (zn.) Chinese karakters
 • 常常 chángcháng: (bw.) vaak
 • 练习 liànxí: (ww./zn.) oefenen; oefening
 • xiě: (ww.) schrijven
 • 觉得 juéde: (ww.) denken; vinden
 • 难学 nánxué: (bn.) moeilijk te leren
 • 应该 yīnggāi: (hulpwerkwoord) zouden moeten
 • 每天 měi tiān: elke dag
 • 我很乐意 wǒ hěn lèyì: (uitdr.) Het is me een genoegen.
AttachmentSize
Woordenlijst voor ZDT1.87 KB

Grammatica

Object en Complement in de-constructie

Als er een object bij een werkwoord hoort in een de-constructie, dan zijn er drie mogelijkheden om een actie te beschrijven:

 • Onderwerp + Werkwoord + Object + Werkwoord + + Complement
 • Onderwerp + Object + Werkwoord + + Complement
 • Object + Onderwerp + Werkwoord + + Complement

Bijvoorbeeld,

 • 他说汉语说得很好。 Tā shuō Hànyǔ shuō de hěn hǎo. "Hij spreekt goed Chinees."
 • 他汉语说得很好。 Tā Hànyǔ shuō de hěn hǎo. "Hij spreekt goed Chinees."
 • 汉语他说得很好。 Hànyǔ tā shuō de hěn hǎo. "Hij spreekt goed Chinees."

en:

 • 他写汉字写得很漂亮。 Tā xiě Hànzì xiě de hěn piàoliang. "Hij schrijft mooie Chinese karakters."
 • 他汉字写得很漂亮。 Tā Hànzì xiě de hěn piàoliang. "Hij schrijft mooie Chinese karakters."
 • 汉字他写得很漂亮。 Hànzì tā xiě de hěn piàoliang. "Hij schrijft mooie Chinese karakters."

哪里 nǎlǐ "waar" of "ach welnee"

哪里 nǎlǐ is een vragend voornaamwoord met dezelfde betekenis als 哪儿 nǎr "waar". Maar 哪里 wordt ook gebruikt als een uitdrukking om een compliment in ontvangst te nemen. De bedoeling is om beleefd te zijn zonder op te scheppen. Chinezen accepteren een compliment nooit direct.

应该 yīnggāi: "zouden moeten, behoren te" als hulpwerkwoord

We hebben in les 8 al twee hulpwerkwoorden geleerd: yào en xiǎng. In deze conversatie hebben we 应该 yīnggāi erbij geleerd, waarmee je een "morele verplichting" kunt aangeven.
Bijvoorbeeld,

 • 你应该每天练习汉字。 Nǐ yīnggāi měitiān liànxí Hànzì. "Je zou elke dag Chinese karakters moeten oefenen."
 • 他应该去中国学习汉语。 Tā yīnggāi qù Zhōngguó xuéxí Hànyǔ. "Hij zou naar China moeten gaan om Chinees te leren."

gāi: "moeten zijn" als een werkwoord

gāi wordt ook gebruikt als een werkwoord.

Bijvoorbeeld, 现在该我了。 Xiànzài gāi wǒ le. "Nu is het mijn beurt."

Hulpwerkwoord néng "kunnen, in staat zijn"

néng kan een vaardigheid aanduiden, zoals huì "kunnen". Daarnaast kan je ook gebruiken om aan te geven dat je iets in een bepaalde situatie wel of niet kan.

Bijvoorbeeld,

 • 他能开车。 Tā néng kāichē. "Hij kan autorijden." = 他会开车。 Tā huì kāichē. "Hij kan autorijden."
 • 他能写汉字。 Tā néng xiě Hànzì. "Hij kan Chinese karakters schrijven." = 他会写汉字。 Tā huì xiě Hànzì. "Hij kan Chinese karakters schrijven."
 • 他今天很累,所以不能开车。 Tā jīntiān hěn lèi, suǒyǐ bù néng kāichē. "Hij is vandaag heel moe en kan daarom niet autorijden."
 • 他没有笔,所以不能写汉字。 Tā méiyǒu bǐ, suǒyǐ bù néng xiě Hànzì. "Hij heeft geen pen en kan daarom geen Chinese karakters schrijven."

Het verschil tussen néng en huì is dus, dat je als iemand een vaardigheid onder de knie heeft. In sommige omstandigheden is iemand ergens niet toe in staat; in dat geval wordt néng gebruikt.

Hulpwerkwoord néng "mogen"

néng wordt ook gebruikt om toestemming te vragen, vergelijkbaar met 可以 kěyǐ "mogen".

Bijvoorbeeld,

 • 我能进来吗? Wǒ néng jìnlai ma? "Mag ik binnenkomen?" = 我可以进来吗? Wǒ kěyǐ jìnlai ma? "Mag ik binnenkomen?"
 • 我现在能不能看电视? Wǒ xiànzài néng bu néng kàn diànshì? "Mag ik nu tv kijken?" = 我现在可不可以看电视? Wǒ xiànzài kě bu kěyǐ kàn diànshì? "Mag ik nu tv kijken?"

Schrijfoefening

AttachmentSize
Schrijfoefening: Chinees33.37 KB

Tekst 1 - Chinese les

Tekst in karakters   

我们中文班的同学都很喜欢中文。大部份的人中文都学得很快。我们有两位中文老师,一位姓王,一位姓陈。王老师汉语口语教得很好,可是他汉字写得不好看。陈老师汉字教得很好,可是他汉语常常说得很快。

我的加拿大同学叫玛丽,她汉语说得很流利。玛丽的男朋友是台湾人。因为她男朋友每天跟她说汉语,所以玛丽的汉语说得比我好。

Tekst in Pinyin

Wǒmen Zhōngwén bān de tóngxué dōu hěn xǐhuan Zhōngwén. Dàbùfen de rén Zhōngwén dōu xué de hěn kuài. Wǒmen yǒu liǎng wèi lǎoshī, yí wèi xìng Wáng, yí wèi xìng Chén. Wáng lǎoshī Hànyǔ kǒuyǔ jiāo de hěn hǎo, kěshì tā Hànzì xiě de bù hǎokàn. Chén lǎoshī Hànzì jiāo de hěn hǎo, kěshì tā Hànyǔ chángcháng shuō de hěn kuài.

Wǒ de Jiānádà tóngxué jiào Mǎlì, tā Hànyǔ shuō de hěn liúlì. Mǎlì de nán péngyou shì Táiwān rén. Yīnwèi tā nán péngyou měitiān gēn tā shuō Hànyǔ, suǒyǐ Mǎlì de Hànyǔ shuō de bǐ wǒ hǎo.

Vertaling

Onze klasgenoten in de Chinese klas houden van Chinees. De meeste mensen leren snel Chinees. We hebben twee Chinese docenten: de ene heet Wang als zijn achternaam en de andere heet Chen. Docent Wang kan goed lesgeven in spreekvaardigheid, maar hij kan geen mooie Chinese karakters schrijven. Docent Chen is goed in het aanleren van karakters, maar hij spreekt vaak te snel Chinees.

Ik heb een Canadese klasgenoot genaamd Mary. Zij praat vloeiend Chinees. De vriend van Mary is Taiwanees. Haar vriend praat elke dag in het Chinees met haar, daarom kan Mary beter Chinees spreken dan ik.

Nieuwe woorden

Woorden in de tekst   

 • kuài: (bn.) snel
 • 口语 kǒuyǔ: (zn.) spreken
 • 好看 hǎokàn: (bn.) goed om te zien; mooi
 • 流利 liúlì: (bn.) vloeiend
 • 因为 yīnwèi: (bw.) omdat
 • 所以 suǒyǐ: (bw.) daarom
AttachmentSize
Woordenlijst voor ZDT473 bytes

Grammatica

De positie van bijwoorden

We hebben al een paar bijwoorden geleerd: bù "niet", hěn "heel", zhēn "echt" enzovoorts. In principe staat een bijwoord altijd voor een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een ander bijwoord. Bijvoorbeeld,

 • 今天天气好。 Jīntiān tiānqì bù hǎo. "Het weer is slecht vandaag." bù "niet" staat voor het bijvoeglijk naamwoord hǎo "goed".
 • 可爱。 Tā hěn kěài. "Hij is heel lief." 可爱 kěài "lief" is een bijvoeglijk naamwoord, maar het functioneert als een werkwoord in het Chinees.
 • 不快乐! Tā zhēn bú kuàilè! "Hij is echt niet blij!" zhēn "echt" staat voor het bijwoord bú "niet".

Voegwoord 可是 kěshì "maar"

可是 kěshì wordt gebruikt om een tegenstelling aan te duiden. 可是 kěshì komt altijd aan het begin van een zin of een zinsdeel.
Bijvoorbeeld,

 • 王老师汉语口语教得很好,可是他汉字写得不好看。 Wáng lǎoshī Hànyǔ kǒuyǔ jiāo de hěn hǎo, kěshì tā Hànzì xiě de bù hǎokàn. "Docent Wang kan goed lesgeven in spreekvaardigheid, maar hij kan geen mooie Chinese karakters schrijven."
 • 陈老师汉字教得很好,可是他汉语常常说得很快。 Chén lǎoshī Hànzì jiāo de hěn hǎo, kěshì tā Hànyǔ chángcháng shuō de hěn kuài. "Docent Chen is goed in het aanleren van karakters, maar hij spreekt vaak te snel Chinees."
 • 她长得很美,可是不会做菜。 Tā zhǎng de hěn měi, kěshì bú huì zuò cài. "Zij is mooi, maar kan niet koken."

Vrij bijwoord 因为 yīnwèi "omdat"

因为 yīnwèi "omdat" is een vrij bijwoord. Vrije bijwoorden komen aan het begin van een zin of zinsdeel. Bijvoorbeeld,

 • A: 你为什么不去他家玩儿? Nǐ wèishénme bú qù tā jiā wánr? "Waarom ging je niet naar zijn huis toe?"
 • B: 因为我很忙。 Yīnwèi wǒ hěn máng. "Omdat ik druk was."

In conversatie 1 van les 10 hebben we al een vrij bijwoord geleerd: 大概 dàgài "ongeveer". In de zin 大概五十块人民币。 Dàgài wǔshí kuài Rénmínbì. "Ongeveer 50 Rénmínbì." staat 大概 ook aan het begin van de zin.

Zinspatroon: 因为 yīnwèi "omdat" ..., 所以 suǒyǐ "daarom"

Om de oorzaak en het resultaat te verbinden wordt 因为 yīnwèi "omdat" ..., 所以 suǒyǐ "daarom" gebruikt. De oorzaak komt in de voorzin en het resultaat komt in de nazin. Dus:
因为 + oorzaak, 所以 + resultaat
Bijvoorbeeld,

 • 因为她男朋友每天跟她说汉语,所以玛丽的汉语说得比我好。 "Yīnwèi tā nán péngyou měitiān gēn tā shuō Hànyǔ, suǒyǐ Mǎlì de Hànyǔ shuō de bǐ wǒ hǎo. "Haar vriend praat elke dag in het Chinees met haar, daarom kan Mary beter Chinees spreken dan ik."
 • 因为我明年要去中国玩儿,所以我现在想学习汉语。 "Yīnwèi wǒ míngnián yào qù Zhōngguó wánr, suǒyǐ wǒ xiànzài xiǎng xuéxí Hànyǔ. "Ik ga volgend jaar om naar China te reizen, daarom wil ik nu Chinees leren."

Je kunt ook een van 因为 en 所以 weglaten.

Bijvoorbeeld,

 • 我今天很忙,所以不想去他家玩儿。 Wǒ jīntiān hěn máng, suǒyǐ bù xiǎng qù tā jiā wánr. "Ik was druk vandaag, daarom wil ik niet naar zijn huis gaan om te spelen."
 • 因为我今天很忙,不想去他家玩儿。 Yīnwèi wǒ jīntiān hěn máng, bù xiǎng qù tā jiā wánr. "Ik was druk vandaag, daarom wil ik niet naar zijn huis gaan om te spelen."

Dit komt echter niet zo vaak voor als de constructie met zowel 因为 als 所以.

Schrijfoefening

AttachmentSize
Schrijfoefening: Chinese les18.33 KB

Tekst 2 - Ik kan Chinees

Tekst in karakters  

因为现在中国的经济发展得很快,所以很多人学习中文。我也学习中文,因为我很喜欢中国文化。我现在会说很多中国话,可是我的发音还不够好。我也知道很多字的意思,可是很多汉字我不认识。我会写一些容易的汉字,可是我汉字写得不好看!因为王小玉现在跟我练习汉字,所以我汉字写得比以前好多了。

中秋节快到了,我要写一张卡片给王小玉。我要祝她中秋节快乐!

Tekst in Pinyin

Yīnwèi xiànzài Zhōngguó de jīngjì fāzhǎng de hěn kuài, suǒyǐ hěn duō rén xuéxí Zhōngwén. Wǒ yě xuéxí Zhōngwén, yīnwèi wǒ hěn xǐhuan Zhōngguó wénhuà. Wǒ xiànzài huì shuō hěn duō Zhōngguó huà, kěshì wǒ de fāyīn hái bú gòu hǎo. Wǒ yě zhīdao hěn duō zì de yìsi, kěshì hěnduō Hànzì wǒ bú rènshi. Wǒ huì xiě yì xiē róngyì de Hànzì, kěshì wǒ Hànzì xiě de bù hǎokàn! Yīnwèi Wáng Xiǎoyù xiànzài gēn wǒ liànxí Hànzì, suǒyǐ wǒ Hànzì xiě de bǐ yǐqián hǎo duō le.

Zhōngqiū jié kuài dào le, wǒ yào xiě yì zhāng kǎpiàn gěi Wáng Xiǎoyù. Wǒ yào zhù tā Zhōngqiū jié kuàilè.

Vertaling

Veel mensen leren nu Chinees omdat de economie van China hard groeit. Ik leer ook Chinees omdat ik van de Chinese cultuur hou. Ik kan al behoorlijk veel in het Chinees zeggen, maar mijn uitspraak is nog niet goed genoeg. Ik ken de betekenis van veel woorden, maar veel Chinese karakters ken ik niet.

Ik kan een paar eenvoudige karakters schrijven, maar mijn karakters zien er niet mooi uit! Omdat Wáng Xiǎoyǔ tegenwoordig karakters met mij oefent, worden ze veel beter dan vroeger.

Binnenkort is het Maanfestival. Ik wil een kaart schrijven naar Wáng Xiǎoyù om haar een gelukkig Maanfestival te wensen.

Nieuwe woorden

Woorden in de tekst   

 • 经济 jīngjì: (zn.) economie
 • 发展 fāzhǎn: (ww.) ontwikkelen
 • kuài: (bn.) snel
 • 文化 wénhuà: (zn.) cultuur
 • huì: (hulpwerkwoord) kunnen
 • 中国话 Zhōngguó huà: (zn.) Chinees (spreektaal)
 • 发音 fāyīn: (zn.) uitspraak
 • gòu: (bn.) genoeg
 • 知道 zhīdao: (ww.) weten
 • zì: (zn.) woord
 • 意思 yìsi: (zn.) betekenis
 • 认识 rènshi: (ww.) kennen
 • xiě: (ww.) schrijven
 • 一些 yì xiē: (uitdr.) een paar; enkele
 • 容易 róngyì: (bn.) makkelijk
 • 以前 yǐqián: (bw.) vroeger
 • 中秋节 Zhōngqiū jié: (zn.) Maanfestival
 • 卡片 kǎpiàn: (zn.) kaart
 • zhù: (ww.) feliciteren; wensen
AttachmentSize
Woordenlijst voor ZDT1.49 KB

Grammatica

Werkwoord huì "kunnen, beheersen"

huì als transitief werkwoord betekent "kennen, kunnen, beheersen". Bijvoorbeeld,

 • 我会数学。 Wǒ huì shùxué. "Ik kan wiskunde."
 • 我会法语。 Wǒ huì Fǎyǔ. "Ik kan Frans."

Hulpwerkwoord huì "kunnen, waarschijnlijk zullen"

huì kan ook als hulpwerkwoord functioneren met een ander werkwoord. De bovenstaande voorbeelden worden dus:

 • 我会教数学。 Wǒ huì jiāo shùxué. "Ik kan wiskunde leren."
 • 我会说法语。 Wǒ huì shuō Fǎyǔ. "Ik kan Frans spreken."

Het verschil tussen hulpwerkwoorden huì en néng

huì wordt gebruikt om geleerde vaardigheden aan te duiden. Als je zo'n vaardigheid eenmaal geleerd heeft, bezit je die in principe altijd. Maar het kan zijn dat je die vaardigheid in bepaalde omstandigheden niet kan uitvoeren. In dat geval gebruik je néng.

Dit verschil tussen huì en néng zie je in onderstaand voorbeeld:

 • 他会做饭。 Tā huì zuòfàn. "Hij kan koken."
 • 因为他今天很累, 所以不能做饭。 Yīnwèi tā jīntiān hěn lèi, suǒyǐ bù néng zuòfàn. "Omdat hij vandaag moe was, kon hij niet koken."

认识 rènshi vs. 知道 zhīdao

Het verschil tussen 认识 rènshi "kennen" en 知道 zhīdao "weten" gaat vaak over mensenkennis.

 • Als je iemand (persoonlijk) kent, dan gebruik je 认识 rènshi. Bijvoorbeeld, Thijs 认识王小玉. Thijs rènshi Wáng Xiǎoyù. "Thijs kent Wáng Xiǎoyù."
 • Als je weet wie iemand is, maar je kent diegene niet persoonlijk, dan gebruik je 知道 zhīdao. Bijvoorbeeld, 我知道 Jan Peter Balkenende. Wǒ zhīdao Jan Peter Balkenende. "Ik weet wie Jan Peter Balkenende is."

Ook een verschil in graad van kennis kan je met behulp van 知道 zhīdao of 认识 rènshi aanduiden.

 • 知道 zhīdao betekent "weten, kennis hebben van iets". Bijvoorbeeld, 我知道 "porie" 这个字的意思。 Wǒ zhīdao "porie" zhè ge zì de yìsi. "Ik weet wat "porie" betekent.
 • 认识 rènshi betekent "kennen of herkennen, door zien or horen weer weten wat iets of wie iemand is". Bijvoorbeeld, 我认识 "porie" 这个字。 Wǒ rènshi "porie" zhè ge zì. "Ik (her)ken het woord "porie".

Hieronder staan meer voorbeelden om het verschil tussen 认识 rènshi en 知道 zhīdao te illustreren:

 • 我知道谁是陈老师,我也认识他。 Wǒ zhīdao shéi shì Chén lǎoshī, wǒ yě rènshi tā. "Ik weet wie docent Chén is, en ik ken hem ook."
 • 我知道谁是陈老师,可是我不认识他。 Wǒ zhīdao shéi shì Chén lǎoshī, kěshì wǒ bú rènshi tā. "Ik weet wie docent Chén is, maar ik ken hem niet."
 • 我不知道谁是陈老师,我也不认识他。 Wǒ bù zhīdao shéi shì Chén lǎoshī, wǒ yě bú rènshi tā. "Ik weet niet wie docent Chén is, en ik ken hem ook niet."
 • 我认识 "porie" 这个字,我也知道 "porie" 这个字的意思。 Wǒ rènshi "porie" zhè ge zì, wǒ yě zhīdao "porie" zhè ge zì de yìsi. "Ik ken het woord "porie" en ik weet ook wat het betekent.
 • 我认识 "porie" 这个字,可是我不知道 "porie" 这个字的意思。 Wǒ rènshi "porie" zhè ge zì, kěshì wǒ bù zhīdao "porie" zhè ge zì de yìsi. "Ik ken het woord "porie", maar ik weet niet wat het betekent.
 • 我不认识 "porie" 这个字,我也不知道 "porie" 这个字的意思。 Wǒ bú rènshi "porie" zhè ge zì, wǒ yě bù zhīdao "porie" zhè ge zì de yìsi. "Ik ken het woord "porie" niet en ik weet ook niet wat het betekent.

Schrijfoefening

AttachmentSize
Schrijfoefening: Ik kan Chinees27.9 KB