Les 11 - Vergelijkingen

Conversatie 1 - Taiwan v.s. Nederland

Tekst in karakters   

 • 小玉: 荷兰人比台湾人高吗?
 • Thijs: 是啊!台湾人比荷兰人矮。
 • 小玉: 荷兰人比台湾人有钱吗?
 • Thijs: 是啊!台湾人不比荷兰人有钱。
 • 小玉: 荷兰人比台湾人喜欢看书吗?
 • Thijs: 不一定。有些荷兰人从来不看书。台湾人比荷兰人爱学英语吗?
 • 小玉: 是啊!台湾人比荷兰人更爱学英语,可是荷兰人比台湾人敢说英语。
 • Thijs: 有一点台湾人比荷兰人厉害: 台湾人比荷兰人会做菜。
 • 小玉: 你觉得台湾菜比荷兰菜好吃吗?
 • Thijs: 那还用说!台湾菜最好吃了!

Tekst in Pinyin

 • Xiǎoyù: Hélán rén bǐ Táiwān rén gāo ma?
 • Thijs: Shì a! Táiwān rén bǐ Hélán rén ǎi.
 • Xiǎoyù: Hélán rén bǐ Táiwān rén yǒuqián ma?
 • Thijs: Shì a! Táiwān rén bù bǐ Hélán rén yǒuqián.
 • Xiǎoyù: Hélán rén bǐ Táiwán rén xǐhuan kànshū ma?
 • Thijs: Bù yídìng. Yǒuxiē Hélán rén cóngláibú kànshū. Táiwān rén bǐ Hélán rén ài xué Yīngyǔ ma?
 • Xiǎoyù: Shì a! Táiwān rén bǐ Hélán rén gèng ài xué Yīngyǔ, kěshì Hélán rén bǐ Táiwān rén gǎn shuō Yīngyǔ.
 • Thijs: Yǒu yìdiǎn Táiwān rén bǐ Hélán rén lìhài: Táiwān rén bǐ Hélán rén huì zuòcài.
 • Xiǎoyù: Nǐ juéde Táiwān cài bǐ Hélán cài hǎochī ma?
 • Thijs: Nà hái yòng shuō! Táiwān cài zuì hǎochī le!

Vertaling

 • Xiǎoyù: Zijn Nederlanders langer dan Taiwanezen?
 • Thijs: Ja! Taiwanezen zijn kleiner dan Nederlander.
 • Xiǎoyù: Zijn Nederlanders rijker dan Taiwanezen?
 • Thijs: Ja! Taiwanezen zijn niet zo rijk als Nederlanders.
 • Xiǎoyù: Houden Nederlanders meer van lezen dan Taiwanezen?
 • Thijs: Niet per se. Sommige Nederlanders lezen nooit. Houden Taiwanezen meer van Engels leren dan Nederlanders?
 • Xiǎoyù: Ja! Taiwanezen houden er meer van om Engels te leren dan Nederlanders, maar Nederlanders durven meer in het Engels te praten dan Taiwanezen.
 • Thijs: Er is iets waarin Taiwanezen beter zijn dan Nederlanders: Taiwanezen kunnen beter koken dan Nederlanders.
 • Xiǎoyù: Vind je Taiwanees eten lekker?
 • Thijs: Dat spreekt vanzelf! Taiwanees eten is het lekkerst!

Nieuwe woorden

Woorden in de tekst   

 • bǐ: (bijwerkwoord) vergelijken, dan   
 • gāo: (bn.) lang   
 • ǎi: (bn.) klein; kort   
 • 有钱 yǒuqián: (bn.) rijk  
 • 不一定 bù yídìng: (bw.) niet per se   
 • 有些 yǒuxiē: (onb.vnw.) sommige   
 • 从来不 cónglái bù: (bw.) nooit   
 • xué: (ww.) leren   
 • gèng: (bw.) eens te meer   
 • 可是 kěshì: (bw.) maar   
 • gǎn: (ww.) durven   
 • shuō: (ww.) praten; spreken; zeggen   
 • 有一点 yǒu yìdiǎn: (bn.) er is een ding/iets ...   
 • 厉害 lìhài: (bn.) enorm; fantastisch   
 • huì: (hulpwerkwoord): kunnen   
 • 做菜 zuòcài: (ww.) koken   
 • 觉得 juéde: (ww.) denken   
 • 好吃 hǎochī: (bn.) goed om te eten; lekker   
 • 那还用说 nà hái yòng shuō: (uitdr.) dat spreekt vanzelf   
 • cài: (zn.) cuisine; eten   
 • zuì: (bw.) superlatief, het ___st   
AttachmentSize
Woordenlijst voor ZDT1.54 KB

Grammatica

Vergelijkingen met het bijwerkwoord

Als je twee dingen met elkaar wilt vergelijken, kun je het bijwerkwoord bǐ gebruiken. De constructie voor zulke zinnen is:
A + + B + Bijvoeglijk naamwoord / Werkwoord.

Omdat een bijwerkwoord is, heb je een bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord nodig om als hoofdwerkwoord te functioneren en de belangrijkste informatie van de zin aan te duiden.

Bijvoorbeeld,

 • 荷兰人比台湾人高。 Hélán rén bǐ Táiwān rén gāo. "Nederlanders zijn langer dan Taiwanezen.
 • 荷兰人比台湾人有钱。 Hélán rén bǐ Táiwān rén yǒuqián. "Nederlanders zijn rijker dan Taiwanezen."
 • 台湾人比荷兰人会做菜。 Táiwān rén bǐ Hélán rén huì zuòcài. "Taiwanezen kunnen beter koken dan Nederlanders."
 • 荷兰人比台湾人喜欢骑自行车。 Hélán rén bǐ Táiwān rén xǐhuan qí zìxíngchē. "Nederlanders houden meer van fietsen dan Taiwanezen."

Om -zinnen te ontkennen wordt bù voor bǐ geplaatst.
Bovenstaande zinnen worden dus:

 • 荷兰人不比台湾人高。 Hélán rén bù bǐ Táiwān rén gāo. "Nederlanders zijn niet langer dan Taiwanezen.
 • 荷兰人不比台湾人有钱。 Hélán rén bù bǐ Táiwān rén yǒuqián. "Nederlanders zijn niet rijker dan Taiwanezen."
 • 台湾人不比荷兰人会做菜。 Táiwān rén bù bǐ Hélán rén huì zuòcài. "Taiwanezen kunnen niet beter koken dan Nederlanders."
 • 荷兰人不比台湾人喜欢骑自行车。 Hélán rén bù bǐ Táiwān rén xǐhuan qí zìxíngchē. "Nederlanders houden niet meer van fietsen dan Taiwanezen."

Om ja-nee-vragen te maken met -zinnen zet je aan het eind van de zin.
Dus:

 • 荷兰人比台湾人高吗? Hélán rén bǐ Táiwān rén gāo ma? "Zijn Nederlanders langer dan Taiwanezen?"
 • 荷兰人比台湾人有钱吗? Hélán rén bǐ Táiwān rén yǒuqián ma? "Zijn Nederlanders rijker dan Taiwanezen?"
 • 台湾人比荷兰人会做菜吗? Táiwān rén bǐ Hélán rén huì zuòcài ma? "Kunnen Taiwanezen beter koken dan Nederlanders?"
 • 荷兰人比台湾人喜欢骑自行车吗? Hélán rén bǐ Táiwān rén xǐhuan qí zìxíngchē ma? "Houden Nederlanders meer van fietsen dan Taiwanezen?"

Om de vergelijking nog sterker te maken, kun je gèng "nog meer" aan de zin toevoegen.
Bijvoorbeeld,

 • 美国人比台湾人高。荷兰人比美国人更高。 Měiguó rén bǐ Táiwān rén gāo. Hélán rén bǐ Měiguó rén gèng gāo. "Amerikanen zijn langer dan Taiwanezen. Nederlanders zijn nog langer dan Amerikanen.
 • 美国人比台湾人有钱。荷兰人比美国人更有钱。 Měiguó rén bǐ Táiwān rén yǒuqián. Hélán rén bǐ Měiguó rén gèng yǒuqián. "Amerikanen zijn rijker dan Taiwanezen. Nederlanders zijn nog rijker dan Amerikanen."

Tenslotte kun je met behulp van zuì "het meest" de superlatief maken; de conclusie van de vergelijking.
Je krijgt dus:

 • 荷兰人最高。 Hélán rén zuì gāo. "Nederlanders zijn het langst.
 • 荷兰人最有钱。 Hélán rén zuì yǒuqián. "Nederlanders zijn het rijkst."

Schrijfoefening

AttachmentSize
Schrijfoefening: Taiwan v.s. Nederland19.24 KB

Tekst 1 - Bas v.s. Thijs

Tekst in karakters   

Bas Thijs 一样是荷兰人,可是 Bas Thijs 不一样高。 Bas Thijs 高一点儿。 Bas Thijs 一样年轻,可是 Bas 不跟 Thijs 一样喜欢吃零食。 Bas Thijs 一样忙,可是 Bas 不跟 Thijs 一样喜欢工作。 Bas Thijs 一样喜欢学汉语,可是 Bas 的汉语水平跟 Thijs 的汉语水平不一样高。 Thijs 的汉语比 Bas 的汉语好多了。

Tekst in Pinyin

Bas gēn Thijs yíyàng shì Hánlán rén, kěshì Bas gēn Thijs bù yíyàng gāo. Bas bǐ Thijs gāo yìdiǎnr. Bas gēn Thijs yíyàng niánqīng, kěshì Bas bù gēn Thijs yíyàng xǐhuan chī língshí. Bas gēn Thijs yíyàng máng, kěshì Bas bù gēn Thijs yíyàng xǐhuan gōngzuò. Bas gēn Thijs yíyàng xǐhuan xué Hànyǔ, kěshì Bas de Hànyǔ shuǐpíng gēn Thijs de Hànyǔ shuǐpíng bù yíyàng gāo. Thijs de Hànyǔ bǐ Bas de Hànyǔ hǎo duō le.

Vertaling

Bas en Thijs zijn allebei Nederlanders, maar Bas en Thijs zijn niet even lang. Bas is iets langer dan Thijs. Bas en Thijs zijn allebei jong, maar Bas houdt niet zo veel van chips eten als Thijs. Bas en Thijs zijn allebei druk, maar Bas houdt niet zo veel van werken als Thijs. Bas en Thijs houden allebei van Chinees leren, maar het Chinese niveau van Bas is niet zo hoog als het van Thijs. Thijs is veel beter in Chinees dan Bas.

Nieuwe woorden

Woorden in de tekst   

 • gēn: (vw.) en, met   
 • 一样 yíyàng: (bw.) hetzelfde   
 • gāo: (bn.) lang   
 • 一点儿 yìdiǎnr: (bw.) een beetje   
 • 年轻 niánqīng: (bn.) jong   
 • 零食 língshí: (zn.) chips   
 • 汉语 Hànyǔ: (zn.) Chinees (spreektaal)   
 • 水平 shuǐpíng: (zn.) niveau   
AttachmentSize
Woordenlijst voor ZDT593 bytes

Grammatica

A B 一样 A gēn B yíyàng "A is hetzelfde als B"

Als je dezelfde twee dingen wil aanduiden, dan wordt deze zinsconstructie gebruikt:
A B 一样 + Bijvoeglijk naamwoord / Werkwoord
Bijvoorbeeld,

 • Bas Thijs 一样是荷兰人。 Bas gēn Thijs yíyàng shì Hélán rén. "Bas en Thijs zijn allebei Nederlander."
 • Bas Thijs 一样年轻。 Bas gēn Thijs yíyàng niánqīng. "Bas is even jong als Thijs."

A B 不一样 A gēn B bù yíyàng "A is anders dan B"

Als je wilt zeggen dat twee dingen niet hetzelfde zijn, gebruik dan deze zinsconstructie:
A B 不一样 + Bijvoeglijk naamwoord / Werkwoord
of
A 不跟 B 一样 + Bijvoeglijk naamwoord / Werkwoord
Bijvoorbeeld,

 • Bas Thijs 不一样高。 Bas gēn Thijs bù yíyàng gāo. "Bas en Thijs zijn niet even lang."
 • Bas 不跟 Thijs 一样喜欢吃零食。 Bas bù gēn Thijs yíyàng xǐhuan chī língshí. "Bas houdt niet zo veel van chips eten als Thijs."

Een beetje verschil

Als er maar een beetje verschil tussen twee dingen/mensen is, dan kan je 一点儿 yìdianr "een beetje" toevoegen na het bijvoeglijk naamwoord in zinnen met .
Bijvoorbeeld,

 • Bas Thijs 高一点儿。 Bas bǐ Thijs gāo yìdiǎnr. "Bas is iets langer dan Thijs."
 • Bas 王小玉年轻一点儿。 Bas bǐ Wáng Xiǎoyù niánqīng yì diǎnr. "Bas is iets jonger dan Wáng Xiǎoyù."

Veel verschil

Als het verschil tussen twee dingen/mensen groot is, dan kan je 多了 duō le "veel meer" toevoegen na het bijvoeglijk naamwoord zinnen met .
Bijvoorbeeld,

 • Thijs 的汉语比 Bas 的汉语好多了。 Thijs de Hànyǔ bǐ Bas de Hànyǔ hǎo duō le. "Thijs is veel beter in Chinees dan Bas."
 • Bas Thijs 高多了。 Bas bǐ Thijs gāo duō le. "Bas is veel langer dan Thijs."
 • Bas 王小玉年轻多了。 Bas bǐ Wáng Xiǎoyù niánqīng duō le. "Bas is veel jonger dan Wáng Xiǎoyù."

Schrijfoefening

AttachmentSize
Schrijfoefening: Bas v.s. Thijs16.05 KB