Les 3 - Hobbies


Film kijken en muziek luisteren zijn internationale hobbies.

Voor veel Taiwanezen is film kijken hun hobby omdat er meer dan 100 zenders op tv zijn, waaronder veel filmzenders die de hele dag alleen maar films uitzenden. Zenders zoals HBO en Cinemax zitten in het standaard zenderpakket. Daarom zijn er veel mensen die de hele dag films op tv kijken, vooral in het weekend.

In Nederland hoor je op de radio bijna altijd Engelstalige muziek. Nederlanders luisteren daarom veel meer Engelse muziek dan Taiwanezen, die meestal Chinese (pop)muziek horen.

Conversatie 1 - Film kijken

Tekst in karakters   

 • Bas: 你喜欢做什么?
 • 小玉: 我喜欢看电影。
 • Bas: 你喜欢看哪国电影?
 • 小玉: 我喜欢看日本电影。你呢?
 • Bas: 我喜欢看美国电影。Thijs, 你也喜欢看美国电影吗?
 • Thijs: 我不喜欢看美国电影。我喜欢看荷兰电影。
 • 小玉: 荷兰电影好看吗?
 • BasThijs: 当然好看!

Tekst in Pinyin

 • Bas: Nǐ xǐhuan zuò shénme?
 • Xiǎoyù: Wǒ xǐhuan kàn diànyǐng.
 • Bas: Nǐ xǐhuan kàn nǎ guó diànyǐng?
 • Xiǎoyù: Wǒ xǐhuan kàn Rìběn diànyǐng. Nǐ ne?
 • Bas: Wǒ xǐhuan kàn Měiguó diànyǐng. Thijs, nǐ yě xǐhuan kàn Miěguó diànyǐng ma?
 • Thijs: Wǒ bù xǐhuan kàn Měiguó diànyǐng. wǒ xǐhuan kàn Hélán diànyǐng.
 • Xiǎoyù: Hélán diànyǐng hǎokàn ma?
 • Bas én Thijs: Dāngrán hǎokàn!

Vertaling

 • Bas: Wat vind je leuk om te doen?
 • Xiǎoyù: Ik hou van film kijken.
 • Bas: Films uit welk land vind je leuk om te kijken?
 • Xiǎoyù: Ik vind het leuk om naar Japanse films te kijken, en jij?
 • Bas: Ik vind het leuk om naar Amerikaanse films te kijken. Thijs, hou je ook van Amerikaanse films?
 • Thijs: Ik hou niet van Amerikaanse films. Ik vind het leuk om naar Nederlandse films te kijken.
 • Xiǎoyù: Zijn Nederlandse films leuk om te kijken?
 • Bas én Thijs: Natuurlijk!

Nieuwe woorden

Woorden in de conversatie   

 • kàn: (ww.) kijken; zien
 • nǎ: (onb. vnw.) welk
 • guó: (zn.) land
 • 电影 diànyǐng: (zn.) film
 • 好看 hǎokàn: (bn.) mooi
 • 当然 dānrán: (bw.) natuurlijk

Meer woorden over hobbies

 • 看书 kànshū: boek lezen, lezen
 • 看杂志 kàn zázhì: tijdschrift lezen
 • 看报 kàn bào: krant lezen
 • 看电视 kàn diànshì: TV kijken
 • 踢足球 tī zúqiú: voetballen
 • 散步 sànbù: wandelen
 • 骑自行车 qí zìxíngchē: fietsen
 • 滑冰 huábīng: schaatsen
AttachmentSize
Woordenlijst voor ZDT1.05 KB

Grammatica

Hulpwerkwoorden

喜欢 xǐhuan "iets leuks vinden, het leuk vinden om te …"

喜欢 xǐhuan wordt gebruikt als een transitief werkwoord: "iets leuks vinden". Bijvoorbeeld, 我喜欢她。 Wǒ xǐhuan tā. "Ik vind haar leuk."

喜欢 xǐhuan wordt ook gebruikt als een hulpwerkwoord: "het leuk vinden om te …" of "houden van..." 喜欢 xǐhuan kan met een ander werkwoord naast elkaar in een zin staan. 喜欢 xǐhuan komt dan voor het werkwoord. Bijvoorbeeld, 我喜欢喝啤酒。 Wǒ xǐhuan hē píjiǔ. "Ik hou van bier drinken."

Grammatica-oefeningen

Oefeningen met 喜欢 xǐhuan

Beantwoord deze vragen in het Chinees in karakters:

 • 你喜欢吃什么? -->
 • 你喜欢喝什么? -->
 • 你喜欢做什么? -->
 • 你喜欢看哪国电影? -->
 • 你喜欢喝哪国啤酒? -->
 • 你喜欢台湾吗? -->
 • 你喜欢荷兰吗? -->
 • 你喜欢春天吗? -->
 • 你喜欢冬天吗? -->
[ antwoorden ]
 • 你喜欢吃什么? --> 我喜欢吃米饭。
 • 你喜欢喝什么? --> 我喜欢喝茶。
 • 你喜欢做什么? --> 我喜欢做饭。
 • 你喜欢看哪国电影? --> 我喜欢看英国电影。
 • 你喜欢喝哪国啤酒? --> 我喜欢喝德国啤酒。
 • 你喜欢台湾吗? --> 我喜欢。/ 我不喜欢
 • 你喜欢荷兰吗? --> 我喜欢。/ 我不喜欢
 • 你喜欢春天吗? --> 我喜欢。/ 我不喜欢
 • 你喜欢冬天吗? --> 我喜欢。/ 我不喜欢

Schrijfoefening

AttachmentSize
Schrijfoefening: Film kijken24.7 KB

Conversatie 2 - Muziek luisteren

Confucius Temple, Tainan City, Taiwan

Tekst in karakters   

 • Thijs: 你在做什么?
 • 小玉: 我在听音乐。
 • Thijs: 你在听哪国音乐?
 • 小玉: 我在听中国音乐。
 • Thijs: 你也听美国音乐吗?
 • 小玉: 我不常听美国音乐。你常常听美国音乐吗?
 • Thijs: 是啊!我每天都听。

Tekst in Pinyin

 • Thijs: Nǐ zài zuò shénme?
 • Xiǎoyù: Wǒ zài tīng yīnyuè.
 • Thijs: Nǐ zài tīng nǎ guó yīnyuè?
 • Xiǎoyù: Wǒ zài tīng Zhōngguó yīnyuè.
 • Thijs: Nǐ yě tīng Měiguó yinyuè ma?
 • Xiǎoyù: Wǒ bù cháng tīng Měiguó yīnyuè. Nǐ chángcháng tīng Měiguó yīnyuè ma?
 • Thijs: Shì a! Wǒ měi tiān dōu tīng.

Vertaling

 • Thijs: Wat ben je aan het doen?
 • Xiǎoyù: Ik ben muziek aan het luisteren.
 • Thijs: Muziek uit welk land ben je aan het luisteren?
 • Xiǎoyù: Ik ben Chinese muziek aan het luisteren.
 • Thijs: Luister je ook naar Amerikaanse muziek?
 • Xiǎoyù: Ik luister niet vaak naar Amerikaanse muziek. Luister jij vaak naar Amerikaanse muziek?
 • Thijs: Ja! Ik luister er elke dag naar.

Nieuwe woorden

Woorden in de conversatie   

 • zài: (taal.) progressief aspect, aan het ..., bezig zijn
 • tīng: (ww.) luisteren
 • 音乐 yīnyuè: (zn.) muziek
AttachmentSize
Woordenlijst voor ZDT186 bytes

Grammatica

Progressief aspect

zài "aan het …, bezig zijn met…"

zài duidt aan dat een actie op dit moment wordt uitgevoerd. Iemand is op dit moment ergens mee bezig. Dit noemen we ook wel het "progressief aspect".

zài staat voor het werkwoord. De algemene zinsconstructie is dus: Subject + zài + predicaat. Bijvoorbeeld, 我在喝茶。 Wǒ zài hē chá. "Ik zit thee te drinken."

Er zijn nog twee manieren om een progressief aan te duiden:

 • Subject + zài + predicaat + ne, en
 • Subject + predicaat + ne.

Een voorbeeld van de eerste manier is 我在喝茶呢。 Wǒ zài hē chá ne. “Ik zit thee te drinken.”

Een voorbeeld van de tweede manier is 我喝茶呢。 Wǒ hē chá ne. “Ik zit thee te drinken.”

Grammatica-oefeningen

Oefeningen met zài

Vertaal deze zinnen in het Chinees in Pinyin:

 • Ik zit te lezen. -->
 • Hij zit rijst te eten. -->
 • Zij zit koffie te drinken. -->
 • Wij zijn Engelse muziek aan het luisteren. -->
 • Zij zijn een Franse film aan het kijken. -->
[ antwoorden ]
 • Ik zit te lezen. --> Wǒ zài kànshū. of Wǒ zài kànshū ne. of Wǒ kànshū ne.
 • Hij zit rijst te eten. --> Tā zài chī mǐfàn. of Tā zài chī mǐfàn ne. of Tā chī mǐfàn ne.
 • Zij zit koffie te drinken. --> Tā zài hē kāfēi. of Tā zài hē kāfēi ne. of Tā hē kāfei ne.
 • Wij zijn Engelse muziek aan het luisteren. --> Wǒmen zài tīng Yīngguó yīnyuè. of Wǒmen zài tīng Yīngguó yīnyuè ne. of Wǒmen tīng Yīngguó yīnyuè ne.
 • Zij zijn een Franse film aan het kijken. --> Tāmen zài kàn Fǎguó diànyǐng. of Tāmen zài kàn Fǎguó diànyǐng ne. of Tāmen kàn Fǎguó diànyǐng ne.

Schrijfoefening

AttachmentSize
Schrijfoefening: Muziek luisteren14.16 KB

Tekst 1 - Hobbies van Nederlanders

Tekst in karakters   

荷兰人喜欢做什么? 荷兰人很喜欢看书。大人和小孩子都喜欢看书。荷兰人喜欢看足球赛。他们也爱踢足球。每个荷兰人都有自行车,他们也喜欢骑自行车。荷兰人有很多假期。放假的时候,他们喜欢去露营。冬天的时候,荷兰人喜欢滑冰。

Tekst in Pinyin

Hélán rén xǐhuan zuò shénme? Hélán rén hěn xǐhuan kànshū. Dàrén hé xiǎoháizi dōu xǐhuan kànshū. Hélán rén xǐhuan kàn zúqiú sài. Tāmen yě ài tī zúqiú. Měi ge Hélán rén dōu yǒu zìxíngchē, tāmen yě xǐhuan qí zìxíngchē. Hélán rén yǒu hěn duō jiàqī. Fàngjià de shíhou, tāmen xǐhuan qù lùyíng. Dōngtiān de shíhou, Hélán rén xǐhuan huábīng.

Vertaling

Wat vinden Nederlanders leuk om te doen? Nederlanders houden van lezen. Volwassenen en kinderen houden allebei van lezen. Nederlanders houden ervan om naar een voetbalwedstrijd te kijken. Ze houden ook van voetballen. Iedere Nederlander heeft een fiets. Ze houden ook van fietsen. Nederlanders hebben veel vakantiedagen. Tijdens de vakantie gaan ze graag kamperen. In de winter schaatsen Nederlanders graag.

Nieuwe woorden

Woorden in de tekst   

 • 大人 dàrén: (zn.) volwassenen
 • 小孩子 xiǎo háizi: (zn.) kinderen
 • 足球 zúqiú: (zn.) voetbal
 • 足球赛 zúqiú sài: (zn.) voetbalwedstrijd
 • 踢足球 tī zúqiú: (ww.) voetballen
 • 自行车 zìxíngchē: (zn.) fiets
 • 骑自行车 qí zìxíngchē: (ww.) fietsen
 • 假期 jiàqī: (zn.) vakantie
 • 放假 fàngjià: (ww.) vakantie nemen
 • 时候 shíhou: (zn.) moment, periode, tijdstip
 • 露营 lùyíng: (ww.) kamperen
 • 滑冰 huábīng: (ww.) schaatsen
AttachmentSize
Woordenlijst voor ZDT877 bytes

Grammatica

...的时候 ... de shíhou "tijdens .../ toen ..."

Om “tijdens .../ toen ..." aan te duiden kun je ...的时候 ... de shíhou gebruiken. Letterlijk betekent het "een periode/moment van ...". Deze uitdrukking staat vaak aan het begin van een zin. Bijvoorbeeld,

 • 春天的时候,天气不冷。 Chūntiān de shíhou, tiānqì bù lěng. "Tijdens de lente is het niet koud."
 • 在台湾的时候,我每天都很忙。 Zài Táiwān de shíhou, wǒ měitiān dōu hěn máng. "Toen ik in Taiwan was was ik elke dag druk."

Schrijfoefening

AttachmentSize
Schrijfoefening: Hobbies van Nederlanders23.05 KB

Discussietaken

Over de discussietaken

Taal en cultuur kunnen niet los van elkaar gezien worden, vooral bij een levende taal als Chinees. Daarom bevat elke les een aantal discussietaken om kennis te maken met overeenkomsten en verschillen tussen de Nederlandse en Chinese cultuur. Deze taken introduceren de Chinese cultuur in verschillende categorieën: Chinese taal, kennis van land en volk, kennis van de geschiedenis, Chinese literatuur en gangbare dagelijkse etiquette.

Bespreek de volgende vragen op het forum met andere gebruikers.

你喜欢看中国电影吗? Nǐ xǐhuan kàn Zhōngguó diànyǐng ma? Hou je van Chinese films?

Vind je Chinese films leuk? Kijk je vaak naar Chinese films? Wat voor films vind je leuk? Wat is het verschil in stijl tussen Chinese en Nederlandse films? Bespreek hier!

Hieronder staan links naar een aantal bekende Chinese films. Welke ken je?

Over diàn "elektriciteit"

Een groep Chinese woorden begint met diàn. Bijvoorbeeld, 电影 diànyǐng "film" (letterlijk: bewegende schaduw door elektriciteit). Kun je er een paar noemen? Zoek maar eens in een (online) Chinees woordenboek naar een aantal voorbeelden van de combinatie van diàn en andere elementen. Misschien vind je iets interessants? Bespreek hier!