Les 5 - In huis

Golden Lion Island, Pingtung City, Taiwan

Tekst 1 - In de woonkamer

Tekst in karakters   

我家的客厅很大。客厅里有两张沙发,四张椅子和一张桌子。客厅里还有电视和电话。我们的电视很新,可是电话很旧。我喜欢我家的客厅。我常常在客厅看电视和听音乐。

Tekst in Pinyin

Wǒ jiā de kètīng hěn dà. Kètīng lǐ yǒu liǎng zhāng shāfā, sì zhāng yǐzi hé yì zhāng zhuōzi. Kètīng lǐ hái yǒu diànshì hé diànhuà. Wǒmen de diànshì hěn xīn, kěshì diànhuà hěn jiù. Wǒ xǐhuan wǒ jiā de kètīng. Wǒ chángcháng zài kètīng kàn diànshì hé tīng yīnyuè.

Vertaling

De woonkamer in ons huis is groot. In de woonkamer zijn er twee banken, vier stoelen, en een tafel. Er zijn nog een tv en een telefoon in de woonkamer. Onze tv is nieuw, maar de telefoon is oud. Ik hou van de woonkamer. Vaak kijk ik tv en luister naar muziek in de woonkamer.

Nieuwe woorden

Woorden in de conversatie   

 • 客厅 kètīng: (zn.) woonkamer
 • dà: (bn.) groot
 • lǐ: (vz.) in, binnen
 • liǎng: (bn.) twee
 • zhāng: (mw.) maatwoord voor platte en dunne dingen of dingen met een groot oppervlakte
 • 沙发 shāfā: (zn.) bank
 • 椅子 yǐzi: (zn.) stoel
 • 桌子 zhuōzi: (zn.) tafel
 • 电视 diànshì: (zn.) tv
 • 电话 diànhuà: (zn.) telefoon
 • xīn: (bn.) nieuw
 • jiù: (bn.) oud
AttachmentSize
Woordenlijst voor ZDT842 bytes

Grammatica

Aanwezigheid

yǒu "hebben, er zijn"

Om aan te geven dat iets of iemand aanwezig is op een plaats, gebruik je ook het werkwoord yǒu. Het heeft dan de betekenis: "er zijn".

De constructie van zinnen die aanwezigheid aangeven, is Plaatswoord + yǒu + dingen / mensen. In de Chinese vertaling van de zin "Er zijn twee mensen in de woonkamer." zet je "Er zijn" dus niet voorop, maar moet je eerst "in de woonkamer" vertalen. Je krijgt dan: 客厅里有两个人。 Kètīng lǐ yǒu liǎng ge rén.

Twee

liǎng "twee" en èr "twee"

Het getal "twee" heeft twee Chinese vertalingen: liǎng en èr. Maar let op: je mag ze niet doorelkaar heen gebruiken.

èr wordt gebruikt wanneer èr een op zichzelf staand getal is of een van de cijfers in een groter getal is. Bijvoorbeeld, èr "twee", 十二 shíèr "twaalf" en 二十二 èrshíèr "twee en twintig".

Als er een maatwoord wordt gebruikt na het getal "twee", dan moet je liǎng zeggen in plaats van èr. Bijvoorbeeld, 两个人 liǎng ge rén "twee mensen".

Woordvolgorde

Onderwerp + Bijwoord/Tijdswoord + Plaatsaanduiding + Werkwoord

De woordvolgorde in het Chinees is anders dan Nederlands. Bijwoorden/tijdswoorden en plaatsaanduiding staan voor het werkwoord. Bijvoorbeeld, "Ik lees vaak in de woonkamer." in het Chinees wordt vertaald als: 我常常在客厅看书。 Wǒ chángcháng zài kètīng kàn shū. De woordvolgorde is dus "Wǒ (onderwerp) + chángcháng (bijwoord) + zài kètīng (plaatsaanduiding ) + kànshū (werkwoord)".

In het Nederlands staat een bijwoord of een tijdswoord na het werkwoord. Bijvoorbeeld, "Ik werk veel." en "Ik werk vandaag." Maar in het Chinees staat een bijwoord of een tijdswoord altijd voor het werkwoord. Bijvoorbeeld, 我常常看书。 Wǒ chángcháng kànshū. "Ik lees vaak." en 我早上看书。 Wǒ zǎoshàng kànshū. "Ik lees ‘s ochtends."

Een plaatsaanduiding bestaat uit een voorzetsel en een plaatswoord. Bijvoorbeeld, 在客厅 zài kètīng "in de woonkamer" en 在书房 zài shūfáng "in de studeerkamer". Een plaatsaanduiding staat altijd voor het werkwoord. Bijvoorbeeld, 我在客厅看电视。 Wǒ zài kètīng kàn diànshì. "Ik kijk tv in de woonkamer."

Grammatica-oefeningen

Oefeningen met èr en liǎng "twee"

Kies èr of liǎng.

 • 我二十__岁。 Wǒ èrshí___ suì. "Ik ben 22 jaar oud."
 • 我有__个弟弟。 Wǒ yǒu___ ge dìdi. "Ik heb twee broertjes."
 • 他有__支笔。 Tā yǒu ___ zhī bǐ. "Hij heeft twee pennen."
 • 客厅里有十__份报。 Kètīng lǐ yǒu shí___ fèn bào. "Er zijn twaalf kranten in de woonkamer."
[ antwoorden ]
 • 我二十岁。 Wǒ èrshíèr suì. "Ik ben 22 jaar oud."
 • 我有个弟弟。 Wǒ yǒu liǎng ge dìdi. "Ik heb twee broertjes."
 • 他有支笔。 Tā yǒu liǎng zhī bǐ. "Hij heeft twee pennen."
 • 客厅里有十份报。 Kètīng lǐ yǒu shíèr fèn bào. "Er zijn twaalf kranten in de woonkamer."

Schrijfoefening

AttachmentSize
Schrijfoefening: In de woonkamer21.06 KB

Tekst 2 - In de studeerkamer

Tekst in karakters   

我家有一间书房。书房里有两张桌子,两张椅子和很多书。我有很多中文书,也有很多英文书。我没有法文书,也没有德文书。我还有很多笔和笔记本。我的电脑也在书房里。我每天在书房里看书,也在书房里上网。我很喜欢我的书房。

Tekst in Pinyin

Wǒ jiā yǒu yì jiān shūfáng. Shūfáng lǐ yǒu liǎng zhāng zhuōzi, liǎng zhāng yǐzi hé hěn duō shū. Wǒ yǒu hěn duō Zhōngwén shū, yě yǒu hěn duō Yīngwén shū. Wǒ méiyǒu Fǎwén shū, yě méiyǒu Déwén shū. Wǒ hái yǒu hěn duō bǐ hé bǐjìběn. Wǒ de diānnǎo yě zài shūfáng lǐ. Wǒ měitiān zài shūfáng lǐ kànshū, yě zài shūfáng lǐ shàngwǎng. Wǒ hěn xǐhuan wǒ de shūfáng.

Vertaling

Er is een studeerkamer in mijn huis. Er zijn twee tafels, twee stoelen en veel boeken in de studeerkamer. Ik heb veel Chinese boeken en ook Engelse boeken. Ik heb geen Franse boeken, een ook geen Duitse boeken. Ik heb nog veel pennen en schriften. Mijn computer is ook in de studeerkamer. Ik lees en internet elke dag in de studeerkamer. Ik hou erg van mijn studeerkamer.

Nieuwe woorden

Woorden in de conversatie   

 • jiān: (mw.) maatwoord voor huizen en kamers
 • 书房 shūfáng: (zn.)studeerkamer
 • 桌子 zhuōzi: (zn.) tafel
 • 椅子 yǐzi: (zn.) stoel
 • shū: (zn.) boek
 • duō: (bn.) veel
 • 中文 Zhōngwén: (zn.) Chinees
 • 英文 Yīngwén: (zn.) Engels
 • 法文 Fǎwén: (zn.) Frans
 • 德文 Déwén: (zn.) Duits
 • bǐ: (zn.) pen
 • 笔记本 bǐjìběn: (zn.) schrift
 • 电脑 diànnǎo: (zn.) computer
 • 看书 kànshū: lezen
 • 上网 shàngwǎng: internetten
AttachmentSize
Woordenlijst voor ZDT1.15 KB

Oefeningen met nieuwe woorden

Oefeningen met maatwoorden   

Vul het juiste maatwoord in:

 • 我家有四___人。 Wǒ jiā yǒu sì___rén.
 • 客厅里有一___桌子。 Kètīng lǐ yǒu yì ___zhuōzi.
 • 客厅里有一___椅子。 Kètīng lǐ yǒu yì ___yǐzi.
 • 客厅里有一___电话。 Kètīng lǐ yǒu yì ___diànhuà.
 • 客厅里有一___电视。 Kètīng lǐ yǒu yì ___diànshì.
 • 书房里有十___书。 Shūfáng lǐ yǒu shí ___shū.
 • 书房里有两___笔。 Shūfáng lǐ yǒu liǎng ___bǐ.
 • 书房里五___笔记本。 Shūfáng lǐ yǒu wǔ ___bǐjìběn.
 • 书房里有一___电脑。 Shūfáng lǐ yǒu yì ___diànnǎo.
[ antwoorden ]
 • 我家有四人。 Wǒ jiā yǒu sì kǒu rén.
 • 客厅里有一桌子。 Kètīng lǐ yǒu yì zhāng zhuōzi.
 • 客厅里有一椅子。 Kètīng lǐ yǒu yì zhāng yǐzi.
 • 客厅里有一电话。 Kètīng lǐ yǒu yì tái diànhuà.
 • 客厅里有一电视。 Kètīng lǐ yǒu yì tái diànshì.
 • 书房里有十书。 Shūfáng lǐ yǒu shí běn shū.
 • 书房里有两笔。 Shūfáng lǐ yǒu liǎng zhī bǐ.
 • 书房里五笔记本。 Shūfáng lǐ yǒu wǔ běn bǐjìběn.
 • 书房里有一电脑。 Shūfáng lǐ yǒu yì tái diànnǎo.

Grammatica

Ontkenning van yǒu

没有 méiyǒu "niet hebben, er niet zijn"

De ontkenning van yǒu is 没有 méiyǒu. Pas op! Je zegt dus niet 不有 bù yǒu.

没有 méiyǒu kan zowel "niet hebben" als "er niet zijn" betekenen. Een voorbeeld van de eerste betekenis is 我没有法文书。 Wǒ méiyǒu Fǎwén shū. "Ik heb geen Frans boek."

Van de tweede betekenis, "er niet zijn", is een voorbeeld: 客厅里没有人。 Kètīng lǐ méiyǒu rén. "Er is niemand in de woonkamer."

Er wordt geen getal en maatwoord gebruikt in een ontkennende zin met yǒu.

Bijvoeglijk naamwoord duō

duō "veel"

duō "veel" is een bijzonder bijvoeglijk naamwoord. Er zijn twee verschillen tussen algemene bijvoeglijke naamwoorden en duō. Ten eerste staat
duō nooit alleen om een zelfstandig naamwoord te verbijzonderen. duō wordt altijd gecombineerd met een bijwoord, zoals hěn "heel, erg".

 • *多书 duō shū "veel boeken" is fout in het Chinees.
 • 很多书 hěn duō shū "veel boeken" is correct.

Het tweede verschil tussen duō en andere bijvoeglijke naamwoorden is het volgende: als 很多 hěn duō voor een zelfstandig naamwoord staat, is het niet verplicht om de achter 很多 hěn duō te zetten. De zinsconstructie is dus: + + (的) + Zelfstandig naamwoord.

Andere bijvoeglijke naamwoorden mag je wel voor een zelfstandig naamwoord zetten zonder een bijwoord toe te voegen. Bijvoorbeeld, 新书 xīn shū "een nieuw boek" is prima Chinees. Als je wel een bijwoord voor zo'n algemeen bijvoeglijk naamwoord zet, dan is het verplicht om de te gebruiken.

Vergelijk onderstaande twee zinnen met de voorbeeldzinnen met duō hierboven om de verschillen te zien:

 • *很新书 hěn xīn shū is fout in het Chinees.
 • 很新 hěn xīn de shū "een nieuw boek" is correct.

In dit geval is de constructie dus: + Algemeen bijvoeglijk naamwoord + + Zelfstandig naamwoord.

Grammatica-oefeningen

Oefeningen met bijvoeglijke naamwoorden

Vertaal deze zinnen in het Chinees in Pinyin:

 • Ik heb veel vrienden. -->
 • Hij heeft een nieuwe tafel. -->
 • Mijn vader drinkt veel koffie. -->
 • Zij heeft geen kleine stoel. -->
 • We hebben geen grote woonkamer. -->
[ antwoorden ]
 • Ik heb veel vrienden. --> Wǒ yǒu hěn duō (de) péngyou.
 • Hij heeft een nieuwe tafel. --> Tā yǒu yì zhāng xīn (de) zhuōzi. of Tā yǒu yì zhāng hěn xīn de zhuōzi.
 • Mijn vader drinkt veel koffie. --> Wǒ bàba hē hěn duō (de) kāfei.
 • Zij heeft geen kleine stoel. --> Tā méiyǒu xiǎo (de) yǐzi. of Tā méiyǒu hěn xiǎo de yǐzi.
 • We hebben geen grote woonkamer. --> Wǒmen méiyǒu dà (de) kètīng. of Wǒmen méiyǒu hěn dà de kètīng.

Schrijfoefening

AttachmentSize
Schrijfoefening: In de studeerkamer22.53 KB

Discussietaken

Over de discussietaken

Taal en cultuur kunnen niet los van elkaar gezien worden, vooral bij een levende taal als Chinees. Daarom bevat elke les een aantal discussietaken om kennis te maken met overeenkomsten en verschillen tussen de Nederlandse en Chinese cultuur. Deze taken introduceren de Chinese cultuur in verschillende categorieën: Chinese taal, kennis van land en volk, kennis van de geschiedenis, Chinese literatuur en gangbare dagelijkse etiquette.

Bespreek de volgende vragen op het forum met andere gebruikers.

Etiquette: Schoenen uit?

Als je bij een Chinese kennis thuis op bezoek bent, moet je je schoenen uitdoen voordat je het huis binnen gaat? Bespreek hier!

Traditioneel Chinees toilet

Weet je dat een traditioneel toilet in China heel anders is dan in Nederland? Durf je het te gebruiken? Bespreek hier!

yǒu "er zijn" of "hebben"?

Hoe vertaal je deze zin? De woonkamer heeft een tv. of Er is in de woonkamer een tv.
客厅有电视。 Kètīng yǒu diànshì. Bespreek hier!

Wanneer gebruik je liǎng in plaats van èr?

Lees grammatica 两 liǎng "twee" en 二 èr "twee" en maak de oefening af. Bespreek de reden waarom je liǎng of èr gebruikt. Bespreek hier!